Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Tagalog Recordings

overtonmike
129 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Birthday speech ( recorded by ink ), American English, Tagalog

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Ngayon, gusto ko namang kausapin ang aking mga Pilipinong kaibigan na naririto ngayong gabi. Adrian Aranas, 'di mo ito inaasahan!

  Mula sa kaibuturan ng aking puso, gusto kong magpasalamat sa inyo! Sa inyo na nag-adaptation program sa akin, salamat sa pagtitiwala at pakikinig sa aking mga payo. At sa inyo na nagmula sa ibang ospital, salamat at pinag-katiwalaan n'yo ako. At sa mga wala dito sa gabing ito, salamat sa dedikasyon, at sa inyong walang sawang pagmamahal sa nursing profession.

  Kayo ang nagtulak at naging inspirasyon sa akin sa mga nagdaang taon upang ipagpatuloy ang kung ano man ang dapat kong gawin sa aking propesyon. At kung hindi dahil sa inyo, matagal ko na sigurong tinalikuran ang pagiging isang nurse.

  Muli, maraming salamat sa inyo aking mga kaibigan! SALAMAT!

 • Birthday speech ( recorded by aeriessia097 ), Canadian, Tagalog

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Ngayon, gusto ko namang kausapin ang aking mga pilipinong kaibigan na naririto ngayong gabi. Adrian Aranas di mo ito inaasahan!

  Mula sa Kaibuturan ng aking puso, gusto kong magpasalamat sa inyo! Sa inyo na nag-adaptation program sa akin, salamat sa pagtitiwala at pakikinig sa aking mga payo. At sa inyo na nagmula sa ibang ospital, salamat at pinag-katiwalaan nyo ako. At sa mga wala dito sa gabing ito, salamat sa dedikasyon, at sa inyong walang sawang pagmamahal sa nursing profesion.

  Kayo ang nagtulak at naging inspirasyon sa akin sa mga nagdaang taon upang ipagpatuloy ang kung ano man ang dapat kong gawin sa aking propesyon, at kung di dahil sa inyo matagal ko na sigurong tinalikuran ang pagiging isang nurse.

  Muli, maraming salamat sa inyo aking mga kaibigan! SALAMAT!

ecollas
26 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • phrases ( recorded by bonniecoco ), Tagalog

  Download Unlock
 • phrases ( recorded by arkaye ), native

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Note: The accents on the vowels have been removed.

  1. Puwede bang kumain dito?
  English Translation:
  Can people eat here?

  2. Maaari bang umihi dito?
  English Translation:
  Can people pee here?

  3. Paki dalhin mo ako sa airport!
  correction: Paki hatid mo ako sa airport!
  English Translation:
  Please take me to the airport!
  Note: "Dalhin" connotes carrying. While it is synonymous to "taking," the term "hatid" which means to drive or to drop off a passenger to a place is more appropriate.

  4. Paki bigyan mo siya ng isang kape.
  English Translation:
  Please give him one coffee.

  5. Mabilis na tumatakbo ang kotse.
  English Translation:
  The car is going fast.

brugca
181 Words / 2 Comments
[ Show Text ]

Recordings

mauricio
4 Words / 1 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • I don't speak... ( recorded by ink ), American English, Tagalog

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  I don't speak Tagalog.

  There are two ways to say this:
  "Hindi ako nagsasalita ng Tagalog." (literal)
  or
  "Hindi ako nagta-Tagalog."

 • I don't speak... ( recorded by Jay111093 ), fluent

  Download Unlock
tjviper101
7 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Test ( recorded by arkaye ), native

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  It is a pleasure to meet you.
  Nagagalak akong makilala ka.

 • Test ( recorded by elmopod24 ), Southern Tagalog

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  It is a pleasure to meet you. = Ikinagagalak kong makilala ka.

LpMagilicutty
36 Words / 1 Comments
[ Show Text ]

Recordings

LpMagilicutty
57 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

Peachey
31 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

Peachey
30 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

c0w60y
16 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Work ( recorded by cashopeia ), North American, Filipino

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Would you like a job?
  Gusto mo ba n
  g trabaho?

  How much pay do you want?
  Magkano ang gusto mong sueldo?

  When can you start working?
  Kailan ka pwedeng magsimula?

 • Work ( recorded by zerobriant ), American, British, Indian English, Chinese.

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Would you like a job?
  How much pay do you want?
  When can you start working?

Overview

To make a new Audio Request or Script Request, click on Make a Request at the top of the page.

To record or transcribe for users learning your language, click on Help Others at the top of the page.

Recording and transcribing for other users will earn you credits and also move your own Requests ahead in the queue. This will help you get your requests recorded and/or transcribed faster.