Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Lithuanian Audio Request

fangsryoga
104 Words / 1 Recordings / 0 Comments

Subrukšjo visos kds, ir Haris staiga pamat, kad visi „Kiauro katilo" lankytojai jam duoda ranka.
- Doris Krokford, pone Poteri, negaliu patikti, kad pagaliau su jumis susipažinsiu.
- Kaip aš didžiuojuosi, ponaiti Poteri, kaip didžiuojuosi.
- Visad svajojau paspausti jums ranka, aš taip jaudinuosi.
- Taip džiaugiuosi, pone Poteri, negaliu n apsakyti. Esu Dedalas Diglis.
- Aš jus esu mates! - sušuko Haris, kai Dedalui Digliui iš ikaršcio nukrito cilindras. - Karta jus man
nusilenkte parduotuvje.
- Jis prisimena! - suklieg Dedalas Diglis, apžvelgdamas visus. - Ar girdjot? Jis mane prisimena!
Haris spaud ir spaud rankas - Doris Krokford savaja atkišo nežinia kelinta karta.

Recordings

Comments