Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Queue

Cosmoling81
148 Words / 4 Recordings / 0 Comments
"Người đàn ông là tôi. Tôi là tôi. Tôi là anh ấy. …"
thanhbinh3355
221 Words / 4 Recordings / 0 Comments
"Tôi dạy tiếng Anh đã được 5 năm. Ban đầu, tôi là …"
kingkong1000
49 Words / 4 Recordings / 0 Comments
"Ten la (YOUR NAME). Ban ten gi? Toi den tu Viet Nam. …"
Stevemercuri
28 Words / 4 Recordings / 2 Comments
"Chào cô ! Chào ông ! Cô tìm ai ? Tôi tìm …"
KhwadschahHasan
31 Words / 4 Recordings / 0 Comments
"1 Bạn có thể giới thiệu cho tôi một cô gái Châu …"
jiback7
151 Words / 4 Recordings / 2 Comments
"Khi học bất kỳ một ngoại ngữ nào, bạn sẽ phải học …"
GeorgeMillo
42 Words / 4 Recordings / 5 Comments
"còn dừa đùa đèn đồ đừng đường huyền làm mà mờ rồi …"
hienpham
58 Words / 4 Recordings / 0 Comments
"Năm nào cũng vậy, mùa thu đến là hoa sữa toả hương, …"
Hemulen
212 Words / 4 Recordings / 3 Comments
"Ngày trước, dân ngụ cư là kẻ thấp kém nhất trong làng. …"
cocovoice
49 Words / 4 Recordings / 0 Comments
"Cuộc gọi của bạn không thể được hoàn thành là đã gọi. …"