Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Recordings

hienpham
58 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

Hemulen
39 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Greeting in Vietnamese ( recorded by linda26 ), unspecified accent

  Download Unlock
 • Greeting in Vietnamese ( recorded by ZoeNguyen ), Northern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Xin chào! Xin chào! Xin chào!
  Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt.
  Hẹn gp lại! Hẹn gp lại! Hẹn gp lại!
  Hẹn gp lại nhé. Hẹn gp lại nhé. Hẹn gp lại nhé.
  Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn.

 • Greeting in Vietnamese ( recorded by baongoc124 ), Northern

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Xin chào! Xin chào! Xin chào!
  Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt.
  Hẹn gp lại! Hẹn gp lại! Hẹn gp lại!
  Hẹn gp lại nhé. Hẹn gp lại nhé. Hẹn gp lại nhé.
  Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn.

kwonmh1992
46 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

kwonmh1992
29 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • 1 bai văn ngắn ( recorded by ZoeNguyen ), Northern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Lễ hội chùa Hương là nơi hội tụ các sinh hoạt văn hóa dân tộc độc đáo như bơi thuyền, leo núi và các chiếu hát chèo, hát văn...

 • 1 bai văn ngắn ( recorded by baongoc124 ), Northern

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Lễ hội chùa Hương là nơi hội tụ các sinh hoạt văn hóa dân tộc độc đáo như bơi thuyền, leo núi và các chiếu hát chèo, hát văn...

kwonmh1992
15 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

kwonmh1992
41 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • làm ơn ghi âm bai văn ngắn này nhé ( recorded by linda26 ), unspecified accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Hành hương về lễ hội chùa Hương, du khách không chỉ khấn Phật cầu an và vãn cảnh chùa chiền mà còn dịp leo núi thăm hang động và ngắm cảnh thiên nhiên hùng vỹ ở khu vực núi rừng này

 • làm ơn ghi âm bai văn ngắn này nhé ( recorded by AlexKevin ), Hà Nội

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Hành hương về lễ hội chùa Hương, du khách không chỉ khấn Phật cầu an hay vãn cảnh chùa chiền, mà còn dịp leo núi thăm hang động và ngắm cảnh thiên nhiên hùng vỹ ở khu vùng núi rừng này.

nickangiers
257 Words / 1 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • 1,000 Từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣901-1000 ( recorded by Yatanero ), standard

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  oxy oxygen
  đường sugar, road
  chết death, die
  khá pretty (much. little..)
  kỹ năng skill
  phụ nữ women
  mùa season
  giải pháp solution
  nam châm magnet
  bạc silver
  cảm ơn thank
  chi nhánh branch
  trận đấu match
  hậu tố suffix
  đặc biệt là especially
  sung fig
  sợ afraid
  to huge
  em gái sister
  thép steel
  thảo luận discuss
  về phía trước forward
  tương tự similar
  hướng dẫn guide
  kinh nghiệm experience
  điểm score
  táo apple
  mua buy
  dẫn lead
  sân pitch, court. yard
  áo coat, shirt
  khối lượng weight
  thẻ card
  ban nhạc band
  dây rope
  trượt slip
  giành chiến thắng won
  mơ dream
  buổi tối evening
  điều kiện condition
  thức ăn chăn nuôi feed
  công cụ tool
  tổng số total
  cơ bản basic
  mùi smell
  thung lũng valley
  cũng không nor
  đôi couple, pair
  ghế seat
  tiếp tục continue
  khối block
  biểu đồ chart
  mũ hat
  bán sell
  thành công success
  công ty company
  trừ subtract
  sự kiện event
  riêng particular
  thỏa thuận deal
  bơi swim
  hạn term
  ngược lại opposite
  vợ wife
  giày shoe
  vai shoulder
  lây lan spread
  sắp xếp arrange
  trại camp
  phát minh invent
  bông cotton
  Sinh born
  xác định determine
  lít litre
  chín nine
  xe tải truck
  tiếng ồn noise
  mức level
  cơ hội chance
  thu thập gather
  cửa hàng shop
  căng ra stretch
  ném throw
  tỏa sáng shine
  tài sản property
  cột column
  phân tử molecule
  chọn select
  sai wrong
  màu xám gray
  lặp lại repeat
  yêu cầu require
  rộng wide, huge
  chuẩn bị prepare
  muối salt
  mui nose
  số nhiều plural
  tức giận anger
  xin claim
  lục continent

 • 1,000 Từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣901-1000 ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
nickangiers
258 Words / 1 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • 1,000 Từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣801-900 ( recorded by Yatanero ), standard

  Download Unlock
 • 1,000 Từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣801-900 ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
nickangiers
270 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • 1,000 Từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣701-800 ( recorded by Yatanero ), standard

  Download Unlock
 • 1,000 Từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣701-800 ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
nickangiers
250 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • 1,000 Từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣601-700 ( recorded by Yatanero ), standard

  Download Unlock
 • 1,000 Từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣601-700 ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
Overview

To make a new Audio Request or Script Request, click on Make a Request at the top of the page.

To record or transcribe for users learning your language, click on Help Others at the top of the page.

Recording and transcribing for other users will earn you credits and also move your own Requests ahead in the queue. This will help you get your requests recorded and/or transcribed faster.

Sponsored Links