Psst...

Hey, do you want to get language learning tips and resources every week? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Queue

ThuLinh
18 Words / 4 Recordings / 0 Comments
"Chào các bạn. Tôi tên là Linh. Rất vui được làm quen ..."
cocovoice
49 Words / 4 Recordings / 0 Comments
"Cuộc gọi của bạn không thể được hoàn thành là đã gọi. ..."
Rsalolgle
183 Words / 4 Recordings / 0 Comments
"Xin chào. Đây là bài viết đầu tiên của tôi bắng tiếng ..."
KhwadschahHasan
6 Words / 4 Recordings / 0 Comments
"Vòng ba của em đẹp lắm."
LM35200
4 Words / 4 Recordings / 0 Comments
"Hello How are you?"
jujuslash
129 Words / 4 Recordings / 3 Comments
"Ngày xưa khi tôi còn nhỏ, tôi và gia đình di chơi ..."
Cosmoling81
148 Words / 4 Recordings / 0 Comments
"Người đàn ông là tôi. Tôi là tôi. Tôi là anh ấy. ..."
kingkong1000
49 Words / 4 Recordings / 0 Comments
"Ten la (YOUR NAME). Ban ten gi? Toi den tu Viet Nam. ..."
werecat
72 Words / 4 Recordings / 0 Comments
"Hòn đá to, Hòn đá nặng, Chỉ một người, Nhắc không đặng. ..."
Hemulen
212 Words / 4 Recordings / 3 Comments
"Ngày trước, dân ngụ cư là kẻ thấp kém nhất trong làng. ..."