Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Lithuanian Audio Request

fangsryoga
103 Words / 1 Recordings / 0 Comments

- Kaip visada, Hagridai?
- Negaliu, Tomai, esu cia Hogvartso reikalais, - atsisak Hagridas, uždedamas savo letena Hariui ant
peties, kad tam net keliai sulinko.
- Vajetau, - išvert i Hari akis barmenas, - nejaugi cia... ar gali buti?.. „Kiauram katile" staiga
isiviešpatavo visiška tyla.
- Dievaži... - sušnibždjo senukas barmenas, - juk tai Haris Poteris! Kokia garb!
Jis išpuol iš už baro, prišoko prie Hario ir su ašarom akyse suspaud jam ranka.
- Sveiki sugriže, ponaiti Poteri, sveiki sugriže.
Haris neišman, ka ir sakyti. Visi žiurjo i ji. Senut su pypke papsjo ja nejausdama, kad pypk
užgesusi. Hagridas išsišiep kaip jaunas mnuo.

Recordings

Comments