Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

alexservantes
87 Words / 5 Recordings / 1 Comments
Note to recorder:

Please read it like a proper Vietnamese poem

Chiều

Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn
Lá hồng rơi lặng ngõ thuôn
Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương
Phất phơ hồn của bông hường
Trong hơi phiêu bạt còn vương máu hồng
Nghe chừng gió nhớ qua sông
E bên lau lách thuyền không vắng bờ
Không gian như có dây tơ
Bước đi sẽ đứt động hờ sẽ tiêu
Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều
Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn

Xuân Diệu

Recordings

 • Chiều ( recorded by hken ), Northern Accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Chiều

  Hôm nay trời nhẹ lên cao
  Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn
  Lá hồng rơi lặng ngõ thuôn
  Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương
  Phất phơ hồn của bông hường
  Trong hơi phiêu bạt còn vương máu hồng
  Nghe chừng gió nhớ qua sông
  E bên lau lách thuyền không vắng bờ
  Không gian như có dây tơ
  Bước đi sẽ đứt động hờ sẽ tiêu
  Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều
  Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn

  Xuân Diệu

 • Chiều ( recorded by umei423 ), unspecified accent

  Download Unlock
 • Chiều ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
 • Chiều ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
 • Chiều ( recorded by Pearly_Bean1 ), Northern Vietnam

  Download Unlock

Comments

swansong1609
June 12, 2016

I uploaded two versions - I tried to record the poem many times. :))