Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Queue

hienpham
58 Words / 4 Recordings / 0 Comments
"Năm nào cũng vậy, mùa thu đến là hoa sữa toả hương, …"
garrettwgg
46 Words / 5 Recordings / 3 Comments
"ba chìm bảy nổi bút sa gà chết cá lớn nuốt cá …"
jamesd3142
4 Words / 5 Recordings / 1 Comments
"Tôi đi trường học."
sebu
138 Words / 5 Recordings / 0 Comments
"Bánh Hỏi Bún Măng Vịt Mì Xào Dòn Rau Cải Hủ Tiếu …"
Rsalolgle
183 Words / 5 Recordings / 0 Comments
"Xin chào. Đây là bài viết đầu tiên của tôi bắng tiếng …"
alexservantes
87 Words / 5 Recordings / 1 Comments
"Chiều Hôm nay trời nhẹ lên cao Tôi buồn không hiểu vì …"
innis1961
215 Words / 5 Recordings / 0 Comments
"THU : Alô ! Thu nghe đây ạ ! MAI : Thu …"
rhinodave
28 Words / 5 Recordings / 1 Comments
"Hello Ladies and Gentlemen, this is your Captain speaking. My name is …"
Stevemercuri
28 Words / 5 Recordings / 2 Comments
"Chào cô ! Chào ông ! Cô tìm ai ? Tôi tìm …"
mauricio
4 Words / 5 Recordings / 2 Comments
"I don't speak vietnamese."
Sponsored Links