Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

Tonguetwistedsisters
135 Words / 2 Recordings / 0 Comments

Tôi thực sự thích Captain Marvel.

Không có nhiều slapstick.

Nhưng nó vẫn buồn cười.

Tôi thích rằng Captain Marvel tiếp tục đứng dậy sau khi cô ấy bị đánh gục.

Cô ấy đã làm điều đó cả đời, điều đó chứng tỏ sự kiên trì.

Tôi cũng thích cách Maria và Fury giúp đỡ mặc dù không có siêu năng lực.

Tôi thích cách Monica khuyến khích mẹ làm điều đúng đắn.

Mặc dù đó là một câu chuyện siêu anh hùng, các chủ đề về chiến tranh, người tị nạn và quyền của phụ nữ có liên quan đến thế giới đang sống.

Tôi không thể chờ đợi để xem Avengers phản ứng thế nào với Captain Marvel.

Tôi rất phấn khích để xem cô ấy sẽ đóng vai trò gì trong Endgame.

Recordings

 • Learning Vietnamese in 90 Days: Day 60 Video: Thoughts on Captain Marvel ( recorded by quyenlam ), American English, Vietnamese

  Download Unlock
 • Learning Vietnamese in 90 Days: Day 60 Video: Thoughts on Captain Marvel ( recorded by Pearly_Bean1 ), Northern Vietnam

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Tôi thực sự thích Captain Marvel.

  Không có nhiều slapstick.

  Nhưng nó vẫn buồn cười.

  Điểm tôi thích Captain Marvel là cô ấy tiếp tục đứng dậy sau khi bị đánh gục.

  Cô ấy đã làm điều đó cả đời, minh chứng cho sự kiên trì.

  Tôi cũng thích cách Maria và Fury giúp đỡ mặc dù họ không có siêu năng lực.

  Tôi thích cách Monica khuyến khích mẹ mình làm điều đúng đắn.

  Mặc dù đó là một câu chuyện về siêu anh hùng, các chủ đề như chiến tranh, người tị nạn và quyền của phụ nữ đều có liên quan đến thế giới chúng ta đang sống.

  Tôi không thể chờ đợi để xem Avengers phản ứng thế nào với Captain Marvel.

  Tôi rất phấn khích để xem cô ấy sẽ đóng vai trò gì trong Endgame.

Comments

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.