Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Recordings

nickangiers
270 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • 1,000 Từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣701-800 ( recorded by Yatanero ), standard

  Download Unlock
 • 1,000 Từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣701-800 ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
nickangiers
250 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • 1,000 Từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣601-700 ( recorded by Yatanero ), standard

  Download Unlock
 • 1,000 Từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣601-700 ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
nickangiers
256 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • 1,000 Từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣501-600 ( recorded by Yatanero ), standard

  Download Unlock
 • 1,000 Từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣501-600 ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
nickangiers
250 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • 1,000 Từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣401-500 ( recorded by anhnnynu ), Northern Accent (Standard)

  Download Unlock
 • 1,000 Từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣401-500 ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
nickangiers
255 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • 1,000 Từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣301-400 ( recorded by anhnnynu ), Northern Accent (Standard)

  Download Unlock
 • 1,000 Từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣301-400 ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
nickangiers
251 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

nickangiers
238 Words / 1 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • 1,000 Từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣101-200 ( recorded by ZoeNguyen ), Northern Vietnamese

  Download Unlock
 • 1,000 Từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣101-200 ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
nickangiers
228 Words / 1 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • 1,000 Từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣1-100 ( recorded by khuongdb ), Northern Vietnamese

  Download Unlock
 • 1,000 Từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣1-100 ( recorded by linda26 ), unspecified accent

  Download Unlock
 • 1,000 Từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣1-100 ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
Study_English
201 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Sờ (Đây là quyển sách nhỏ cho trẻ con) ( recorded by thuly ), The north: hanoi

  Download Unlock
 • Sờ (Đây là quyển sách nhỏ cho trẻ con) ( recorded by linda26 ), unspecified accent

  Download Unlock
 • Sờ (Đây là quyển sách nhỏ cho trẻ con) ( recorded by Saigon ), unspecified accent

  Download Unlock
snowbiker100
97 Words / 1 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Every day words ( recorded by anhnnynu ), Northern Accent (Standard)

  Download Unlock
 • Every day words ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
 • Every day words ( recorded by Duongvietnam ), northern accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  chiên khuấy rau với Gạo (Tôi không hiểu? Câu này không có nghĩa)
  không tốt
  phòng vệ sinh
  Tôi phải học tiếng Việt
  Tôi sẽ tập thể dục
  Tôi sẽ tập luyện
  Mật ong
  Tôi không thích
  Hi Tôi đang ở nhà
  Xe đạp
  Món ăn
  Buổi tiệc
  Hãy lấy đi
  Nước
  Hãy làm cho tôi một số nước (Tôi không hiểu ý bạn. Bạn muốn nói câu này trong trường hợp nào?)
  Rửa rau
  tôi đang lau dọn
  Bạn đang làm gì đấy?
  Tôi đi bộ
  Ở đâu
  Nhà vệ sinh ở đâu vậy?
  Thưởng thức
  Nhà hàng
  Tôi đi tắm tại
  Làm cho tôi một số nước soda ("Cho tôi một ly soda" if you want only one. "Cho tôi vài ly soda" if you want to order to more people)
  Đây là nơi yêu thích của tôi
  Rất đẹp

Overview

To make a new Audio Request or Script Request, click on Make a Request at the top of the page.

To record or transcribe for users learning your language, click on Help Others at the top of the page.

Recording and transcribing for other users will earn you credits and also move your own Requests ahead in the queue. This will help you get your requests recorded and/or transcribed faster.

Sponsored Links