Psst...

Hey, do you want to get language learning tips and resources every week? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Queue

cleanlaundry
276 Words / 0 Recordings / 0 Comments
"ba bá bà ha há hà ma má mà ga gá gà ..."
jamjam
2 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"giống nhau"
Eichhorn
221 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Câu chuyện tình yêu Một ngày nọ, người vợ có mái tóc ..."
WorldTravelerCJ
238 Words / 2 Recordings / 0 Comments
"đất sét sạch làm sạch đồng hồ đóng quần áo câu lạc ..."
kwonmh1992
186 Words / 2 Recordings / 0 Comments
"Vietnamese pronunciation in Hanoi accent. a o ô ơ e ê u ..."
Tonguetwistedsisters
135 Words / 2 Recordings / 0 Comments
"Tôi thực sự thích Captain Marvel. Không có nhiều slapstick. Nhưng nó ..."
swansong1609
139 Words / 2 Recordings / 0 Comments
"Nhiệm vụ của nhà giáo Nhà giáo có những nhiệm vụ sau ..."
Thomas
400 Words / 3 Recordings / 0 Comments
"Game thích hợp cho mọi lúa tuổi,tất cả các phiên bản được ..."
Thomas
66 Words / 3 Recordings / 0 Comments
"Sử thi Gilgamesh là sử thi của người Lưỡng Hà và là ..."
Thomas
255 Words / 3 Recordings / 0 Comments
"Osiris là một vị thần Ai Cập, thường gọi là thần của ..."