Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Queue

snowbiker100
50 Words / 3 Recordings / 0 Comments
"Chào buổi trưa. Tôi muốn nghe về tình trạng của các dự ..."
squid
238 Words / 4 Recordings / 3 Comments
"bắp cải bất tiện ráy tai anh họ bảo chạy theo ăn ..."
cocovoice
49 Words / 4 Recordings / 0 Comments
"Cuộc gọi của bạn không thể được hoàn thành là đã gọi. ..."
werecat
72 Words / 4 Recordings / 0 Comments
"Hòn đá to, Hòn đá nặng, Chỉ một người, Nhắc không đặng. ..."
KhwadschahHasan
6 Words / 4 Recordings / 0 Comments
"Vòng ba của em đẹp lắm."
jiback7
75 Words / 4 Recordings / 4 Comments
"Mấy ngày nay tôi đang học Tiếng Việt, nhưng mặc dù tôi ..."
GeorgeMillo
46 Words / 4 Recordings / 1 Comments
"ăn anh cây cay chai con công đen đôi dương hai hay ..."
ThuLinh
18 Words / 4 Recordings / 0 Comments
"Chào các bạn. Tôi tên là Linh. Rất vui được làm quen ..."
LM35200
4 Words / 4 Recordings / 0 Comments
"Hello How are you?"
jujuslash
129 Words / 4 Recordings / 3 Comments
"Ngày xưa khi tôi còn nhỏ, tôi và gia đình di chơi ..."