Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Norwegian Recordings

Beaky15
26 Words / 2 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Bergen kommune ( recorded by Lilyflower ), (Western part of Norway)

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Bergen kommune hadde 252 051 innbyggere den 1. januar 2009, en økning med 11,0 % på ti år. Halve befolkningsveksten kom av fødselsoverskudd, resten av nettoinnflytting.

timothy72
79 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Alminnelige fallgruver for engelsktalende ( recorded by magnusramstad ), OSLO

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Grammatikkboka jeg leser har ett kapittel om vanlige fallgruver for engelsktalende.

  Den første fallgruva angår ordrekkefølge. Subjektet og verbet må stå i motsatt rekkefølge av det som er vanlig, når subjektet ikke begynner ei setning. For eksempel, "I går gikk jeg til dagligvareforretninga." Denne regelen gjelder ikke for konjunksjoner. For eksempel, "Men jeg kjøpte ikke noe."

  Den andre fallgruva angår infinitiver som følger modale hjelpeverb. For eksempel, "Vi skal spise sushi på en restaurant i morgen kveld."

timothy72
66 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

timothy72
31 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

timothy72
12 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • forstår norsk ( recorded by eph01 ), Kristiansunds dialect (Norwegian), Bokmål (Norwegian), American, British

  Download Unlock
almosticewarm
2 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

cumminsj
20 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

HiddenPerson
13 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

pochojoel22
12 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Let it Go (Norsk) ( recorded by nataliyeah ), Mid-Western

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  La den gå, la den gå.
  Jeg skal stige lik solen nå.

Daisie
154 Words / 1 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • 20 setninger ( recorded by kytrinyx ), USA, Bokmål

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Det finnes en høflig måte å kritisere andres planer på.
  Formannen ba om at vi deltok på møtet.
  Over to tredjedeler av dets land ligger i Asia.
  [Over to tredjedeler av landmassen ligger i Asia.]
  Jeg har ingen innvendinger til det du ønsker å gjøre.
  De røde knappene ser fine ut på denne skjorta.
  Framlegget møtte motstand.
  Jeg vil sende inn avhandlingen min neste uke.
  Selskapet kunngjorde den nye planen og alle var sjokkerte.
  Du kan ikke være enig med alle om alt.
  Hva har du i lommen?
  Journalistene deres tror ikke alltid selv på redselshistoriene de med forkjærlighet serverer.
  Informasjonsteknologi påvirker hverdagen vår.
  Det er ikke lett å få pålitelige opplysninger.
  Vi svarer ikke på urimelige forespørsler.
  Bøndene kunne nå fritt selge og kjøpe.
  Hvorfor slo de seg ned akkurat her?
  Til tider er det nødvendig å revidere tidsplanen siden møtet fortsetter.
  Jeans brukes vanligvis av mange mennesker.
  [Mange folk bruker dongeribukser til vanlig.]
  Hun skifter kanal med fjernkontrollen.
  Skjorter med krage er ansett som mer formelle.

Overview

To make a new Audio Request or Script Request, click on Make a Request at the top of the page.

To record or transcribe for users learning your language, click on Help Others at the top of the page.

Recording and transcribing for other users will earn you credits and also move your own Requests ahead in the queue. This will help you get your requests recorded and/or transcribed faster.