Psst...

Hey, we’re working on a new feature to help improve your pronunciation. We are looking for some people to test this new feature once it is ready. Join our mailing list to get notified about early access, as well as to get the latest updates about RhinoSpike. Join the list

Vietnamese Recordings

Bach
9 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

Cosmoling81
148 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Duolingo Basics ( recorded by annie123 ), vietnamese

  Download Unlock
 • Duolingo Basics ( recorded by Pearly_Bean1 ), unspecified accent

  Download Unlock
 • Duolingo Basics ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
 • Duolingo Basics ( recorded by dieplinhho ), unspecified accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Người đàn ông là tôi.
  Tôi là tôi.
  Tôi là
  anh ấy.
  Người phụ nữ là bạn.
  Tôi là người đàn ông.
  Tôi là người.
  Bạn là đàn ông.
  Bạn là người đàn ông.
  Tôi là người phụ nữ.

  Cô ấy là người.
  Anh ấy là tôi.
  Cô ấy ăn tôi.
  Cô ấy ăn táo.
  Anh ấy ăn bánh mì.
  Người đàn ông là anh ấy.

  Tôi học.
  Anh ấy uống nước.
  Tôi uống nước.
  Đứa trẻ học, anh ấy uống nước.
  Người đàn ông uống nước ép táo.
  Cô ấy uống nước.
  Người đàn ông uống nuốc.
  Đứa trẻ uống nước ép táo.
  Dứa trẻ uống nước.

  Người phụ nữ muốn nước ép.
  Một cô gái.
  Cô gái muốn học.
  Bé gái muốn học.
  Câu bé muốn học.
  Tôi là một cô gái.
  Bé gái muốn uống nước.
  Cậu bé muốn ăn.
  Người đàn ông muốn bạn.

swansong1609
7 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

jujuslash
129 Words / 3 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Vietnam Gang ( recorded by Pearly_Bean1 ), unspecified accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Ngày xưa khi tôi còn nhỏ, tôi và gia đình đi chơi ở bên Việt Nam.Tôi vẫn nhớ khi anh họ đưa tôi đi trung tâm thành phố trên một chiếc xe máy, và sau đó một nhóm chàng trai chặn đường đ chúng tôi không vượt qua được. Nhóm chàng trai bao quanh chúng tôi. Tôi còn nhỏ, tôi không biết những gì đang xảy ra đâu. Chúng tôi ở giữa vòng tròn.

  Nhóm chàng trai muốn đánh nhau với chúng tôi. Thng lãnh đạo nhóm nhìn tôi, xong rồi gọi tôi là một thằng ngốc. Anh họ của tôi hét lên với những chàng trai đó. Nhưng sau đó tôi không có nhớ cái gì đã xảy ra tiếp theo. Lâu rồi không nhớ được nữa.

 • Vietnam Gang ( recorded by Pearly_Bean1 ), unspecified accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Ngày xưa khi tôi còn nhỏ, tôi và gia đình đi chơi ở bên Việt Nam.Tôi vẫn nhớ khi anh họ đưa tôi đi trung tâm thành phố trên một chiếc xe máy, và sau đó một nhóm chàng trai chặn đường đ chúng tôi không vượt qua được. Nhóm chàng trai bao quanh chúng tôi. Tôi còn nhỏ, tôi không biết những gì đang xảy ra đâu. Chúng tôi ở giữa vòng tròn.

  Nhóm chàng trai muốn đánh nhau với chúng tôi. Thng lãnh đạo nhóm nhìn tôi, xong rồi gọi tôi là một thằng ngốc. Anh họ của tôi hét lên những chàng trai đó. Nhưng sau đó tôi không có nhớ cái gì đã xảy ra tiếp theo. Lâu rồi không nhớ được nữa.

 • Vietnam Gang ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
swansong1609
81 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Ý kiến bài "Cân nhắc sức chịu đựng của nền kinh tế về thuế xăng dầu" (2) ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
swansong1609
90 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Ý kiến bài "Cân nhắc sức chịu đựng của nền kinh tế về thuế xăng dầu" (1) ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
swansong1609
53 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Ý kiến bài "Khai thác vỉa hè, hành lang sông ra sao?" ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
swansong1609
484 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Nhiều nước sử dụng vỉa hè ngoài mục đích đi bộ ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
swansong1609
183 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

swansong1609
237 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

Overview

To make a new Audio Request or Script Request, click on Make a Request at the top of the page.

To record or transcribe for users learning your language, click on Help Others at the top of the page.

Recording and transcribing for other users will earn you credits and also move your own Requests ahead in the queue. This will help you get your requests recorded and/or transcribed faster.