Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

cocovoice
49 Words / 4 Recordings / 0 Comments
Note to recorder:

Female voice, natural speed. Thank you!

Cuộc gọi của bạn không thể được hoàn thành là đã gọi. Vui lòng kiểm tra số và quay lại.

Người bạn đang gọi hiện không thể nghe máy. Vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp. Cúp máy khi bạn ghi âm xong.

Ghi âm kết thúc.

Recordings

 • Help needed for a recording ( recorded by Yatanero ), standard

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Cuộc gọi của bạn không thành công. Vui lòng kiểm tra số và gọi lại.

  Người bạn đang gọi hiện không thể nghe máy. Vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp. Cúp máy khi bạn ghi âm xong.

  Ghi âm kết thúc.

 • Help needed for a recording ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Cuộc gọi của bạn không thành công. Vui lòng kiểm tra số và gọi lại.

  Người bạn đang gọi hiện không thể nghe máy. Vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp. Cúp máy khi bạn đã ghi âm xong.

  Ghi âm kết thúc.

 • Help needed for a recording ( recorded by Thom ), Sourthern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Cuộc gọi của bạn không thành công. Vui lòng kiểm tra số và gọi lại.

  Người bạn đang gọi hiện không thể nghe máy. Vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp. Cúp máy khi bạn đã ghi âm xong.

  Ghi âm kết thúc.

 • Help needed for a recording ( recorded by annie123 ), vietnamese

  Download Unlock

Comments