Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Czech Queue

jack0704
228 Words / 0 Recordings / 0 Comments
"ČAS (rozhovor) A: Kam jdeš tak brzy? B: Na fakultu. Máme dnes ..."
nmtraduc
195 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Když jdete přes Karlův most z Malé Strany na Staré Město, vpravo ..."
Icyjazz
30 Words / 2 Recordings / 1 Comments
"řvát = rvát hořký - horký lití - lidi chlad - hlad ..."
Eugma
305 Words / 2 Recordings / 0 Comments
"CESTA LETADLEM A LODÍ (rozhovor) A: Tys byl o prázdninách v Anglii, ..."
LinguaCelta
134 Words / 1 Recordings / 1 Comments
"Lingvistika (dříve psáno linguistika) neboli jazykověda je věda zkoumající přirozený jazyk. Lze ..."
IbotK
129 Words / 1 Recordings / 1 Comments
"n - pán (man) ň - promiň (sorry) - promiňte (sorry) ne ..."
jurcik
114 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Česká abeceda á (a) dlouhé á/á s čárkou (á) bé (b) cé ..."
Czech2323
Czech / 1
36 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Město - místo, kde lidé žijí a pracují, které obsahuje mnoho ulic ..."
JabberVox
63 Words / 2 Recordings / 2 Comments
"Jsme taková normální česká rodina. Bydlíme v rodinném domě v Táboře, v ..."
Thomas
146 Words / 2 Recordings / 0 Comments
"Měsíc Io hrál významnou roli v rozvoji astronomie v 17. a 18. ..."