Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

swansong1609
47 Words / 3 Recordings / 0 Comments

Thơ tình lãng mạn 2

Hoa xinh hoa đứng trong bình
Em xinh em đứng thiên đình đảo nghiên
Tui đây dáng vẫn xinh xinh
Sao người nhìn thấy lại khinh tôi hoài
Lòng tôi luôn chứa tình đầy
Mong người nhìn thấy hiểu tình của tôi

Recordings

 • Thơ tình lãng mạn 2 ( recorded by Sansan ), Dont have

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Thơ tình lãng mạn 2

  Hoa xinh hoa đứng trong bình
  Em xinh em đứng thiên đình đảo nghiên
  Tui đây dáng vẫn xinh xinh
  Sao người nhìn thấy lại khinh tôi hoài
  Lòng tôi luôn chứa tình đầy
  Mong người nhìn thấy hiểu tình của tôi

 • Thơ tình lãng mạn 2 ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
 • Thơ tình lãng mạn 2 ( recorded by haipronl ), unspecified accent

  Download Unlock

Comments