Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Recordings

swansong1609
82 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Người Sài Gòn hiền lành ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
 • Người Sài Gòn hiền lành ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
 • Người Sài Gòn hiền lành ( recorded by Pearly_Bean1 ), Northern Vietnam

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Người Sài Gòn hiền lành

  Với tôi, người Sài Gòn rất hiền hòa và hiếu khách. Còn Sài Gòn là mảnh đất trọng dụng nhân tài và luôn dang rộng vòng tay với những ai muốn xây dựng và yêu thương nó.
  Tôi sinh ra ở đất mẹ Bình Thuận nhưng Sài Gòn từ lâu trở thành quê hương thứ hai của tôi. Tôi chưa từng nghĩ mình có thể làm gì để tồn tại ở những nơi khác, ngoài Sài Gòn.

jamesd3142
4 Words / 1 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • I go to school. ( recorded by khoaharp ), Sai Gon

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Tôi đi học.

 • I go to school. ( recorded by ashdalat ), 0

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Tôi đến trường học.
  tôi đi đến trường
  tôi đến trường

 • I go to school. ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Tôi đến trường.

  Tôi đi đến trường.

  Tôi đi học.

 • I go to school. ( recorded by Thom ), Sourthern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Tôi đến trường.

 • I go to school. ( recorded by nguyenlegend ), unspecified accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Tôi đi đến trường or Tôi đi đến trường học.

jamesd3142
4 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • I go to the library. ( recorded by Thom ), Sourthern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Tôi đi đến thư vin.

 • I go to the library. ( recorded by hoabinh ), unspecified accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Tôi đi đến thư viên.

 • I go to the library. ( recorded by jeremyn ), vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Tôi đi đến thư vin.

 • I go to the library. ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Tôi đi đến thư vin.

 • I go to the library. ( recorded by maiphuonghaha ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
 • I go to the library. ( recorded by annie123 ), vietnamese

  Download Unlock
Rsalolgle
183 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Trời có mưa bên ngoài ( recorded by hoangvanvinh187 ), abc

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Xin chào. Đây là bài viết đầu tiên của tôi bng tiếng Việt. Hôm nay là ngày mười bốn tháng ba. Tôi không muốn mất khao khát học tiếng Việt của mình.

  Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế băng. Trời khá lạnh. Có một cái cây gần chỗ tôi ngồi. Có một con mèo đang ngồi dưới cái cây đó.

  Xin chào buổi tối. vào ngày mười lăm tháng ba ở một ngôi làng xa xôi. Trời đã khá nắng. Có con bò gọi tên là My-My đã hỏi con cá sấu: "Thật tuyệt! Bạn có phải là nhà văn không?". "Không, không phải đâu", con cá sấu trả lời. Nhưng sau đó nó nói: "Ở ngôi làng đó, mọi người đều là nhà văn.".

  Trong bài này tôi sẽ viết về bản thân mình. Tôi sống ở Melbourne. Hôm nay ở Melbourne trời có mưa một chút. Tôi đang ở tuổi mười bảy. Mười bảy là nhỏ hơn mười tàm một tuổi. Thật không may là tôi chắng nh tên của mình. Điều đó thật là ngớ ngẩn.

 • Trời có mưa bên ngoài ( recorded by Yatanero ), standard

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Xin chào. Đây là bài viết đầu tiên của tôi bng tiếng Việt. Hôm nay là ngày mười bốn tháng ba. Tôi không muốn mất khao khát học tiếng Việt của mình.

  Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế băng. Trời khá lạnh. Có một cái cây gần chỗ tôi ngồi. Có một con mèo đang ngồi dưới cái cây đó.

  Xin chào buổi tối. Đã xảy ra vào ngày mười lăm tháng ba ở một ngôi làng xa xôi. Trời đã khá nắng. Có con bò gọi tên là My-My đã hỏi con cá sấu: "Thật tuyệt! Bạn có phải là nhà văn không?". "Không, không phải đâu", con cá sấu trả lời. Nhưng sau đó nó nói: "Ở ngôi làng đó, mọi người đều là nhà văn.".

  Trong bài này tôi sẽ viết về bản thân mình. Tôi sống ở Melbourne. Hôm nay ở Melbourne trời có mưa một chút. Tôi đang ở tuổi mười bảy. Mười bảy là nhỏ hơn mười tám một tuổi. Thật không may là tôi chẳng nhớ tên của mình. Điều đó thật là ngớ ngẩn.

 • Trời có mưa bên ngoài ( recorded by ashdalat ), 0

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Xin chào. Đây là bài viết đầu tiên của tôi bắng tiếng Việt. Hôm nay là ngày mười bốn tháng ba. Tôi không muốn mất khao khát học tiếng Việt của mình.

  Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế băng. Trời khá lạnh. Có một cái cây gần chỗ tôi ngồi. Có một con mèo đang ngồi dưới cái cây đó.

  Xin chào buổi tối. Chuyện (đã) xảy ra vào ngày mười lăm tháng ba ở một ngôi làng hẻo lánh. Trời khá nắng. Con bò gọi tên là My-My đã hỏi con cá sấu: "Thật tuyệt! Bạn có phải là nhà văn không?". "Không, không phải ", con cá sấu trả lời. Nhưng sau đó nó nói: "Ở ngôi làng này, mọi người đều là nhà văn.".

  Trong bài này tôi sẽ viết về bản thân mình. Tôi sống ở Melbourne. Hôm nay ở Melbourne trời có mưa một chút. Tôi đang ở tuổi mười bảy. Mười bảy là nhỏ hơn mười tám một chút. Thật không may là tôi chẳng nhớ tên của mình. Điều đó thật là ngớ ngẩn.

 • Trời có mưa bên ngoài ( recorded by mcmxciv ), British English, Northern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Xin chào. Đây là bài viết đầu tiên của tôi bng tiếng Việt. Hôm nay là ngày mười bốn tháng ba. Tôi không muốn mất khao khát học tiếng Việt của mình.

  Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế băng. Trời khá lạnh. Có một cái cây gần chỗ tôi ngồi. Có một con mèo đang ngồi dưới cái cây đó.

  Xin chào buổi tối. Đã xảy ra vào ngày mười lăm tháng ba ở một ngôi làng xa xôi. Trời đã khá nắng. Có con bò tên là My-My đã hỏi con cá sấu: "Thật tuyệt! Bạn có phải là nhà văn không?". "Không, không phải đâu", con cá sấu trả lời. Nhưng sau đó nó nói: "Ở ngôi làng đó, mọi người đều là nhà văn.".

  Trong bài này tôi sẽ viết về bản thân mình. Tôi sống ở Melbourne. Hôm nay ở Melbourne trời có mưa một chút. Tôi đang ở tuổi mười bảy. Mười bảy là nhỏ hơn mười tám một tuổi. Thật không may là tôi chắng nh tên của mình. Điều đó thật là ngớ ngẩn.

 • Trời có mưa bên ngoài ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Xin chào. Đây là bài viết đầu tiên của tôi bắng tiếng Việt. Hôm nay là ngày mười bốn tháng ba. Tôi không muốn mất khao khát học tiếng Việt của mình.

  Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế băng. Trời khá lạnh. Có một cái cây gần chỗ tôi ngồi. Có một con mèo đang ngồi dưới cái cây đó.

  Xin chào buổi tối. Chuyện (đã) xảy ra vào ngày mười lăm tháng ba ở một ngôi làng hẻo lánh. Trời khá nắng. Con bò gọi tên là My-My đã hỏi con cá sấu: "Thật tuyệt! Bạn có phải là nhà văn không?". "Không, không phải ", con cá sấu trả lời. Nhưng sau đó nó nói: "Ở ngôi làng này, mọi người đều là nhà văn.".

  Trong bài này tôi sẽ viết về bản thân mình. Tôi sống ở Melbourne. Hôm nay ở Melbourne trời có mưa một chút. Tôi đang ở tuổi mười bảy. Mười bảy là nhỏ hơn mười tám một chút. Thật không may là tôi chẳng nhớ tên của mình. Điều đó thật là ngớ ngẩn.

cocovoice
49 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Help needed for a recording ( recorded by Yatanero ), standard

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Cuộc gọi của bạn không thành công. Vui lòng kiểm tra số và gọi lại.

  Người bạn đang gọi hiện không thể nghe máy. Vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp. Cúp máy khi bạn ghi âm xong.

  Ghi âm kết thúc.

 • Help needed for a recording ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Cuộc gọi của bạn không thành công. Vui lòng kiểm tra số và gọi lại.

  Người bạn đang gọi hiện không thể nghe máy. Vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp. Cúp máy khi bạn đã ghi âm xong.

  Ghi âm kết thúc.

 • Help needed for a recording ( recorded by Thom ), Sourthern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Cuộc gọi của bạn không thành công. Vui lòng kiểm tra số và gọi lại.

  Người bạn đang gọi hiện không thể nghe máy. Vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp. Cúp máy khi bạn đã ghi âm xong.

  Ghi âm kết thúc.

 • Help needed for a recording ( recorded by annie123 ), vietnamese

  Download Unlock
sapere
281 Words / 1 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Vietnamese Lesson 4 ( recorded by andu2006 ), north vietnamese( Hanoi )

  Download Unlock
 • Vietnamese Lesson 4 ( recorded by ashdalat ), 0

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Cái này là cái cặp. Cái kia là cái quạt.
  Cái này là cái gì? Cái này là đèn điện.
  Cái kia là cái gì? Cái kia là cái đệm.
  Cái cặp này tiện dụng . Cái quạt kia đẹp.
  Cái này là cái cày.
  Cái đệm này mềm.
  Cái bút máy kia đắt.
  Mành mành này nhẹ lắm.
  Cái màn kia dài quá.
  Cái máy may này đắt lắm.
  Canh này mặn quá.
  Cái này là cái cặp màu đen.
  Cái kia là cái quạt quý lắm.
  Cái máy này bền lắm.
  Bàn là kia tiện dụng lắm.
  Bút máy này màu gì? Bút máy này màu tím.
  Ai mua cái quạt? Em mua cái quạt.
  Bác này là ai? Bác này là bác Quát. Bác Quát lớn tuổi rồi.
  Em Lan mua một cái quạt lụa màu tím.
  Tên em là gì? Tên em là Kim.
  Cái cặp da màu đen này bền lắm.
  Cái máy may kia giá đắt quá.
  Len này dày quá.
  Ai dám đánh em tao? (rule)

  Mẹ nhắc mình quét rác.
  Nên lau bàn, quét nhà.
  Em trai mình làm tại nhà máy
  diêm, mẹ mình làm tại nhà máy dệt.
  Anh quẹt diêm làm gì?
  Bạn mình ăn ít lắm
  .
  Mình dành tiền nhằm mua cái máy may điện.
  Em Lan dạy mình đan mành mành.
  Bác Bắc dạy mình cày ruộng.
  Em trai mình mua cái đèn
  pin.
  Mẹ mình quen
  bà này, bà này tên là Cúc.
  Mình quên tên bác này rồi .

  Bánh mì đen này rắn quá.
  Mẹ mình mê cái bình quý này.
  Anh nhìn
  gì? Mình nhìn cái bình, mình nhắm mua cái bình này.
  Cái bình này đẹp quá, mình mua bình này biếu mẹ mình.
  Em đi mua rau.

 • Vietnamese Lesson 4 ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Cái này là cái cặp. Cái kia là cái quạt.
  Cái này là cái gì? Cái này là đèn điện.
  Cái kia là cái gì? Cái kia là cái đệm.
  Cái cặp này tiện dụng . Cái quạt kia đẹp.
  Cái này là cái cày.
  Cái đệm này mềm.
  Cái bút máy kia đắt.
  Mành mành này nhẹ lắm.
  Cái màn kia dài quá.
  Cái máy may này đắt lắm.
  Canh này mặn quá.
  Cái này là cái cặp màu đen.
  Cái kia là cái quạt quý lắm.
  Cái máy này bền lắm.
  Bàn là kia tiện dụng lắm.
  Bút máy này màu gì? Bút máy này màu tím.
  Ai mua cái quạt? Em mua cái quạt.
  Bác này là ai? Bác này là bác Quát. Bác Quát lớn tuổi rồi.
  Em Lan mua một cái quạt lụa màu tím.
  Tên em là gì? Tên em là Kim.
  Cái cặp da màu đen này bền lắm.
  Cái máy may kia giá đắt quá.
  Len này dày quá.
  Ai dám đánh em tao? (rule)

  Mẹ nhắc mình quét rác.
  Nên lau bàn, quét nhà.
  Em trai mình làm tại nhà máy
  diêm, mẹ mình làm tại nhà máy dệt.
  Anh quẹt diêm làm gì?
  Bạn mình ăn ít lắm
  .
  Mình dành tiền nhằm mua cái máy may điện.
  Em Lan dạy mình đan mành mành.
  Bác Bắc dạy mình cày ruộng.
  Em trai mình mua cái đèn
  pin.
  Mẹ mình quen
  bà này, bà này tên là Cúc.
  Mình quên tên bác này rồi .

  Bánh mì đen này rắn quá.
  Mẹ mình mê cái bình quý này.
  Anh nhìn
  gì? Mình nhìn cái bình, mình nhắm mua cái bình này.
  Cái bình này đẹp quá, mình mua bình này biếu mẹ mình.
  Em đi mua rau.

innis1961
215 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Trình độ B - Bài 1 - Gọi điện thọi ( recorded by baokieu ), Southern Vietnamese Accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  THU : Alô ! Thu nghe đây ạ !
  MAI : Thu đấy à ! Mai đây !
  THU : A, Mai, cậu vừa mới đi công tác về phải không?
  MAI : Ừ, tớ vừa đi Hải Phòng về tối hôm qua. Tớ gọi điện thoại cho cậu ngay, nhưng máy bận.
  THU : Nếu cậu gọi lại thì cũng không gặp tớ, vì tối qua tớ đi vắng. Tớ đi chơi với Liên.
  MAI : Thế à, thích nhỉ ! Cậu có số điện thoại mới của Liên không, cho tớ.
  THU : Có, cầm máy đợi tớ một chút nhé (...) Đây rồi. Alô, Mai ơi, số điện thoại của Liên này : 38268541
  MAI : Máy hơi lạo xạo ! Tớ nghe không rõ, có phải 38268541 không?
  THU : Ừ, đúng rồi. Mai ơi, chủ nhật tuần này có rỗi không?
  MAI : Chủ nhật à? Không, tớ có hn với mấy người bạn ở cơ quan rồi. Sao?
  THU : Giá cậu không bận thì bọn mình đến nhà Liên chơi. Lâu lắm rồi cậu không gặp Liên. Vậy thì chủ nhật tuần sau được không?
  MAI : Chắc là được. Bây giờ muộn rồi, thôi nhé !
  THU : Ừ, chào nhé! Tớ sẽ gọi lại sau !

 • Trình độ B - Bài 1 - Gọi điện thọi ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  I changed the text a bit!

  HIẾU: Alô! Hiếu nghe đây ạ !
  HIỆP: Hiếu đấy à! Hiệp đây!
  HIẾU:
  A, Hiệp, cậu vừa mới đi công tác về phải không?
  HIỆP: Ừ, tớ vừa đi Hải Phòng về tối hôm qua. Tớ gọi điện thoại cho cậu ngay, nhưng máy bận.
  HIẾU: Nếu cậu gọi lại thì cũng không gặp tớ, vì tối qua tớ đi vắng. Tớ đi chơi với Liên.
  HIỆP: Thế à, thích nhỉ ! Cậu có số điện thoại mới của Liên không, cho tớ với.
  HIẾ
  U: Có, cầm máy đợi tớ một chút nhé (...) Đây rồi. Alô, Hiệp ơi, số điện thoại của Liên : 38268541.
  HIỆP:
  Máy hơi ồn! Tớ nghe không rõ, có phải 38268541 không?
  HIẾU: Ừ, đúng rồi. Hiệp ơi, chủ nhật tuần này cậu có rảnh không?
  HIỆP: Chủ nhật à? Không, tớ có hn với người bạn ở cơ quan rồi. Sao vậy?
  HIẾU: Phải chi cậu không bận thì bọn mình đến nhà Liên chơi. Lâu lắm rồi mình không thấy cậu gặp Liên. Vậy thì chủ nhật tuần sau được không?
  HIỆP: Chắc là được. Bây giờ muộn rồi, thôi nhé!
  HIẾU: Ừ, chào nhé! Tớ sẽ gọi lại sau!

 • Trình độ B - Bài 1 - Gọi điện thọi ( recorded by lebronjamesuit ), Sai Gon

  Download Unlock
 • Trình độ B - Bài 1 - Gọi điện thọi ( recorded by annie123 ), vietnamese

  Download Unlock
 • Trình độ B - Bài 1 - Gọi điện thọi ( recorded by waroo ), Southern accent

  Download Unlock
dragonfruit
141 Words / 4 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • một điều ước ( recorded by baokieu ), Southern Vietnamese Accent

  Download Unlock
 • một điều ước ( recorded by andu2006 ), north vietnamese( Hanoi )

  Download Unlock
 • một điều ước ( recorded by lebronjamesuit ), Sai Gon

  Download Unlock
 • một điều ước ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Một gia đình đang lái xe trên đường thì một con cóc nhảy ngang qua. Ông chồng thắng xe kip thời, bước xuống mang con cóc đặt qua vệ đường.

  Con cóc bỗng nói:

  - Cám ơn ông đã cứu mạng. Tôi sẽ cho gia đình ông một điều ước!

  Người đàn ông nói:

  - Vậy hãy làm cho con chó của tôi thắng cuộc đua hôm nay?

  Ông ta gọi con chó ra, và khi thấy nó chỉ có ba chân, con cóc nói:

  - Khó quá... Hay ông xin điều khác đi!

  Lúc đó, bà vợ trong xe bước ra và nói:

  - Vậy hãy làm cho tôi thắng cuộc thi hoa hậu năm nay được không?

  Cóc nhìn bà vợ rồi quay lại nói với ông chồng:

  - Ông... cho tôi xem lại con chó, tôi sẽ cố gắng.

GeorgeMillo
88 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

sapere
172 Words / 2 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Та ăn. Та ăn bánh mì. ( recorded by baokieu ), Southern Vietnamese Accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Та ăn. Та ăn bánh mì.
  Ai ăn canh? Em ăn canh.
  Nên mua bánh mì đen.
  Bác đi mua bút máy. Bác đi nhanh.
  Anh mua ba cái ca màu tím.
  Bà này may cái màn.
  Вáс đau tay. Em đau tai.
  Ai đau mắt? Mình đau cằm.
  Anh nên mua tám cái bát.
  Máy bay bay nhanh.
  Mình tắt đèn. Anh lau cái bàn.
  Tên anh là Kim. Tên mình là Bá.
  Mày nên đi nhanh.
  Bà mua len mềm màu đen. Bà đan len. Bà đan nhanh.
  Bác đùa.
  Cái này là cái bàn. Cái kia là cái màn.
  Cái này là máy may. Cái kia là bút máy.
  Cái này là cái bút màu đen.
  Cái này là mành mành.
  Anh Bắc bán cái máy may.
  Len này bán đắt quá.
  Ta đi quanh núi. Ta đi qua nhà máy. Ta nên tìm cái lều bên núi.
  Anh Kim đi đánh cá.
  Bác Nam cày tài quá.
  Bà này biết đánh máy.
  Mình mua nhằm năm cái ca.

 • Та ăn. Та ăn bánh mì. ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
 • Та ăn. Та ăn bánh mì. ( recorded by kaywindnwindies ), fluent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Та ăn. Та ăn bánh mì.
  Ai ăn canh? Em ăn canh.
  Nên mua bánh mì đen.
  Bác đi mua bút máy. Bác đi nhanh.
  Anh mua ba cái ca màu tím.
  Bà này may cái mà
  n.
  Вáс đau tay. Em đau tai.
  Ai đau mt? Mình đau cằm.
  Anh nên mua tám cái bát.
  Máy bay bay nhanh.
  Mình tắt đèn. Anh lau cái bàn.
  Tên anh là Kim. Tên mình là Bá.
  Mày nên đi nhanh.
  Bà mua len mềm màu đen. Bà đan len. Bà đan nhanh.
  Bác đù
  a.
  Cái này là cái bàn. Cái kia là cái màn.
  Cái này là máy may. Cái kia là bút máy.
  Cái này là cái bút màu đen.
  Cái này là mành mành.
  Anh Bắc bán cái máy may.
  Len này bán đắt quá.
  Ta đi quanh núi. Ta đi qua nhà máy. Ta nên tìm cái lều bên núi.
  Anh Kim đi đánh cá.
  Bác Nam cày tài quá.
  Bà này biết đánh máy.
  Mình nhằm mua n
  ăm cái ca.

Overview

To make a new Audio Request or Script Request, click on Make a Request at the top of the page.

To record or transcribe for users learning your language, click on Help Others at the top of the page.

Recording and transcribing for other users will earn you credits and also move your own Requests ahead in the queue. This will help you get your requests recorded and/or transcribed faster.