Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Recordings

GeorgeMillo
51 Words / 1 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Common words #3 ( recorded by lepetitbleu ), Southern Vietnamese accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  tháng
  thắng
  thẳng
  thôi
  thịt
  tiền
  toán
  trăm
  triều
  trên
  trước
  trong
  trưa
  tuầ
  tám
  tắm
  tên
  tôi
  tại sao
  tốt
  tươi
  tự
  uống

  về

  xa
  xe
  xe máy
  xe ôm
  xe ô tô
  xin
  xung
  ít
  ăn
  ở đâu
  ở đây
  đi
  đi b
  đoán
  đã
  đến

 • Common words #3 ( recorded by baokieu ), Southern Vietnamese Accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  tháng
  thắng
  thẳng
  thôi
  thắng
  thịt
  tiền
  toán
  trăm
  triều
  trên
  trước
  trong
  trưa
  tuần
  tám
  tắm
  tên
  tôi
  tại sao
  tốt
  tuổi (or tươi?)
  tự
  uống

  về

  xa
  xe
  xe máy
  xe ôm
  xe ô tô
  xin
  xung
  ít
  ăn
  ở đâu
  ở đây
  đi
  đi b
  đoán
  đã
  đến

 • Common words #3 ( recorded by ngminhtrung ), Hanoi

  Download Unlock
 • Common words #3 ( recorded by tung_hoang ), Vietnamese Northern accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  tháng
  thắng
  thẳng
  thôi
  thắng
  thịt
  tiền
  toán
  trăm
  triều
  trên
  trước
  trong
  trưa
  tuần
  tám
  tắm
  tên
  tôi
  tại sao
  tốt
  tươi
  tự
  uống

  về

  xa
  xe
  xe máy
  xe ôm
  xe ô tô
  xin
  xuông
  ít
  ăn
  ở đâu
  ở đây
  đi
  đi b
  đoán
  đã
  đến

 • Common words #3 ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  tháng
  thắng
  thẳng
  thôi
  thắng
  thịt
  tiền
  toán
  trăm
  triều
  trên
  trước
  trong
  trưa
  tuần
  tám
  tắm
  tên
  tôi
  tại sao
  tốt
  tuổi / tươi
  tự
  uống

  về

  xa
  xe
  xe máy
  xe ôm
  xe ô tô
  xin
  xung
  ít
  ăn
  ở đâu
  ở đây
  đi
  đi b
  đoán
  đã
  đến

 • Common words #3 ( recorded by sunflower ), unspecified accent

  Download Unlock
GeorgeMillo
47 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Common words #2 ( recorded by darkzuik ), Northern (unsure)

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓


  lạ
  làm ơn
  lên
  lơn
  lại
  lễ
  lứu
  muốn
  mái
  máy

  mấy
  mọt
  mừơi
  nghìn
  nghỉ
  ngày
  ngày nay
  ngủ
  ngừơi
  ngữ
  ngựa
  nhiều
  nhà
  nhất
  Nhật
  nhỏ
  năm
  nước
  phải
  quen
  quá
  quán
  quên
  quốc
  ròi
  rượu
  rủa
  sáu
  sắp
  sâu
  sẽ
  thành phố

 • Common words #2 ( recorded by lepetitbleu ), Southern Vietnamese accent

  Download Unlock
 • Common words #2 ( recorded by ngminhtrung ), Hanoi

  Download Unlock
 • Common words #2 ( recorded by tung_hoang ), Vietnamese Northern accent

  Download Unlock
 • Common words #2 ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓


  lạ
  làm ơn
  lên
  lơn
  lại
  lễ
  lứu
  muốn
  mái
  máy

  mấy
  mọt
  mười
  nghìn
  nghỉ
  ngày
  ngày may
  ngủ
  người
  ngữ
  ngựa
  nhiều
  nhà
  nhất
  Nhật
  nhỏ
  năm
  nước
  phải
  quen
  quá
  quán
  quên
  quốc
  ròi
  rượu
  rủa
  sáu
  sắp
  sâu
  sẽ
  thành phố

GeorgeMillo
48 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Common words #1 ( recorded by lepetitbleu ), Southern Vietnamese accent

  Download Unlock
 • Common words #1 ( recorded by chaytai ), unspecified accent

  Download Unlock
 • Common words #1 ( recorded by tung_hoang ), Vietnamese Northern accent

  Download Unlock
 • Common words #1 ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  ba
  bao
  biết
  bác
  bán

  bạn
  bảy
  bốn
  chào
  chín
  chúng ta
  chúng tôi
  chưa
  chị
  cà phê
  càn
  cái
  cảm ơn (formal)

  cơm
  cắn
  dân cư

  dạy
  em
  giường
  giống
  giờ
  gàn
  gái

  hiểu
  hôm nay
  hôm qua
  hơn
  họ
  khi
  khác
  khói
  không
  cám ơn (informal)

rhinodave
28 Words / 1 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • vietnamese passenger announcement ( recorded by baokieu ), Southern Vietnamese Accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Hello Ladies and Gentlemen, this is your Captain speaking. My name is Dave. We hope you are enjoying your flight. Thank you for choosing to fly with ...

  Xin kính chào quý khách. Tên tôi là Dave, tôi là phi cơ trưởng. Chúng tôi chúc bạn có một chuyến bay vui vẻ. Xin cảm ơn vì đã chọn hãng hàng không.....

 • vietnamese passenger announcement ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Hello Ladies and Gentlemen, this is your Captain speaking. My name is Dave. We hope you are enjoying your flight. Thank you for choosing to fly with ...

  Thưa quý khách. Tôi là Dave - phi cơ trưởng của chuyến bay này. Chúng tôi hy vọng quý khách đang có một chuyến bay vui vẻ. Xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi.

 • vietnamese passenger announcement ( recorded by Bach ), Southern Vietnam

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Thưa quý khách. Tôi Dave - phi trưởng của chuyến bay này. Chúng tôi hy vọng quý khách đang có một chuyến bay vui vẻ. Xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi.

 • vietnamese passenger announcement ( recorded by nmn15382 ), North, Central and South of Vietnam

  Download Unlock
 • vietnamese passenger announcement ( recorded by nmn15382 ), North, Central and South of Vietnam

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Hello Ladies and Gentlemen, this is your Captain speaking. My name is Dave. We hope you are enjoying your flight. Thank you for choosing to fly with ...
  Xin chào Quý vị. Tôi là cơ trưởng Dave. Hi vọng Quý vị có một chuyến bay thú vị. Chân thành cảm ơn Quý vị đã lựa chọn chuyến bay cùng chúng tôi.

SeekingSilence
157 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Em ấy là ai? - Phần 5 ( recorded by baokieu ), Southern Vietnamese Accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Hùng: Tại sao em hỏi anh nhiều câu hỏi về cô gái đang sống cùng với em trai của em vậy?

  Mai: Em ấy đã không trả lời email của em mấy tuần rồi. Em nghĩ em biết lý do tại sao.

  Hùng: Tại sao? Có thể cậu ấy chỉ bận. Cậu ấy quá bận để trả lời em.

  Mai: Em nghĩ là tại vì em ấy đã yêu cô gái này.

  Hùng: Tại sao em lai nói vậy? Làm sao em biết?

  Mai: Tại sao anh nói thế?

  Hùng: ừ, tại sao em nói vậy?

  Mai: Bọn em đã thường viết thư cho nhau mọi lúc. Bọn em viết thư cho nhau mỗi tuần. Em ấy dừng viết thư cho em.

  Hùng: Thì sao? Cậu ấy có thể có những việc khác để làm.

  Mai: Bây giờ, em chưa bao giờ nghe tin từ em ấy. Em ấy sẽ không tiếp tục viết cho em nữa.

 • Em ấy là ai? - Phần 5 ( recorded by Phuong ), unspecified accent

  Download Unlock
 • Em ấy là ai? - Phần 5 ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Hùng: Tại sao em hỏi anh nhiều câu hỏi về cô gái đang sống cùng với em trai của em vậy?
  Mai: Em ấy đã không trả lời email của em mấy tuần rồi. Em nghĩ em biết lý do tại sao.
  Hùng: Tại sao? Có thể em ấy quá bận để trả lời em.
  Mai: Em nghĩ là tại vì em ấy đã quá yêu cô gái này.
  Hùng: Tại sao em lại nói vậy? Làm sao em biết được?
  Mai: Tại sao anh nói thế?
  Hùng: Ừ, tại sao em nói vậy?
  Mai: Bọn em thường viết thư cho nhau mỗi tuần. Tự dưng em ấy dừng viết thư cho em.
  Hùng: Thì sao? Em ấy có thể bận
  làm những việc khác.
  Mai:
  Bây giờ, em chưa bao giờ nghe tin từ em ấy. Em ấy sẽ không tiếp tục viết cho em nữa.

SeekingSilence
178 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Em ấy là ai? - Phần 4 ( recorded by andu2006 ), north vietnamese( Hanoi )

  Download Unlock
 • Em ấy là ai? - Phần 4 ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Hùng: Tại sao anh phải nói cho em? Anh nghĩ rằng nó không phải cho lắm.

  Mai: Thôi được rồi. Cô gái đó nhìn như thế nào?

  Hùng: Tại sao em lai hỏi những câu như vậy nhỉ?

  Mai: Cô gái đó nhìn như thế nào? Cô ấy cao hay thấp? Bình thường hay đen.

  Hùng: Em thật sụ muốn anh nói với em về cô ấy. Anh đã nói với em tất cả những điều anh muốn nói.

  Mai: Thôi được, anh hãy cố gắng nói cho em một chút nữa về cô ấy.

  Hùng: Thôi được, cô ấy thấp hơn em nhưng cao hơn Nam. Cô ấy đen hơn anh một chút.

  Mai: Cô ấy làm gì? Cô ấy làm ở đầu?

  Hùng: Cô ấy làm ở phía dưới khu phố. Anh nghĩ cô ấy làm ở một khu mua sắm.

  Mai: Cô ấy tên là gì?

  Hùng: Anh không thể nói cho em biết tên của cô ấy.

  Mai: Tại sao anh không giúp em nhiều. Em thật sự cần sự giúp đỡ của anh.

 • Em ấy là ai? - Phần 4 ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Hùng: Tại sao anh phải nói cho em? Anh nghĩ không cần thiết cho lắm.
  Mai: Thôi được rồi. Cô gái đó nhìn như thế nào?
  Hùng: Tại sao em lại hỏi những câu như vậy nhỉ?
  Mai: Cô gái đó nhìn như thế nào? Cô ấy cao hay thấp? Bình thường hay đen?
  Hùng: Em thật sự muốn biết về cô ấy hả? Anh đã nói cho em tất cả những điều anh muốn nói rồi mà.
  Mai: Thôi mà, anh làm ơn nói cho em một chút nữa
  về cô ấy đi.
  Hùng: Thôi được, cô ấy thấp hơn em nhưng cao hơn Nam. Cô ấy đen hơn anh một chút.
  Mai: Cô ấy làm gì
  và làm ở đâu vậy anh?
  Hùng: Cô ấy làm ở dưới khu phố. Anh nghĩ cô ấy làm ở một khu mua sắm.
  Mai: Cô ấy tên là gì?
  Hùng: Anh không thể nói cho em biết tên của cô ấy.
  Mai: Tại sao anh không nói cho em biết. Em thật sự cần sự giúp đỡ của anh.

 • Em ấy là ai? - Phần 4 ( recorded by Pearly_Bean1 ), Northern Vietnam

  Download Unlock
SeekingSilence
179 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Em ấy là ai? - Phần 3 ( recorded by baokieu ), Southern Vietnamese Accent

  Download Unlock
 • Em ấy là ai? - Phần 3 ( recorded by dokao ), Chuẩn

  Download Unlock
 • Em ấy là ai? - Phần 3 ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Hùng: Anh chỉ hỏi thế thôi. Bây giờ anh biết em đang tìm ai rồi. Em trai của em nhìn giống em. Em ấy sống ở tầng năm.
  Mai: Có ai sống cùng với em trai của em không?
  Hùng: Có.
  Mai: Ai sống cùng với em trai của em?
  Hùng: Có một cô gái sống cùng em ấy.
  Mai: Cô ấy là ai? Anh kể cho em nghe
  về cô ấy nhé.
  Hùng: Anh không thể nói cho em biết cô ấy là ai. Tại sao em không hỏi em trai của em.

  Mai: Em muốn biết cô ấy là ai.
  Hùng:
  Anh xin lỗi. Anh không thể nói cho em biết cô ấy là ai. Em trai của em sẽ nói cho em biết khi em ấy muốn.
  Mai: Em chắc là anh biết nhưng anh không muốn nói cho em.

  Hùng: Anh nghĩ là anh không cần nói cho em biết.
  Mai: Nhưng anh có thể nói cho em biết nếu anh muốn.

 • Em ấy là ai? - Phần 3 ( recorded by annie123 ), vietnamese

  Download Unlock
SeekingSilence
107 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Em ấy là ai? - Phần 2 ( recorded by baokieu ), Southern Vietnamese Accent

  Download Unlock
 • Em ấy là ai? - Phần 2 ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
 • Em ấy là ai? - Phần 2 ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Mai: Chúng em đang tìm bạn.
  Hùng: Em đang tìm bạn nào?
  Mai: Em đang tìm em trai của em.
  Hùng: Em ấy có sống ở đây không?
  Mai: Có. Em nghĩ là em ấy sống ở tòa nhà này.
  Hùng: Tên của em trai em là gì?
  Mai: Em ấy tên là Nam.
  Hùng: Em trai của em bao nhiêu tuổi?
  Mai: Em trai của em kém em hai tuổi. Em ấy là em út trong nhà.
  Hùng: Em cao hơn hay em trai của em cao hơn.
  Mai: Em trai của em cao hơn em. Tại sao anh lại hỏi vậy?

 • Em ấy là ai? - Phần 2 ( recorded by annie123 ), vietnamese

  Download Unlock
SeekingSilence
56 Words / 15 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Em ấy là ai? - Phần 1 ( recorded by darkzuik ), Northern (unsure)

  Download Unlock
 • Em ấy là ai? - Phần 1 ( recorded by lamnhuphong ), unspecified accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Hùng: Chào em. Anh có thể giúp gì được cho em?

  Mai: Em tên là Mai

  Hùng: Em khỏe chứ? Rất vui được gặp em.

  Mai: Em cũng rất vui được gặp anh.

  Hùng: Tên bạn em là gì?

  Mai: Tên bạn em là Yến.

  Hùng: Chào Mai. Chào Yến. Rất vui được gặp hai em.

 • Em ấy là ai? - Phần 1 ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Hùng: Chào em. Anh có thể giúp gì được cho em?
  Mai: Em tên là Mai
  Hùng: Em khỏe chứ? Rất vui được gặp em.
  Mai: Em cũng rất vui được gặp anh.
  Hùng: Tên bạn em là gì?
  Mai: Tên bạn em là Yến.
  Hùng: Chào Mai. Chào Yến. Rất vui được gặp hai em.

 • Em ấy là ai? - Phần 1 ( recorded by Pearly_Bean1 ), Northern Vietnam

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Hùng: Chào em. Anh có thể giúp gì được cho các em?

  Mai: Chào anh. Em tên là Mai

  Hùng: Em khỏe chứ? Rất vui được gặp em.

  Mai: Em khỏe ạ. Em cũng rất vui được gặp anh.

  Hùng: Tên bạn em là gì?

  Mai: Tên bạn em là Yến.

  Hùng: Chào Mai. Chào Yến. Rất vui được gặp hai em.

GeorgeMillo
41 Words / 1 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Tone examples 4 ( recorded by lepetitbleu ), Southern Vietnamese accent

  Download Unlock
 • Tone examples 4 ( recorded by tung_hoang ), Vietnamese Northern accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  cháy chạy
  sóng sỏng
  đinh định
  dạy dày
  lạ lá là
  rẻ rẽ
  đen đèn
  dâu dầu
  dễ dế
  nhẫn nhân
  rồng rộng
  nấu nâu
  lưu lứu
  nghiền nghiện
  cải cái
  mịn mìn
  tặng tăng
  đầu đậu
  ảo ao
  tiệm tiêm

 • Tone examples 4 ( recorded by baokieu ), Southern Vietnamese Accent

  Download Unlock
 • Tone examples 4 ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  cháy chạy
  sóng sỏng
  đinh định
  dạy dày
  lạ lá là
  rẻ rẽ
  đen đèn
  dâu dầu
  dễ dế
  nhẫn nhân
  rồng rộng
  nấu nâu
  lưu lứu
  nghiền nghiện
  cải cái
  mịn mìn
  tặng tăng
  đầu đậu
  ảo Ao
  tiệm tiêm

Overview

To make a new Audio Request or Script Request, click on Make a Request at the top of the page.

To record or transcribe for users learning your language, click on Help Others at the top of the page.

Recording and transcribing for other users will earn you credits and also move your own Requests ahead in the queue. This will help you get your requests recorded and/or transcribed faster.