Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Tagalog Audio Request

Jo_W
100 Words / 1 Recordings / 0 Comments
Note to recorder:

This is from a Tagalog Psalter. But you can just speak it. Slightly slower speed than normal, please. Thank you.

Salmo 104 – Ang Kadakilaan at Biyaya ng Diyos

Purihin ang Diyos!
O kalul’wa ko;
S’yang kamahalan
Na bihis ay dangal;
Nababalot S’ya ng
Kaliwanagan,
Langit N’ya’y tabing;
Silid N’ya’y karagatan.

Karwahe’y ulap,
Sasakya’y hangin,
Unos at apoy
Utos N’ya’y susundin;
Sandigan ng lupa’y
Kan’yang tinatag,
Dinamtan ng tubig
At di mabubuwag.

Daloy ng tubig
Sa mga parang,
Libis at bundok -
S’ya nga ang humadlang;
Hanggana’y takda Mo
Nang di balikan
Ng tubig ang lupa
Upang di matakpan.

Ipinadaloy
Bukal ng tubig
Mula sa bundok
Hanggang mga libis;
Pinawi uhaw ng
Hayop sa parang;
Ibong umaawit
Doon ang tahanan.

Recordings

Comments

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.