Psst...

Hey, do you want to get language learning tips and resources every week? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Tagalog Recordings

cleanlaundry
144 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

JeromeLuepkes
53 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

Jo_W
100 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

-deleted-user-
64 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Our Father prayer ( recorded by Peej83 ), unspecified accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Ama namin, sumasalangit Ka. Sambahin ang ngalan Mo. Mapasa amin ang Kaharian Mo. Sundin ang loob Mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin Mo kami SA aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya Mo kami sa lahat ng masama.

dukemasuya
83 Words / 2 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Lesson 1 ( recorded by wanderia ), unspecified accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Ilang taon kana?
  22 years old na ako.

  Ano ang pangalan mo?
  Ako si ________.

  Taga saan ka?
  Galing ako ng Australia.

  Ano ang hobbies mo?
  Gusto kong matuto ng iba't ibang lengwahe.
  Gaya ng?

  Kumusta ka?
  Inaantok ako.

  Ayaw ko ng kape.
  Hindi ako umiinom ng kape.

  Sina Arado at Faith ay nag-aaral ngayon.
  Nasa klase sila.

  Kumusta ang tulog mo?
  Nakatulog ako ng maayos.
  Hindi ako nakatulog ng maayos.

  Kumusta ang araw mo?
  Sobrang busy.
  Bakit?
  Meron akong appointment today.

  kahapon

 • Lesson 1 ( recorded by wanderia ), unspecified accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Ilang taon kana?
  22 years old na ako.

  Ano ang pangalan mo?
  Ako si ________.

  Taga saan ka?
  Galing ako ng Australia.

  Ano ang hobbys mo?
  Gusto kong matuto ng iba't ibang lengwahe.
  Gaya ng?

  Kumusta ka?
  Inaantok ako.

  Ayaw ko ng kape.
  Hindi ako umiinom ng kape.

  Sina Arado at Faith ay nag-aaral ngayon.
  Nasa klase sila.

  Kumusta ang tulog mo?
  Nakatulog ako ng maayos.
  Hindi ako nakatulog ng maayos.

  Kumusta ang araw mo?
  Sobrang busy.
  Bakit?
  Meron akong appointment today.

  kahapon

daianimelover
1 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Sumunog ( recorded by wanderia ), unspecified accent

  Download Unlock
 • Sumunog ( recorded by KylePandapatan ), Cebuano - Ozamiz City, Tagalog - Manila //Can't do the trilled 'R'

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Sumunog

  Root word: sunog

kabeehappi
6 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

kabeehappi
8 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

kabeehappi
4 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

kylequilantang
77 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

Overview

To make a new Audio Request or Script Request, click on Make a Request at the top of the page.

To record or transcribe for users learning your language, click on Help Others at the top of the page.

Recording and transcribing for other users will earn you credits and also move your own Requests ahead in the queue. This will help you get your requests recorded and/or transcribed faster.

Sponsored Links