Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Lithuanian Recordings

Elator
33 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

Stratigo
25 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • iIthuanian story reading ( recorded by Vytenis ), lithuanian, common dialect

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  2 different requests:
  - reading a journalist text
  - reading a story with the expression of an actor
  If possible both, male and female voice

  du skirtingi prašymai:
  -žurnalisto teksto skaitymas
  -istorijos (pasakojimo) skaitymas su aktoriaus išraiška
  Jei įmanoma, tai vyrišku ir moterišku balsais

  (was there such a request?)

Edvis
5 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • rgpr serveriui ( recorded by Vytenis ), lithuanian, common dialect

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Sveiki atvykę į rgpr.lt serverį

fangsryoga
125 Words / 1 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • HP CH 5 Part 19 ( recorded by Vytenis ), lithuanian, common dialect

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  - Štai ir Gringotsas, - tarstelėjo Hagridas.
  Juodu išvydo sniego baltumo pastatą, iškilusi virš visu parduotuvliu. Šalia jo tviskanciu žalvariniu
  duru, apsirenges raudona ir aukso spalvos uniforma stovjo...
  - Taip, goblinas, - ramiai tar Hagridas, ir balto akmens laiptais jie užlipo pas ji. Goblinas buvo Hariui
  iki peciu. Juodbruvo gudraus veido, smailia barzdele ir, pastebjo Haris, labai ilgais pirštais ir pdomis.
  Jiems ieinant i vidu, jis nusilenk. Viduje jie pamat kitas duris, šiuokart sidabrines, jose buvo išraižyti
  tokie žodžiai:
  Eikš, ateivi, tik, šiukštu, Nesigviešk svetimu turtu, Nes kas ima, bet neduoda, Moka brangiai už aukso
  puoda. Tad jei pogrindin ilisi Ir ne savo lobio prašysi, Perspjam, vagie, griežtai, Ne vien grobi rasi
  tenai.
  - Kaip jau sakiau, butu beprotyst bandyt apiplšti banka, - primin Hagridas.

fangsryoga
117 Words / 1 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • HP CH 5 Part 18 ( recorded by photori ), Russian

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Haris gailėjosi,
  kad neturi dar bent aštuonių akių.
  Eidamas šaligatviu kaip užsuktas sukiojo galvą į visas puses stengdamasis viską pamatyti: parduotuves, prekes šalia jų, pirkėjus. Priešais vaistinę drūta moteriškaitė purtė galvą bambėdama:
  -Gal išprotėjo - septyniolika siklių už slibino jaknas!
  Iš tamsios krautuvėlės su iškaba "Ailopso pelėdų centras - naminės ir baltosios pelėdos" sklido tykus ūbavimas. Keli berniukai maždaug Hario metų stovėjo priploję nosis prie šluotražių vitrinos.
  -Žiurėk, -išgirdo Haris,- "Aureolė-2000" - šiuo metu greičiausia šluota...
  Jie ėjo pro parduotuves, prekiaujančias mantijomis, teleskopais ir keistais, Hariui lig tol nematytais sidabro įnagiais, vitrinos buvo užverstos šikšnosparnių blužnių ir ungurių akių statinaitėmis, kerėjimo knygų šūsnimis, žąsies plunksnomis ir pergamento ritinėliais, visokių gėralų buteliais, Mėnulio gaubliais...

fangsryoga
121 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • HP CH 5 Part 17 ( recorded by Vytenis ), lithuanian, common dialect

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  - Trys aukštyn... dvi i šona... - bambėjo. - Tvarka, pasitrauk, Hari. Skėčio smaigaliu jis tris kartus pabeldė i tą vietą.
  Plyta sukrutėjo, jos vidury pasidarė skylė, ji plėtėsi ir plėtėsi, ir po valandėlės priešais juos atsivėrė arka, pakankamai plati net Hagridui pralįsti. Už tos arkos vingiavo ir nyko tolyje akmenimis grįsta gatvė.
  -Sveikas atvykęs į Skersinį skersgatvį, - tarė Hagridas ir nusijuokė iš Hario apstulbimo. Jie įžengė pro arką. Haris greit dirsteljo per petį ir pamatė, kad arka už nugaros užsitraukė, liko lygi siena.
  Prie artimiausios krautuvėlės saulėje blizgėjo katilų šūsnis. Virš jų iškaba skelbė: „Visokios talpos katilai - variniai, žalvariniai, alaviniai, sidabriniai, savamaišiai ir susiveriantieji".
  - Aha, tau reiks katilo, - pasakė Hagridas, - bet pirmiausia turime paimti pinigų.

fangsryoga
115 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

fangsryoga
119 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

fangsryoga
104 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

fangsryoga
103 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

Overview

To make a new Audio Request or Script Request, click on Make a Request at the top of the page.

To record or transcribe for users learning your language, click on Help Others at the top of the page.

Recording and transcribing for other users will earn you credits and also move your own Requests ahead in the queue. This will help you get your requests recorded and/or transcribed faster.