Psst...

Hey, do you want to get language learning tips and resources every week? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Queue

nickangiers
228 Words / 1 Recordings / 1 Comments
"như as tôi I mình his mà that ông he là was ..."
snowbiker100
97 Words / 1 Recordings / 1 Comments
"chiên khuấy rau với Gạo không tốt phòng vệ sinh Tôi phải ..."
Study_English
201 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Sờ Bạn biết một vật là mịn màng hay thô ráp bằng ..."
kwonmh1992
41 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Hành hương về lễ hội chùa Hương, du khách không chỉ khấn ..."
Hemulen
39 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Xin chào! Xin chào! Xin chào! Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. ..."
cleanlaundry
276 Words / 2 Recordings / 0 Comments
"ba bá bà ha há hà ma má mà ga gá gà ..."
Tonguetwistedsisters
135 Words / 2 Recordings / 0 Comments
"Tôi thực sự thích Captain Marvel. Không có nhiều slapstick. Nhưng nó ..."
swansong1609
119 Words / 2 Recordings / 0 Comments
"Quyền của nhà giáo Nhà giáo có những quyền sau đây: 1. ..."
WorldTravelerCJ
238 Words / 2 Recordings / 0 Comments
"đất sét sạch làm sạch đồng hồ đóng quần áo câu lạc ..."
Eichhorn
221 Words / 2 Recordings / 0 Comments
"Câu chuyện tình yêu Một ngày nọ, người vợ có mái tóc ..."
Sponsored Links