Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Welsh Audio Request

hartwell
262 Words / 1 Recordings / 0 Comments
Note to recorder:

Slightly slower than natural speed, please. These are lines I am recording for an audiobook, but I don't know how to pronounce them! Thank you!

Pwy wyt ti felly? Ffoadur o Loegr sy'n mynd i fyw yn yr hen ficerdy. Ti'n gwybod ei fod yn gadiffan, yn dwyt?

Sais ydio, un o'r hogiau o'r ddinas. Efallai bod ganddo bres?

Edrych ar ei drowsus, wedi rhwygo o gwmpas ei din.

O'r gorau, gollyngwch yr afal, a dewch yn eich blaenau!

Ein Tad yn y nefoedd,sancteiddier dy enw; deled dy deyrnas;
gwneler dy ewyllys,
ar y ddaear fel yn y nef.
Dyro inni heddiw ein bara beunyddiol;
a maddau inni ein troseddau,
fel yr ym ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd i'n herbyn; a phaid â'n dwyn i brawf,
ond gwared ni rhag yr Un drwg.
Oherwydd eiddot ti yw'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant am byth. Achlad Rhydderch

Heb wrido wrth fy ngweled i? Pa le mae'r wên oedd ar dy wefus. Fu'n cynnau 'nghariad ffyddlon ffôl?

Paham mae dicter,
Yn llenwi'th lygaid duon di?
A'th ruddiau tirion, Heb wrido wrth fy ngweled i?
Pa le mae'r wên oedd ar dy wefus Fu'n cynnau 'nghariad ffyddlon ffôl? Pa le mae sain dy eiriau melys,
Fu'n denu'n nghalon ar dy ôl?

Myfanwy

Pam eu bod nhw'n gwneud hyn i mi, mae hi'n gwybod fy
mod i'n ei charu hi, pam, pam?

Pam eu bod nhw mor greulon efo fi

Dwi'n ei charu hi ac yn fodlon marw er ei mwyn hi felly mae hi'n ymwybodol o'r cariad sydd gennyf

Ni fyddaf byth yn ei gadael hi. Fi sydd biau hi, Duw am gwaredo, neu'r diafol satan, rho'r ddynes yma i mi a mi roddaf innau fy enaid it.

Recordings

 • Need pronunciation/intonation help ( recorded by LinguaCelta ), RP English, South-West Wales

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Pwy wyt ti felly? Ffoadur o Loegr sy'n mynd i fyw yn yr hen ficerdy. Ti'n gwybod ei fod yn gadiffan, yn dwyt?

  Sais ydio, un o'r hogiau o'r ddinas. Efallai bod ganddo bres?

  Edrych ar ei drowsus, wedi rhwygo o gwmpas ei din.

  O'r gorau, gollyngwch yr afal, a dewch yn eich blaenau!

  Ein Tad yn y nefoedd,sancteiddier dy enw; deled dy deyrnas;
  gwneler dy ewyllys,
  ar y ddaear fel yn y nef.
  Dyro inni heddiw ein bara beunyddiol;
  a maddau inni ein troseddau,
  fel yr ym ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd i'n herbyn; a phaid â'n dwyn i brawf,
  ond gwared ni rhag yr Un drwg.
  Oherwydd eiddot ti yw'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant am byth. Achlad Rhydderch

  Heb wrido wrth fy ngweled i? Pa le mae'r wên oedd ar dy wefus. Fu'n cynnau 'nghariad ffyddlon ffôl?

  Paham mae dicter,
  Yn llenwi'th lygaid duon di?
  A'th ruddiau tirion, Heb wrido wrth fy ngweled i?
  Pa le mae'r wên oedd ar dy wefus Fu'n cynnau 'nghariad ffyddlon ffôl? Pa le mae sain dy eiriau melys,
  Fu'n denu'n nghalon ar dy ôl?

  Myfanwy

  Pam eu bod nhw'n gwneud hyn i mi, mae hi'n gwybod fy
  mod i'n ei charu hi, pam, pam?

  Pam eu bod nhw mor greulon efo fi

  Dwi'n ei charu hi ac yn fodlon marw er ei mwyn hi felly mae hi'n ymwybodol o'r cariad sydd gennyf

  Ni fyddaf byth yn ei gadael hi. Fi sydd biau hi, Duw am gwaredo, neu'r diafol satan, rho'r ddynes yma i mi a mi roddaf innau fy enaid it.

Comments

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.

Sponsored Links