Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Turkish Recordings

Nelly
125 Words / 2 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Macera ( recorded by KnyazLysergic ), Neuter

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Macera

  Şen ailesi bu hafta sonu Kanarya Adaları'na tatile gidecekler. Orada ne yapacaklarını hep birlikte planlamaları gerekecek. Bu yüzden çok heyecanlılar. Ve çok vakitleri de yok. Onlar Cumartesi günü yolculuğa çıkacaklar. Oraya çok güzel ve büyük bir uçakla gidecekler. Herkes bu yüzden çok heyecanlı.
  İşte Cumartesi günü ve bütün aile hazır. Uçak saat 2’de kalkacak ve onlar tam beş saat yolculuk yapacaklar.
  Şen ailesinden başka aileler de Kanarya Adaları'na tatile gidecekler. Belki de orada Şen ailesinin çok dostları olacak.
  İşte havaalanı ve uçak kalkmaya hazır. Herkes mutlu bir şekilde uçağa binecek. Fakat uçakta bir uçak korsanı olacağını nereden bilecekler?
  Herkes uçağa bindikten ve uçak havalandıktan sonra uçak korsanı uçağı kaçıracak ve herkes hayâl kırıklığına uğrayacak. Herkes çok üzgün. Artık Şen ailesi Kanarya Adaları'nı rüyalarında görecekler.

peterbeischmidt
83 Words / 1 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Jahnsky Chap. 32 Ex. 1 ( recorded by KnyazLysergic ), Neuter

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Türkiye fındık, üzüm ve incirlerini Avrupa'ya ihraç ediyor. Dün İsviçre'ye bir mektup yolladım. Yunan kabinesi çekildi. Bulgar subayları Meçhul Asker Anıtı'na bir çelenk koydular. Rus parasını kabul etmiyor musunuz? İsveçli mühendis dün geldi. Şu Mısırlı tüccar çok zengindir. İspanyolca bir kitap okuyorum. Türkçeyi beğeniyor musunuz? Arkadaşım Fransızca ve İtalyancadan İngilizceye tercüme yapıyor. Alman dili çok zor. Arapçayı kimden öğrendiniz? Rusçada bu kelimenin manası nedir? Türk kahvesini içmiyor musunuz? Bu akşam Türkçe dersi var. Bir Türk lokantasına gitmek istiyorum. Şengül'ün Almancası nasıl? Fena değil.

Thomas
2 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

TheBeardOfAlanWatts
118 Words / 1 Comments
[ Show Text ]

Recordings

pne
5 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

yabanci
55 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

Nelly
123 Words / 1 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Nermin ( recorded by Kamil ), Türçe

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Nermin Amerika’ da doğdu. Orada küçük bir şehirde büyüdü. Altı yaşında okula başladı. Fakat liseye gidemedi çünkü ailesi çok fakirdi. On üç yaşına geldiğinde çalışmaya başladı. Bir ayakkabı fabrikasının montaj atölyesinde çalışmıştı.

  Nermin on yedi yaşına geldiğinde, ailesiyle birlikte Türkiye’ ye taşındı. Önce Konya şehrine yerleştiler daha sonra İstanbul şehrine taşındılar. Amerika’ dan ayrılırken çok mutlu değildi çünkü Amerika’da arkadaşları vardı. Fakat şimdi o anavatanındaydı. Türkçe’ yi önce iyi konuşamadı. Geceleri Türkçe çalışıp gündüzleri bir fabrikada çalışmaya başladı.

  Nermin çok çalışmıştı ve şimdi Türkçe’ yi çok daha iyi konuşabiliyordu. Geceleri hâlâ çalışıyordu fakat artık daktilo ile yazıyordu, çünkü sekreter olmak istiyordu. Artık Amerikayı eskisi kadar çok özlemiyordu, şimdi çok mutluydu ve yeni arkadaşlara sahipti. Nermin artık kendi geleceğine umutla bakıyordu.

liamthesaint
50 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Timur'un doğum günü ( recorded by Icy ), none

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Bugün Tımur'un doğum günü. Tımur altmış yaşında. Bu akşam onun ailesi lüks bir restorana gidiyor. Emin gitmek istiyor, ama hasta. Eşi ve çocukları gidiyorlar. Süleyman evde kalıyor, çünkü çok küçük. Annesi restorana gidiyor ama babası evde kalıyor ve çocuğa bakıyor. Timur da restorana gidiyor tabii. Restorana tam kaç kişi gidiyor?

vankrot
460 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Albıs ( recorded by bluwy ), unspecified accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Albıs - Türk ve Altay halk inancında ve kültüründe Cadı anlamına gelir. Albız, Albas, Alpas və Moğolcada Almas, Anadoluda "Alkarısı" olarak da bilinir. Albastı’ya neden olan kızıl renkli kötü varlık.

  Özellikleri

  Çirkin, saçları dağınık, gözleri kanlı, uzun tırnaklı, uzun boylu, çok kuvvetli olarak tanımlanır. Deveyle güreşebilecek kadar uzun olduğu söylenir. Kızıl elbiseler giyer. Kimi anlatılarda bir küpün içine girerek orada yaşar. Bazen de ırmak kenarlarındaki ıssız bölgelerde veya içi boş ağaç kovuklarında yaşadığı söylenir. İri gözlüdür. Çok fazla sayıda ağır, demir takıları vardır. En sevdiği şey atların yelesini örmektir. Yakalamak için elbisesine veya kendisine iri bir iğne saplamak gerekir. Demirden ve demircilerden korkar. Lohusalara musallat olur ve ölümlerine sebebiyet verir. Korunmak için Lohusaların odalarında demir eşya bulundurulur. Kötülük yapmaktan zevk alır. Yaptığı kötülükler Albasmak tabiri ile anlatılır. Ayakları ters olarak betimlenir. Kendisiyle konuşan kam ne derse tersini yapar. Kuyuya girerek kaybolur. Bazen de iğne batırılınca su olup bir kuyuya doğru akar. uzun boylu, uzun parmak ve tırnaklı, dağınık saçlı, yağlı vücutlu, el ve ayakları küçük, dişlek, bir bir dudağı yerde, bir dudağı gökte, çıplak gezen, göğüslerinden birini geriye atmış, tepesinde gözü olan çok çirkin, al gömlek giyen bu yaratık Muğla’da denizden çıkan ve yalnız bırakılan çocukları çalarak dalgaların dibindeki evine götüren bir kadın olarak tasarlanmaktadır. Gökçe Munçuk (Mavi Boncuk)’tan çok korkar, ki Nazar Boncuğu kavramının kökeninde bu anlayış yatar. Moğolca anlamı küp içine girmeyi de içerir. Buna bağlı olarak küplerin içinde saklandığı da düşünülür. Ağzında sihirli bir taş olan bir kuş kılığına girebilir. Öleceğini anladığında kendini yaralar ve akan kanından bir süre sonra yeni bir Albıs doğar. Çeçen diline “Almaz” olarak geçmiştir. Türklerdeki “Hal Ana” ve Moğolca “Gal Ana” (Ateş Ana) tamlamasıyla da bağlantılıdır. Sümerlerdeki Al Tanrısı ile de ilişkilidir. Bulgarlarda şeytan Ala olarak adlandırılır. Sümerlere göre insanların göğsüne zarar vermekte ve soluğunu kesmektedir ve bela yaymaktadır. Hıbılık adı verilen bir varlık da Albıs’ın özelliklerini taşır. Ayrıca Kızıl Albıs olarak da bilinen bu varlığın iki türü daha vardır; Sarı Albıs ve Kara Albıs.

  Sarı Albıs: “Sarısaç” olarak da bilinir. Sarışın bir kadın görünümündedir. Kötülükte Kızıl Albıs’a göre biraz daha düşük seviyededir. Ölümcül değildir. Keçi veya tilki kılığına bürünebilir. Verdiği zararlar Sarıbasmak tabiri ile karşılanır. Sarı giysiler giyer. Sarıhummaya neden olur. Şarlatanlık yönü ağır basar, daha hoppa ve oynaktır. Kandıracağı kişiyi cilvelerle kendisine çeker. Dünyadaki en güzel kadından daha güzel bir görünüşe sahip olabilir. Şehvetli ve açgözlü bir karakterdedir. Oluşturduğu hastalık “Sarı Basmak” tabiriyle ifade edilir.
  Kara Albıs: “Karasaç” olarak da bilinir. Esmer, koyu tenli bir kadındır. Daha ağırbaşlı ve ciddi bir görünüme sahiptir. Ancak daha aldatıcı ve baştan çıkarıcıdır. Verdiği zararlar Kızıl Albıs’a göre daha ölümcüldür. Nadiren rastlanır. Karabasmak tabiri bu Albıs’ın yaptığı kötülükler için kullanılır. Kara giysiler giyer. Karahummaya neden olur. Çakal veya sırtlan kılığına girebilir. Oluşturduğu hastalık “Kara Basmak” tabiriyle ifade edilir. Ve bu durum kabuslarla da ilgilidir.

zromero
228 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Chicago'daki Maceram ( recorded by cemreefe ), İstanbul (standard)

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Chicago'daki Maceram

  Amerika'da en büyük bayramlardan biri Şükran Günü. Bu bayram çok yaygın kutlanılır. Şükran Günü her yıl Perşembe günü oluyor; normalde Perşembe ve Cuma günleri de tatil. Benim üniversitemde Çarşamba günü de tatilimiz var. Bu tatil çok uzun olduğu için uzağa seyahat ettim, Chicago'ya gittim. Bir arkadaşım beni davet etti, üç gün için (boyunca) onunla kaldım. Bir arkadaşım beni davet etti, üç gün onda kaldım. Birlikte çok güzel zaman geçirdik. Bana Willis Kulesi'ni, bazı parkları ve çeşitli camileri gösterdi. Chicago'da gördüğüm en ilginç şey bir cami, üç katlı otoparktan yapılmış.

  Arkadaşımın en büyük amacı, beni ilginç insanlarla tanıştırmak (yani şehri gezdirmekten, yemek yemekten çok insanları tanıştırmak istedi). Çok güzel yemekler de yedik. Arkadaşım Pakistanlı olduğu için, beni çok güzel Pakistan lokantalarına götürdü. Arkadaşımın tüm ailesi Pakistanlı olduğu için Şükran Gününü normal şekilde kutlamadılar ama bu cumartesi Hindi Partisi var. Hindi Partisinde normal Şükran Günü yemeklerini pişiriyorlar. Çok güzeldi aslında ama maalesef Chicago'dan ( ayrılacak olmam) dönmek zorunda olmam, burada kalmama engel oldu.

  Boş zamanlarımızda çok muhabbet ettik, çay içtik. Arkadaşımın Nane adlı bir kedisi var; ismi Arapçadan geliyor (nane kelimesi Türkçe ve Arapçada aynı kelime). Kedisiyle oynadım ama kedi benden biraz korkuyordu. Sık sık beni tırmalıyordu. Neyse, başka neler söyleyebileceğimi bilmiyorum. Umarım kısa bir süre sonra yeni bir şey yazarım. Düzeltmeler için çok teşekkürler. (Ne demek:) )

Overview

To make a new Audio Request or Script Request, click on Make a Request at the top of the page.

To record or transcribe for users learning your language, click on Help Others at the top of the page.

Recording and transcribing for other users will earn you credits and also move your own Requests ahead in the queue. This will help you get your requests recorded and/or transcribed faster.