Psst...

Hey, do you want to get language learning tips and resources every week? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Recordings

Hemulen
39 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Greeting in Vietnamese ( recorded by baongoc124 ), Northern

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Xin chào! Xin chào! Xin chào!
  Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt.
  Hẹn gp lại! Hẹn gp lại! Hẹn gp lại!
  Hẹn gp lại nhé. Hẹn gp lại nhé. Hẹn gp lại nhé.
  Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn.

kwonmh1992
46 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

kwonmh1992
29 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • 1 bai văn ngắn ( recorded by baongoc124 ), Northern

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Lễ hội chùa Hương là nơi hội tụ các sinh hoạt văn hóa dân tộc độc đáo như bơi thuyền, leo núi và các chiếu hát chèo, hát văn...

kwonmh1992
15 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

kwonmh1992
41 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • làm ơn ghi âm bai văn ngắn này nhé ( recorded by AlexKevin ), Hà Nội

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Hành hương về lễ hội chùa Hương, du khách không chỉ khấn Phật cầu an hay vãn cảnh chùa chiền, mà còn dịp leo núi thăm hang động và ngắm cảnh thiên nhiên hùng vỹ ở khu vùng núi rừng này.

nickangiers
257 Words / 1 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • 1,000 Từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣901-1000 ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
nickangiers
258 Words / 1 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • 1,000 Từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣801-900 ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
nickangiers
270 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • 1,000 Từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣701-800 ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
nickangiers
250 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • 1,000 Từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣601-700 ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
nickangiers
256 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • 1,000 Từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣501-600 ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
Overview

To make a new Audio Request or Script Request, click on Make a Request at the top of the page.

To record or transcribe for users learning your language, click on Help Others at the top of the page.

Recording and transcribing for other users will earn you credits and also move your own Requests ahead in the queue. This will help you get your requests recorded and/or transcribed faster.