Psst...

Hey, we’re working on a new feature to help improve your pronunciation. We are looking for some people to test this new feature once it is ready. Join our mailing list to get notified about early access, as well as to get the latest updates about RhinoSpike. Join the list

Tagalog Queue

Jo_W
100 Words / 0 Recordings / 0 Comments
"Salmo 104 – Ang Kadakilaan at Biyaya ng Diyos Purihin ang Diyos! ..."
Maripo
101 Words / 0 Recordings / 0 Comments
"NA ANG SA NG AY AT NA MGA HINDI KO NI SI ..."
kylequilantang
25 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"A. Kailan ang dating mo? B. Kailan po ang dating ninyo? C. ..."
brugca
181 Words / 1 Recordings / 2 Comments
"Minsan na akong nalagay sa isang komplikadong estado pagdating sa pag-ibig. Pinili ..."
mauricio
4 Words / 1 Recordings / 1 Comments
"I don't speak tagalog."
whiterhino
13 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Excuse me, what do you recommend? Is the chicken better than the ..."
UncleDako
75 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"ba be bi bo bu ka ke ki ko ku da de ..."
psyche825
64 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Ama namin, sumasalangit Ka. Sambahin ang ngalan Mo. Mapasa amin ang Kaharian ..."
Peachey
31 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Hoy, lumayas kayo riyan! Baka ireport ko kayo sa Metrocom, nakita ninyo! ..."
Thomas
104 Words / 2 Recordings / 0 Comments
"Si Fernão de Magalhães (pinakamalapit na bigkas /fekh·néw ji ma·ga·lyáysh/) (1480–Abril 27, ..."