Psst...

Hey, we’re working on a new feature to help improve your pronunciation. We are looking for some people to test this new feature once it is ready. Join our mailing list to get notified about early access, as well as to get the latest updates about RhinoSpike. Join the list

Tagalog Queue

Jo_W
107 Words / 0 Recordings / 0 Comments
"Salmo 46 – Ang Panginoon ng mga Hukbo Diyos ay ampunan at ..."
Maripo
101 Words / 0 Recordings / 0 Comments
"NA ANG SA NG AY AT NA MGA HINDI KO NI SI ..."
Tacho
51 Words / 0 Recordings / 0 Comments
"Ang nobyo ko ay Italiano. Siya ay Briton. Pwedeng pakilakasan ang iyong ..."
Daisie
126 Words / 0 Recordings / 0 Comments
"Ang isla ng Coron ay tahanan sa mga katutubong Tagbanwa, na ginamit ..."
kylequilantang
25 Words / 2 Recordings / 0 Comments
"A. Kailan ang dating mo? B. Kailan po ang dating ninyo? C. ..."
brugca
181 Words / 1 Recordings / 2 Comments
"Minsan na akong nalagay sa isang komplikadong estado pagdating sa pag-ibig. Pinili ..."
UncleDako
75 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"ba be bi bo bu ka ke ki ko ku da de ..."
whiterhino
13 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Excuse me, what do you recommend? Is the chicken better than the ..."
psyche825
64 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Ama namin, sumasalangit Ka. Sambahin ang ngalan Mo. Mapasa amin ang Kaharian ..."
Peachey
31 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Hoy, lumayas kayo riyan! Baka ireport ko kayo sa Metrocom, nakita ninyo! ..."