Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Queue

Hemulen
39 Words / 3 Recordings / 0 Comments
"Xin chào! Xin chào! Xin chào! Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. ..."
taromiu
3 Words / 3 Recordings / 1 Comments
"Rất hoài cổ"
Stevemercuri
28 Words / 3 Recordings / 2 Comments
"Chào cô ! Chào ông ! Cô tìm ai ? Tôi tìm ..."
squid
238 Words / 4 Recordings / 3 Comments
"bắp cải bất tiện ráy tai anh họ bảo chạy theo ăn ..."
GeorgeMillo
46 Words / 4 Recordings / 1 Comments
"ăn anh cây cay chai con công đen đôi dương hai hay ..."
werecat
72 Words / 4 Recordings / 0 Comments
"Hòn đá to, Hòn đá nặng, Chỉ một người, Nhắc không đặng. ..."
KhwadschahHasan
6 Words / 4 Recordings / 0 Comments
"Vòng ba của em đẹp lắm."
jiback7
75 Words / 4 Recordings / 4 Comments
"Mấy ngày nay tôi đang học Tiếng Việt, nhưng mặc dù tôi ..."
ThuLinh
18 Words / 4 Recordings / 0 Comments
"Chào các bạn. Tôi tên là Linh. Rất vui được làm quen ..."
cocovoice
49 Words / 4 Recordings / 0 Comments
"Cuộc gọi của bạn không thể được hoàn thành là đã gọi. ..."