Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

WorldTravelerCJ
236 Words / 2 Recordings / 2 Comments
Note to recorder:

natural speed please

bệnh
bác sĩ
con chó
đô la
cánh cửa
chấm
dưới
rút
giấc mơ
váy
uống
lái
thuốc
khô
bụi
tai
Trái Đất
hướng đông
ăn
rìa
quả trứng
tám
mười tám
tám mươi
bầu cử
đồ điện tử
mười một
năng lượng
động cơ
buổi tối
bài tập
đắt tiền
nổ
mắt
gương mặt
mùa thu
ngã
gia đình
nổi tiếng
quạt
người hâm mộ
nông trại
nhanh
cha
triệu
phút
trộn/khuấy
Thứ hai
tiền
tháng
mặt trăng
buổi sáng
mẹ
núi
con chuột
miệng
bộ phim
vụ giết người
âm nhạc
hẹp
thiên nhiên
cổ
cây kim
hàng xóm
mạng
mới
báo chí
tốt
đêm
chín
mười chín
chín mươi
không
phương bắc
mũi
ghi chú
Tháng Mười Một
hạt nhân
số
đại dương
Tháng Mười
văn phòng
dầu

già
một
mở
da cam
quả cam
bên ngoài
trang
cơn đau
trà
dạy
giáo viên
đội
nước mắt
công nghệ
điện thoại
ti vi
nhiệt độ
mười
rạp hát
họ
dày
mỏng
nghĩ
thứ ba
mười ba
ba mươi
nghìn
ba
ném
Thứ năm

chặt
thời gian
lốp
ngón chân cái
lưỡi
dụng cụ
răng
hàng đầu
chạm
thị trấn
tàu hỏa
nhà ga
vận tải
cây
xe tải
Thứ Ba
xoay
mười hai
hai mươi
hai mươi mốt
hai
xấu
đại học
lên
thung lũng
gỗ
làm việc
thế giới
viết
sân
năm
vàng

bạn, các bạn
trẻ
số không

Recordings

 • 150 vietnamese words 4 ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  bệnh
  bác sĩ
  con chó
  đô la
  cánh cửa
  chấm
  dưới
  rút
  giấc mơ
  váy
  uống
  lái
  thuốc
  khô
  bụi
  tai
  Trái Đất
  hướng đông
  ăn
  rìa
  quả trứng
  tám
  mười tám
  tám mươi
  bầu cử
  đồ điện tử
  mười một
  năng lượng
  động cơ
  buổi tối
  bài tập
  đắt tiền / mắc tiền (expensive)
  nổ
  mắt
  gương mặt
  mùa thu
  ngã
  gia đình
  nổi tiếng
  quạt
  người hâm mộ
  nông trại
  nhanh
  cha
  triệu
  phút
  trộn/khuấy
  Thứ hai
  tiền
  tháng
  mặt trăng
  buổi sáng
  mẹ
  núi
  con chuột
  miệng
  bộ phim
  vụ giết người
  âm nhạc
  hẹp
  thiên nhiên
  cổ
  cây kim
  hàng xóm
  mạng
  mới
  báo chí
  tốt
  đêm
  chín
  mười chín
  chín mươi
  không
  phương bắc
  mũi
  ghi chú
  Tháng Mười Một
  hạt nhân
  số
  đại dương
  Tháng Mười
  văn phòng
  dầu

  già
  một
  mở
  da cam
  quả cam
  bên ngoài
  trang
  cơn đau
  trà
  dạy
  giáo viên
  đội
  nước mắt
  công nghệ
  điện thoại
  ti vi
  nhiệt độ
  mười
  rạp hát
  họ
  dày
  mỏng
  nghĩ
  thứ ba
  mười ba
  ba mươi
  nghìn
  ba
  ném
  Thứ Năm

  chặt
  thời gian
  lốp
  ngón chân cái
  lưỡi
  dụng cụ
  răng
  hàng đầu
  chạm
  thị trấn
  tàu hỏa
  nhà ga
  vận tải
  cây
  xe tải
  Thứ Ba
  xoay
  mười hai
  hai mươi
  hai mươi mốt
  hai
  xấu
  đại học
  lên
  thung lũng
  gỗ
  làm việc
  thế giới
  viết
  sân
  năm
  vàng

  bạn, các bạn
  trẻ
  số không

 • 150 vietnamese words 4 ( recorded by Pearly_Bean1 ), Northern Vietnam

  Download Unlock

Comments

WorldTravelerCJ
May 9, 2018

Thank you!

swansong1609
May 10, 2018

It's my pleasure to help you. If you did not satisfy with the recording, please say so. I would record it again, or ask my younger sister to do it. :) By the way, what's your name?

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.

Sponsored Links