Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Lithuanian Audio Request

fangsryoga
121 Words / 1 Recordings / 0 Comments

- Trys aukštyn... dvi i šona... - bambjo. - Tvarka, pasitrauk, Hari. Skcio smaigaliu jis tris kartus
pabeld i ta vieta.
Plyta sukrutjo, jos vidury pasidar skyl, ji pltsi ir pltsi, ir po valandls priešais juos atsivr
arka, pakankamai plati net Hagridui pralisti. Už tos arkos vingiavo ir nyko tolyje akmenimis grista
gatv.
-Sveikas atvykes i Skersini skersgatvi, - tar Hagridas ir nusijuok iš Hario apstulbimo. Jie iženg pro
arka. Haris greit dirsteljo per peti ir pamat, kad arka už nugaros užsirauk, liko lygi siena.
Prie artimiausios krautuvls saulje blizgjo katilu šusnis. Virš ju iškaba skelb: „Visokios talpos
katilai - variniai, žalvariniai, alaviniai, sidabriniai, savamaišiai ir susiveriantieji".
- Aha, tau reiks katilo, - pasak Hagridas, - bet pirmiausia turim paimti pinigu.

Recordings

 • HP CH 5 Part 17 ( recorded by Vytenis ), lithuanian, common dialect

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  - Trys aukštyn... dvi i šona... - bambėjo. - Tvarka, pasitrauk, Hari. Skėčio smaigaliu jis tris kartus pabeldė i tą vietą.
  Plyta sukrutėjo, jos vidury pasidarė skylė, ji plėtėsi ir plėtėsi, ir po valandėlės priešais juos atsivėrė arka, pakankamai plati net Hagridui pralįsti. Už tos arkos vingiavo ir nyko tolyje akmenimis grįsta gatvė.
  -Sveikas atvykęs į Skersinį skersgatvį, - tarė Hagridas ir nusijuokė iš Hario apstulbimo. Jie įžengė pro arką. Haris greit dirsteljo per petį ir pamatė, kad arka už nugaros užsitraukė, liko lygi siena.
  Prie artimiausios krautuvėlės saulėje blizgėjo katilų šūsnis. Virš jų iškaba skelbė: „Visokios talpos katilai - variniai, žalvariniai, alaviniai, sidabriniai, savamaišiai ir susiveriantieji".
  - Aha, tau reiks katilo, - pasakė Hagridas, - bet pirmiausia turime paimti pinigų.

Comments

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.

Sponsored Links