Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Queue

garrettwgg
46 Words / 5 Recordings / 3 Comments
"ba chìm bảy nổi bút sa gà chết cá lớn nuốt cá …"
jamesd3142
4 Words / 5 Recordings / 1 Comments
"Tôi đi trường học."
sebu
138 Words / 5 Recordings / 0 Comments
"Bánh Hỏi Bún Măng Vịt Mì Xào Dòn Rau Cải Hủ Tiếu …"
innis1961
215 Words / 5 Recordings / 0 Comments
"THU : Alô ! Thu nghe đây ạ ! MAI : Thu …"
alexservantes
87 Words / 5 Recordings / 1 Comments
"Chiều Hôm nay trời nhẹ lên cao Tôi buồn không hiểu vì …"
mauricio
4 Words / 5 Recordings / 2 Comments
"I don't speak vietnamese."
ThuLinh
18 Words / 5 Recordings / 0 Comments
"Chào các bạn. Tôi tên là Linh. Rất vui được làm quen …"
Stevemercuri
28 Words / 5 Recordings / 2 Comments
"Chào cô ! Chào ông ! Cô tìm ai ? Tôi tìm …"
peterl
11 Words / 5 Recordings / 0 Comments
"0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10"
Vania
2 Words / 5 Recordings / 1 Comments
"Kinh tế"
Sponsored Links