Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

kingkong1000
49 Words / 4 Recordings / 0 Comments
Note to recorder:

Please add a random name, age, city etc. as written in the text - thank you :)

Ten la (YOUR NAME).

Ban ten gi?

Toi den tu Viet Nam.

Ban den tu dau?

Toi (YOUR AGE).

Ban bao nhieu tuoi?

Toi song o (YOUR CITY).

Ban song o dau?

Toi lam viec (YOUR JOB OR INDUSTRY).

Ban lam viec gi?

Tai sao ban hoc tieng viet?

Recordings

 • Vietnamese Introduction (49 words) ( recorded by mickey12 ), Central Vietnamese

  Download Unlock
 • Vietnamese Introduction (49 words) ( recorded by Tuan ), unspecified accent

  Download Unlock
 • Vietnamese Introduction (49 words) ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Tên là Thơm.
  Bạn tên gì?

  Tôi đến từ Việt Nam.
  Bạn đến từ đâu?

  Tôi 24 (hai mươi bốn) tuổi.
  Bạn bao nhiêu tuổi.

  Tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh.
  Bạn sống ở đâu?

  Tôi làm việc biên dịch tiếng Anh.
  Bạn làm việc gì?

  Tại sao bạn học tiếng Việt?

 • Vietnamese Introduction (49 words) ( recorded by nguyenlegend ), unspecified accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Tên là (YOUR NAME).

  Bạn tên gì?

  Tôi đến từ Vit Nam

  Bạn đến từ đâu?

  Tôi (YOUR AGE).

  Bn bao nhiêu tuổi

  Tôi sống ở (YOUR CITY).

  Bn sống ở đâu

  Toi lam viec (YOUR JOB OR INDUSTRY).

  Ban lam viec gi?

  Tai sao ban hoc tieng viet?

Comments