Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Queue

taromiu
3 Words / 5 Recordings / 1 Comments
"Rất hoài cổ"
LM35200
4 Words / 5 Recordings / 0 Comments
"Hello How are you?"
Rsalolgle
183 Words / 5 Recordings / 0 Comments
"Xin chào. Đây là bài viết đầu tiên của tôi bắng tiếng …"
rhinodave
28 Words / 5 Recordings / 1 Comments
"Hello Ladies and Gentlemen, this is your Captain speaking. My name is …"
ThuLinh
18 Words / 5 Recordings / 0 Comments
"Chào các bạn. Tôi tên là Linh. Rất vui được làm quen …"
werecat
72 Words / 5 Recordings / 0 Comments
"Hòn đá to, Hòn đá nặng, Chỉ một người, Nhắc không đặng. …"
ihatephysics
10 Words / 6 Recordings / 3 Comments
"Kêu Keo nếp nép đêm dem hết hét dền đèn"
Bach
9 Words / 6 Recordings / 0 Comments
"A B C D Đ E Ê G H"