All Audio Requests Matching vietnamese

alexservantes
87 Words / 5 Recordings / 1 Comments
"Chiều Hôm nay trời nhẹ lên cao Tôi buồn không hiểu vì ..."
werecat
72 Words / 4 Recordings / 0 Comments
"Hòn đá to, Hòn đá nặng, Chỉ một người, Nhắc không đặng. ..."
sebu
138 Words / 5 Recordings / 0 Comments
"Bánh Hỏi Bún Măng Vịt Mì Xào Dòn Rau Cải Hủ Tiếu ..."
GeorgeMillo
46 Words / 4 Recordings / 1 Comments
"ăn anh cây cay chai con công đen đôi dương hai hay ..."
GeorgeMillo
50 Words / 4 Recordings / 1 Comments
"ma mà mạ má mả mã tôi tối tồi tội nhưng những ..."
garrettwgg
46 Words / 5 Recordings / 3 Comments
"ba chìm bảy nổi bút sa gà chết cá lớn nuốt cá ..."
Cosmoling81
148 Words / 4 Recordings / 0 Comments
"Người đàn ông là tôi. Tôi là tôi. Tôi là anh ấy. ..."
kingkong1000
49 Words / 4 Recordings / 0 Comments
"Ten la (YOUR NAME). Ban ten gi? Toi den tu Viet Nam. ..."
ihatephysics
10 Words / 5 Recordings / 3 Comments
"Kêu Keo nếp nép đêm dem hết hét dền đèn"
WorldTravelerCJ
321 Words / 4 Recordings / 2 Comments
"cá cá gá gá cún cún (w) cúng cúng ghì ghì gì ..."