Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Welsh Recordings

Rightsaidped
8 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

moonanchi
23 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Introduction ( recorded by LinguaCelta ), RP English, South-West Wales

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Helo, Mona ydw i. Dw i'n ddwy ar bymtheg ar hugain oed. Dw i'n dod o'r Emiradau Arabaidd Unedig a dw i'n dysgu Cymraeg rwan.

ccorbin2
53 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

PrinceJerry
7 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Basic Welsh ( recorded by LinguaCelta ), RP English, South-West Wales

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Yr wyf...mlwydd oed
  Rydw i'n byw yn

hartwell
262 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Need pronunciation/intonation help ( recorded by LinguaCelta ), RP English, South-West Wales

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Pwy wyt ti felly? Ffoadur o Loegr sy'n mynd i fyw yn yr hen ficerdy. Ti'n gwybod ei fod yn gadiffan, yn dwyt?

  Sais ydio, un o'r hogiau o'r ddinas. Efallai bod ganddo bres?

  Edrych ar ei drowsus, wedi rhwygo o gwmpas ei din.

  O'r gorau, gollyngwch yr afal, a dewch yn eich blaenau!

  Ein Tad yn y nefoedd,sancteiddier dy enw; deled dy deyrnas;
  gwneler dy ewyllys,
  ar y ddaear fel yn y nef.
  Dyro inni heddiw ein bara beunyddiol;
  a maddau inni ein troseddau,
  fel yr ym ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd i'n herbyn; a phaid â'n dwyn i brawf,
  ond gwared ni rhag yr Un drwg.
  Oherwydd eiddot ti yw'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant am byth. Achlad Rhydderch

  Heb wrido wrth fy ngweled i? Pa le mae'r wên oedd ar dy wefus. Fu'n cynnau 'nghariad ffyddlon ffôl?

  Paham mae dicter,
  Yn llenwi'th lygaid duon di?
  A'th ruddiau tirion, Heb wrido wrth fy ngweled i?
  Pa le mae'r wên oedd ar dy wefus Fu'n cynnau 'nghariad ffyddlon ffôl? Pa le mae sain dy eiriau melys,
  Fu'n denu'n nghalon ar dy ôl?

  Myfanwy

  Pam eu bod nhw'n gwneud hyn i mi, mae hi'n gwybod fy
  mod i'n ei charu hi, pam, pam?

  Pam eu bod nhw mor greulon efo fi

  Dwi'n ei charu hi ac yn fodlon marw er ei mwyn hi felly mae hi'n ymwybodol o'r cariad sydd gennyf

  Ni fyddaf byth yn ei gadael hi. Fi sydd biau hi, Duw am gwaredo, neu'r diafol satan, rho'r ddynes yma i mi a mi roddaf innau fy enaid it.

antspants
137 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

kumquat72
9 Words / 1 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Welsh for Joy ( recorded by LinguaCelta ), RP English, South-West Wales

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Hello. My name is Joy. What is your name?
  Helo. Fy enw i yw Joy. Beth yw'ch enw chi?
  Helo. Fy enw i yw Joy. Beth yw dy enw di?

sarah_lowe42
4 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Name ( recorded by LinguaCelta ), RP English, South-West Wales

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  My name is Sarah
  Fy enw i yw Sarah

mauricio
4 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • I don't speak... ( recorded by LinguaCelta ), RP English, South-West Wales

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  I don't speak welsh.
  Dydw I ddim yn siarad Cymraeg.

Overview

To make a new Audio Request or Script Request, click on Make a Request at the top of the page.

To record or transcribe for users learning your language, click on Help Others at the top of the page.

Recording and transcribing for other users will earn you credits and also move your own Requests ahead in the queue. This will help you get your requests recorded and/or transcribed faster.