Psst...

Hey, do you want to get language learning tips and resources every week? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Queue

cleanlaundry
276 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"ba bá bà ha há hà ma má mà ga gá gà ..."
taromiu
3 Words / 1 Recordings / 1 Comments
"Rất hoài cổ"
swansong1609
119 Words / 2 Recordings / 0 Comments
"Quyền của nhà giáo Nhà giáo có những quyền sau đây: 1. ..."
jamjam
2 Words / 2 Recordings / 0 Comments
"giống nhau"
Eichhorn
221 Words / 2 Recordings / 0 Comments
"Câu chuyện tình yêu Một ngày nọ, người vợ có mái tóc ..."
Tonguetwistedsisters
135 Words / 2 Recordings / 0 Comments
"Tôi thực sự thích Captain Marvel. Không có nhiều slapstick. Nhưng nó ..."
kwonmh1992
186 Words / 2 Recordings / 0 Comments
"Vietnamese pronunciation in Hanoi accent. a o ô ơ e ê u ..."
WorldTravelerCJ
238 Words / 2 Recordings / 0 Comments
"đất sét sạch làm sạch đồng hồ đóng quần áo câu lạc ..."
Thomas
400 Words / 3 Recordings / 0 Comments
"Game thích hợp cho mọi lúa tuổi,tất cả các phiên bản được ..."
Thomas
66 Words / 3 Recordings / 0 Comments
"Sử thi Gilgamesh là sử thi của người Lưỡng Hà và là ..."