Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

swansong1609
31 Words / 3 Recordings / 0 Comments

Đèn và trăng

Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng
Đèn ra trước gió, còn chăng hỡi đèn?
Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn
Cớ sao trăng phải chịu luồn đám mây?

Recordings

 • Đèn và trăng ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
 • Đèn và trăng ( recorded by thaotom ), good

  Download Unlock
 • Đèn và trăng ( recorded by nguyenlegend ), unspecified accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Đèn và trăng

  Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng
  Đèn ra trước gió, còn chăng hỡi đèn?
  Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn
  Cớ sao trăng phải chịu luồn đám mây?

Comments