Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Lithuanian Audio Request

fangsryoga
117 Words / 1 Recordings / 1 Comments

Haris gailjosi, kad neturi dar bent aštuoniu akiu. Eidamas šaligatviu kaip užsuktas sukiojo galva i
visas puses stengdamasis viska pamatyti: parduotuves, prekes šalia ju, pirkjus. Priešais vaistine druta
moteriškait purt galva bambdama:
- Gal išprotjo - septyniolika sikliu už slibino jaknas!
Iš tamsios krautuvls su iškaba „Ailopso peldu centras - namins ir baltosios peldos" sklido tykus
ubavimas. Keli berniukai maždaug Hario metu stovjo priploje nosis prie šluotražiu vitrinos.
- Žiurk, - išgirdo Haris, - „Aureol-2000" - šiuo metu greiciausia šluota...
Jie jo pro parduotuves, prekiaujancias mantijomis, teleskopais ir keistais, Hariui lig tol nematytais
sidabro inagiais, vitrinos buvo užverstos šikšnosparniu blužniu ir unguriu akiu statinaitmis, kerjimo
knygu šusnimis, žasies plunksnomis ir pergamento ritinliais, visokiu gralu buteliais, Mnulio
gaubliais...

Recordings

 • HP CH 5 Part 18 ( recorded by photori ), Russian

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Haris gailėjosi,
  kad neturi dar bent aštuonių akių.
  Eidamas šaligatviu kaip užsuktas sukiojo galvą į visas puses stengdamasis viską pamatyti: parduotuves, prekes šalia jų, pirkėjus. Priešais vaistinę drūta moteriškaitė purtė galvą bambėdama:
  -Gal išprotėjo - septyniolika siklių už slibino jaknas!
  Iš tamsios krautuvėlės su iškaba "Ailopso pelėdų centras - naminės ir baltosios pelėdos" sklido tykus ūbavimas. Keli berniukai maždaug Hario metų stovėjo priploję nosis prie šluotražių vitrinos.
  -Žiurėk, -išgirdo Haris,- "Aureolė-2000" - šiuo metu greičiausia šluota...
  Jie ėjo pro parduotuves, prekiaujančias mantijomis, teleskopais ir keistais, Hariui lig tol nematytais sidabro įnagiais, vitrinos buvo užverstos šikšnosparnių blužnių ir ungurių akių statinaitėmis, kerėjimo knygų šūsnimis, žąsies plunksnomis ir pergamento ritinėliais, visokių gėralų buteliais, Mėnulio gaubliais...

Comments

photori
Feb. 9, 2015

Your text is missing for `ė` letters, and sorry for my voice, I have not read aloud for a long time...