Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

swansong1609
59 Words / 3 Recordings / 0 Comments

Con quạ thông minh

Một con quạ khát nước, nó tìm được một cái lọ có nước nhưng nước trong lọ ít quá, cổ lọ lại cao, nó không thò mỏ vào uống được. Quạ bèn nghĩ ra một cách đi nhặt những viên sỏi bỏ vào trong lọ. Một lát sau nước dâng lên, quạ tha hồ uống.

Recordings

 • Con quạ thông minh ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
 • Con quạ thông minh ( recorded by Dzun ), Vietnamese

  Download Unlock
 • Con quạ thông minh ( recorded by Phonglinh1989 ), Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Con quạ thông minh

  Một con quạ khát nước, nó tìm được một cái lọ có nước nhưng nước trong lọ ít quá, cổ lọ lại cao, nó không thò mỏ vào uống được. Quạ bèn nghĩ ra một cách đi nhặt những viên sỏi bỏ vào trong lọ. Một lát sau nước dâng lên, quạ tha hồ uống.

Comments