Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Norwegian Audio Request

Daisie
154 Words / 1 Recordings / 1 Comments

Det finnes en høflig måte å kritisere andres planer på.
Formannen ba om at vi deltok på møtet.
Over to tredjedeler av dets land ligger i Asia.
Jeg har ingen innvendinger til hva du ønsker å gjøre.
De røde knappene ser fine ut på denne skjorta.
Framlegget møtte motstand.
Jeg vil sende inn avhandlingen min neste uke.
Selskapet kunngjorde den nye planen og alle var sjokkert.
Du kan ikke være enig med alle om alt.
Hva har du i lommen?
Deres journalister tror ikke alltid selv de redselshistorier de med forkjærlighet serverer.
Informasjonsteknologi påverkar kvardagen vår.
Det er ikke lett å få pålitelige oplysninger.
Vi svarer ikke på urimelige forespørsler.
Bøndene kunne nu fritt selge og kjøpe.
Hvorfor slo de seg ned akkurat her?
Til tider er det nødvendig å revidere tidsplanen siden møtet fortsetter.
Jeans brukes vanligvis av mange mennesker.
Hun skifter kanal med fjernkontrollen.
Skjorter med krage er ansett som mer formelle.

Recordings

 • 20 setninger ( recorded by kytrinyx ), USA, Bokmål

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Det finnes en høflig måte å kritisere andres planer på.
  Formannen ba om at vi deltok på møtet.
  Over to tredjedeler av dets land ligger i Asia.
  [Over to tredjedeler av landmassen ligger i Asia.]
  Jeg har ingen innvendinger til det du ønsker å gjøre.
  De røde knappene ser fine ut på denne skjorta.
  Framlegget møtte motstand.
  Jeg vil sende inn avhandlingen min neste uke.
  Selskapet kunngjorde den nye planen og alle var sjokkerte.
  Du kan ikke være enig med alle om alt.
  Hva har du i lommen?
  Journalistene deres tror ikke alltid selv på redselshistoriene de med forkjærlighet serverer.
  Informasjonsteknologi påvirker hverdagen vår.
  Det er ikke lett å få pålitelige opplysninger.
  Vi svarer ikke på urimelige forespørsler.
  Bøndene kunne nå fritt selge og kjøpe.
  Hvorfor slo de seg ned akkurat her?
  Til tider er det nødvendig å revidere tidsplanen siden møtet fortsetter.
  Jeans brukes vanligvis av mange mennesker.
  [Mange folk bruker dongeribukser til vanlig.]
  Hun skifter kanal med fjernkontrollen.
  Skjorter med krage er ansett som mer formelle.

Comments

kytrinyx
March 15, 2019

There were a couple of sentences that I wasn't sure about the meaning of. I added my best guess at what they were trying to say below, with [square brackets].

Jeg var ikke helt sikker på hva et par av setningene betyr. Jeg gjorde et forsøk på å gjette, og la til varianten min like under originalen, i [firkantparanteser].

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.