Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Queue

SeekingSilence
56 Words / 4 Recordings / 15 Comments
"Hùng: Chào em. Anh có thể giúp gì được cho bạn? Mai: …"
garrettwgg
46 Words / 5 Recordings / 3 Comments
"ba chìm bảy nổi bút sa gà chết cá lớn nuốt cá …"
jamesd3142
4 Words / 5 Recordings / 1 Comments
"Tôi đi trường học."
sebu
138 Words / 5 Recordings / 0 Comments
"Bánh Hỏi Bún Măng Vịt Mì Xào Dòn Rau Cải Hủ Tiếu …"
mauricio
4 Words / 5 Recordings / 2 Comments
"I don't speak vietnamese."
innis1961
215 Words / 5 Recordings / 0 Comments
"THU : Alô ! Thu nghe đây ạ ! MAI : Thu …"
peterl
11 Words / 5 Recordings / 0 Comments
"0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10"
alexservantes
87 Words / 5 Recordings / 1 Comments
"Chiều Hôm nay trời nhẹ lên cao Tôi buồn không hiểu vì …"
Vania
2 Words / 5 Recordings / 1 Comments
"Kinh tế"
jamjam
2 Words / 5 Recordings / 0 Comments
"giống nhau"