Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Queue

ThiEn66Me
308 Words / 0 Recordings / 0 Comments
"Vào thế kỷ thứ 19, người Việt ở Nha Trang gọi Bác ..."
swansong1609
119 Words / 2 Recordings / 0 Comments
"Ý kiến về việc học sinh cấp I khiêng bàn ghế Việc ..."
cleanlaundry
116 Words / 2 Recordings / 0 Comments
"thự thử thữ thịa thìa thĩa thận thẩn thẫn chợ chở chỡ ..."
nickangiers
228 Words / 2 Recordings / 1 Comments
"như as tôi I mình his mà that ông he là was ..."
kwonmh1992
186 Words / 2 Recordings / 0 Comments
"Vietnamese pronunciation in Hanoi accent. a o ô ơ e ê u ..."
WorldTravelerCJ
236 Words / 2 Recordings / 2 Comments
"bệnh bác sĩ con chó đô la cánh cửa chấm dưới rút ..."
Eichhorn
221 Words / 2 Recordings / 0 Comments
"Câu chuyện tình yêu Một ngày nọ, người vợ có mái tóc ..."
hienpham
58 Words / 2 Recordings / 0 Comments
"Năm nào cũng vậy, mùa thu đến là hoa sữa toả hương, ..."
Tonguetwistedsisters
135 Words / 2 Recordings / 0 Comments
"Tôi thực sự thích Captain Marvel. Không có nhiều slapstick. Nhưng nó ..."
Stevemercuri
28 Words / 2 Recordings / 2 Comments
"Chào cô ! Chào ông ! Cô tìm ai ? Tôi tìm ..."
Sponsored Links