Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Tagalog Recordings

cleanlaundry
144 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

JeromeLuepkes
53 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

briannacaoili
4 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Learning tagalog ( recorded by jestrella ), English (US Midwest / Canada), Tagalog (Manila / Quezon)

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  I am learning Tagalog.

  Ako ay nagaaral ng Tagalog.
  Nagaaral ako ng Tagalog.

 • Learning tagalog ( recorded by jestrella ), English (US Midwest / Canada), Tagalog (Manila / Quezon)

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Nagaaral ako ng Tagalog.
  I am learning Tagalog.

  Nagaaral akong magsalita ng Tagalog.
  The literal translations is, "I'm learning how to speak Tagalog" but it can also mean, "I'm trying to learn how to speak in Tagalog."

Tacho
53 Words / 1 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • essential sentences [tg-24] ( recorded by jestrella ), English (US Midwest / Canada), Tagalog (Manila / Quezon)

  Download Unlock
Tacho
51 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • essential sentences [tg-12] ( recorded by jestrella ), English (US Midwest / Canada), Tagalog (Manila / Quezon)

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Ang nobyo ko ay Italiano.
  Siya ay Briton.
  Pwedeng pakilakasan ang iyong boses?

  Ang mata ko ay masakit.
  Mayroon ka bang papel?
  Siya ay matutulog na.

  Ako ay Pilipino.
  Nakipag kilala ka ba?
  Ang nobya ko ay Pranses.

  Kinagagalak kong makilala ka.
  Ikaw ba ay Intsik?
  Pilipina ang nanay ko.

Daisie
126 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Ang isla ng Coron ( recorded by jestrella ), English (US Midwest / Canada), Tagalog (Manila / Quezon)

  Download Unlock
Maripo
101 Words / 1 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Basic Vocab 1-100 ( recorded by jestrella ), English (US Midwest / Canada), Tagalog (Manila / Quezon)

  Download Unlock
Jo_W
107 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Salmo 46 – Ang Panginoon ng mga Hukbo ( recorded by jestrella ), English (US Midwest / Canada), Tagalog (Manila / Quezon)

  Download Unlock
Jo_W
100 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

-deleted-user-
64 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Our Father prayer ( recorded by Peej83 ), unspecified accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Ama namin, sumasalangit Ka. Sambahin ang ngalan Mo. Mapasa amin ang Kaharian Mo. Sundin ang loob Mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin Mo kami SA aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya Mo kami sa lahat ng masama.

Overview

To make a new Audio Request or Script Request, click on Make a Request at the top of the page.

To record or transcribe for users learning your language, click on Help Others at the top of the page.

Recording and transcribing for other users will earn you credits and also move your own Requests ahead in the queue. This will help you get your requests recorded and/or transcribed faster.

Sponsored Links