Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Queue

cleanlaundry
276 Words / 2 Recordings / 0 Comments
"ba bá bà ha há hà ma má mà ga gá gà ..."
nickangiers
228 Words / 2 Recordings / 1 Comments
"như as tôi I mình his mà that ông he là was ..."
WorldTravelerCJ
238 Words / 2 Recordings / 0 Comments
"đất sét sạch làm sạch đồng hồ đóng quần áo câu lạc ..."
swansong1609
119 Words / 2 Recordings / 0 Comments
"Ý kiến về việc học sinh cấp I khiêng bàn ghế Việc ..."
Eichhorn
221 Words / 2 Recordings / 0 Comments
"Câu chuyện tình yêu Một ngày nọ, người vợ có mái tóc ..."
hienpham
58 Words / 2 Recordings / 0 Comments
"Năm nào cũng vậy, mùa thu đến là hoa sữa toả hương, ..."
Tonguetwistedsisters
135 Words / 2 Recordings / 0 Comments
"Tôi thực sự thích Captain Marvel. Không có nhiều slapstick. Nhưng nó ..."
kwonmh1992
186 Words / 2 Recordings / 0 Comments
"Vietnamese pronunciation in Hanoi accent. a o ô ơ e ê u ..."
Thomas
400 Words / 3 Recordings / 0 Comments
"Game thích hợp cho mọi lúa tuổi,tất cả các phiên bản được ..."
Thomas
66 Words / 3 Recordings / 0 Comments
"Sử thi Gilgamesh là sử thi của người Lưỡng Hà và là ..."
Sponsored Links