Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Script Request

kaywindnwindies
Complete / 5616 Words
This video has been marked as unavailable.
by kaywindnwindies 1:00 - 4:41

phù thủy : ờmm tôi sẽ không làm việc ở đây nữa vì phải theo gia đình vào trong Sài Gòn để sinh sống rồi . Hôm nay là ngày làm việc cuối rồ i, em rất là mong mọi người cùng mở lòng , nói ra những chuyện không phải với nhau, sau đó sẽ cùng tha thứ cho nhau , okay?
Phan lãng tử : Bà có nhớ tên Dũng kiến trúc sư , bạn cấp 3 của tôi không ?
Dũng : À là hình như em có điều muốn nói , phải không Kiều Linh ơi ?
Linh phù thủy : Ư chuẩn luôn . Ừ e không ngờ a vừa đẹp zai mà lại còn á biết được suy nghĩ của người khác nữa . Em là em ự . . .
Dũng: Thôi đ i. Lừa đảo người khác phải thay bài đi chứ . Anh á không có tiền đâu , đừng có mà lừa anh, tóm lại ý , next .
Quyết đại ca : này, em có nhớ a bán bún đậu mắm tôm ở đầu phố mình mà tự dưng nhảy xổ vào đời em không ?
LInh phù thủy : Nhớ chứ !
A bán bún đậu : ớ ớ ừ .
Linh phù thủy : Hơ hơ hờ .
Trai : Kiều Linh , a ta ở đâu ra thế này ?
Linh phù thủy : em biết đâu đâu biết đâu anh ta là ai đâu .
A bán bún đậu : Sao e e lại không quen ? e e đi nại với a cả năm nay còn gì ?
Linh phù thủy : ơ ơ .
Quyết đại ca : Na na, lên tiếng tiếp đi .
Linh phù thủy : Na na .
NA na : ừ hờ hư hhihihi . Ơ văn phòng không có ai à ? Ứ chị Kiều Linh có cái thuốc collagen làm cho đẹp da , thế mà xin mãi không cho 1 viên . Nhân cái lúc văn phòng đang trống trải, mình phải thò 1 viên mới được , hiiii . Ơ sao còn mỗi 3 viên nhở . Na na đã uống luôn 3 viên cho nhanh đẹp da , nhưng mà lỡ chị Kiều Linh phát hiện là hết thuốc thì sao nhở ? hừmm , hố mình đã có cách rồi , híiii em cảm ơn a Phan nhá . Trả chị Kiều Linh .
Linh phù thủy : Hừmm đại ca ơi , đại ca cho em ra ngoài có tý việc quan trọng lắm .
Quyết đại ca : Hửm , việc gì lại quan trọng hơn cả việc làm ý tưởng đấy cô Kiều Linh ?
Linh phù thủy : Hì thật ra á , bạn trai của em hôm nay mời em đến nhà , mà còn có sự có mặt của mẹ nữa , thế nên là . . . Mà thôi! anh giúp e thoát cảnh FA đi chứ :(
Quyết đại ca : thôi được rồ i. Tôi chấp nhận , đơn giản chỉ là vì tôi cũng muốn cô thoát khỏi cảnh FA , chứ đến văn phòng cơ quan cô gào rú như con cú , ai mà chịu nổi ? đi sớm về sớm nhá ?
Linh phù thủy : Vâng , e cám tơn , ý hú hú .
Phan lãng tử : Bà đi đâu đấy ?
Linh phù thủy : đi gặp mẹ chàng ! Uống viên thuốc cho đẹp da , đi nhá .
Phan lãng tử : bà này , sao bà xin được sếp về đấy ? xin cho tôi với .
Linh phù thủy : Nghĩ gì ? Trình độ của ông đến đâu ? Khi nào tự khắc đầu óc nó thông thái, lsuc đó tính ra nhiều kế , còn ế như bh thì . . . khổ lắm ! Ngày nào anh lang thang , trên phố khuya đi từng bước 1. Từ nơi xa xa , trông thấy Linh đứng chờ ở xe bus . A mon men lại gần , lòng nốn nao không tả xiết , mong sao quen được mình, vì chưa yêu bao giờ hết , nên a mơ có được tình yêu shâu shắc này là tình yêu với Linh Linh đi đây .
Phan lãng tử : ôi dời ơi , rồi từ khi quen Linh , a mới hay a gặp phải bà chằn . Nàng này ăn tham đây , chắc a khó đầy hầu bao lắm . Ăn xong Linh lại hẹn ô ngày mai ăn gì nữa ? Anh lao đao vì tiền để khao Linh lần nữa . Ôi Linh hỡi Linh , có phải tình xe bus , làm xẹp hầu bao của anh ? Hứ

Đạo diễn: Nguyễn Hữu Trọng
Diễn viên: Mạnh Quân, Vân Navy,Thùy Chi (Chi Pu),Quốc Anh (Bê Trần)
Phát hành: 2013
Thể loại: Sitcom Hài hước‏
5 S On l i n e l à m ộ t b ộ p h i m s it c o m h à i h ư ớ c , h ó m h ỉ n h th u ộ c b ả n q u y ề n c ủ a Đ à i T r u y ền h ì n h V i ệ t Na m . P h i m 5 S On l i n e B ộ p h i m đ ư ợ c x ây d ự n g và d à nh r i ê n g ch o l ứa t u ổ i t rẻ nă n g đ ộ n g v à h i ệ n đ ại n g à y n a y . N ộ i d u ng p h i m x oá y s âu v à o đờ i s ố n g củ a m ộ t nh óm b ạ n t r ẻ l à m c h u n g t r o n g m ộ t v ă n p h ò n g c h u y ê n v ẽ v à s á n g t á c t r u y ệ n t r a n h ,m ỗi n g ư ờ i đ ề u c ó t í n h c á c h v à s ở t h í c h r i ê n g n ê n đ ô i l ú c q u á t r ì n h l à m v i ệc t hư ờ n g c ó n h ữ n g t r a n h c ã i rấ t d ễ t h ư ơ n g d o c á c n h â n v ật t h ể h i ệ n . P h i m c h ắ c ch ắ n sẽ l à m ó n ă n t i n h t h ầ n d à n h c h o c á c bạ n t r ẻ h iệ n n a y , k è m t h e o s a u đ ó l à s ự t h a m g i a c ủ a c á c h o t b o y v à g i r l đ a n g n ổ i đ ì n h đ á m hi ệ n n a y c h ắ c ch ắ n b ộ p h i m s ẽ t h u h ú t r ấ t n h i ề u k h án g iả t r ẻ .
Comment:
I always found it strange that artists create very beautiful but complicated pictures, like hyperrealism, to show something, that people can easily see themselves.
So I just tried to create paintings reflecting the character of different animals using a very simple technique. For me, it’s not important, how art is made, but the most valuable thing is what people feel when they look at the painting.
Maybe my paintings consist only of dots, but the se dots tell everything I want to tell.
( not included: Articles are words that define a noun as specific or unspecific. Consider the following examples:

After the long day, the cup of tea tasted particularly good.
By using the article the, we’ve shown that it was one specific day that was long and one specific cup of tea that tasted good.

After a long day, a cup of tea tastes particularly good.
By using the article a, we’ve created a general statement, implying that any cup of tea would taste good after any long day.

English has two types of articles: definite and indefinite. Let’s discuss them now in more detail.

The Definite Article
The definite article is the word the. It limits the meaning of a noun to one particular thing. For example, your friend might ask, “Are you going to the party this weekend?” The definite article tells you that your friend is referring to a specific party that both of you know about. The definite article can be used with singular, plural, or uncountable nouns. Below are some examples of the definite article the used in context:

Please give me the hammer.
Please give me the red hammer; the blue one is too small.
Please give me the nail.
Please give me the large nail; it’s the only one strong enough to hold this painting.
Please give me the hammer and the nail.
The Indefinite Article
The indefinite article takes two forms. It’s the word a when it precedes a word that begins with a consonant. It’s the word an when it precedes a word that begins with a vowel. The indefinite article indicates that a noun refers to a general idea rather than a particular thing. For example, you might ask your friend, “Should I bring a gift to the party?” Your friend will understand that you are not asking about a specific type of gift or a specific item. “I am going to bring an apple pie,” your friend tells you. Again, the indefinite article indicates that she is not talking about a specific apple pie. Your friend probably doesn’t even have any pie yet. The indefinite article only appears with singular nouns. Consider the following examples of indefinite articles used in context:

Please hand me a book; any book will do.
Please hand me an autobiography; any autobiography will do.
Exceptions: Choosing A or An

There are a few exceptions to the general rule of using a before words that start with consonants and an before words that begin with vowels. The first letter of the word honor, for example, is a consonant, but it’s unpronounced. In spite of its spelling, the word honor begins with a vowel sound. Therefore, we use an. Consider the example sentence below for an illustration of this concept.

My mother is a honest woman.
My mother is an honest woman.
Similarly, when the first letter of a word is a vowel but is pronounced with a consonant sound, use a, as in the sample sentence below:

She is an United States senator.
She is a United States senator.
This holds true with acronyms and initialisms, too: an LCD display, a UK-based company, an HR department, a URL.

Article Before an Adjective
Sometimes an article modifies a noun that is also modified by an adjective. The usual word order is article + adjective + noun. If the article is indefinite, choose a or an based on the word that immediately follows it. Consider the following examples for reference:

Eliza will bring a small gift to Sophie’s party.
I heard an interesting story yesterday.
Indefinite Articles with Uncountable Nouns
Uncountable nouns are nouns that are either difficult or impossible to count. Uncountable nouns include intangible things (e.g., information, air), liquids (e.g., milk, wine), and things that are too large or numerous to count (e.g., equipment, sand, wood). Because these things can’t be counted, you should never use a or an with them—remember, the indefinite article is only for singular nouns. Uncountable nouns can be modified by words like some, however. Consider the examples below for reference:

Please give me a water.
Water is an uncountable noun and should not be used with the indefinite article.

Please give me some water.
However, if you describe the water in terms of countable units (like bottles), you can use the indefinite article.

Please give me a bottle of water.
Please give me an ice.
Please give me an ice cube.
Please give me some ice.
Note that depending on the context, some nouns can be countable or uncountable (e.g., hair, noise, time):

We need a light in this room.
We need some light in this room.
Using Articles with Pronouns
Possessive pronouns can help identify whether you’re talking about specific or nonspecific items. As we’ve seen, articles also indicate specificity. But if you use both a possessive pronoun and an article at the same time, readers will become confused. Possessive pronouns are words like he, I, we, our, it, her, and their. Articles should not be used with pronouns. Consider the examples below.

Why are you reading the my book?
The and my should not be used together since they are both meant to modify the same noun. Instead, you should use one or the other, depending on the intended meaning:

Why are you reading the book?
Why are you reading my book?
Omission of Articles
Occasionally, articles are omitted altogether before certain nouns. In these cases, the article is implied but not actually present. This implied article is sometimes called a “zero article.” Often, the article is omitted before nouns that refer to abstract ideas. Look at the following examples:

Let’s go out for a dinner tonight.
Let’s go out for dinner tonight.
The creativity is a valuable quality in children.
Creativity is a valuable quality in children.
Many languages and nationalities are not preceded by an article. Consider the example below:

I studied the French in high school for four years.
I studied French in high school for four years.
Sports and academic subjects do not require articles. See the sentences below for reference:

I like to play the baseball.
I like to play baseball.
My sister was always good at the math.
My sister was always good at math.)

by kaywindnwindies 1:00 - 4:41

phù thủy : ờmm tôi sẽ không làm việc ở đây nữa vì phải theo gia đình vào trong Sài Gòn để sinh sống rồi . Hôm nay là ngày làm việc cuối rồ i, em rất là mong mọi người cùng mở lòng , nói ra những chuyện không phải với nhau, sau đó sẽ cùng tha thứ cho nhau , okay?
Phan lãng tử : Bà có nhớ tên Dũng kiến trúc sư , bạn cấp 3 của tôi không ?
Dũng : À là hình như em có điều muốn nói , phải không Kiều Linh ơi ?
Linh phù thủy : Ư chuẩn luôn . Ừ e không ngờ a vừa đẹp zai mà lại còn á biết được suy nghĩ của người khác nữa . Em là em ự . . .
Dũng: Thôi đ i. Lừa đảo người khác phải thay bài đi chứ . Anh á không có tiền đâu , đừng có mà lừa anh, tóm lại ý , next .
Quyết đại ca : này, em có nhớ a bán bún đậu mắm tôm ở đầu phố mình mà tự dưng nhảy xổ vào đời em không ?
LInh phù thủy : Nhớ chứ !
A bán bún đậu : ớ ớ ừ .
Linh phù thủy : Hơ hơ hờ .
Trai : Kiều Linh , a ta ở đâu ra thế này ?
Linh phù thủy : em biết đâu đâu biết đâu anh ta là ai đâu .
A bán bún đậu : Sao e e lại không quen ? e e đi nại với a cả năm nay còn gì ?
Linh phù thủy : ơ ơ .
Quyết đại ca : Na na, lên tiếng tiếp đi .
Linh phù thủy : Na na .
NA na : ừ hờ hư hhihihi . Ơ văn phòng không có ai à ? Ứ chị Kiều Linh có cái thuốc collagen làm cho đẹp da , thế mà xin mãi không cho 1 viên . Nhân cái lúc văn phòng đang trống trải, mình phải thò 1 viên mới được , hiiii . Ơ sao còn mỗi 3 viên nhở . Na na đã uống luôn 3 viên cho nhanh đẹp da , nhưng mà lỡ chị Kiều Linh phát hiện là hết thuốc thì sao nhở ? hừmm , hố mình đã có cách rồi , híiii em cảm ơn a Phan nhá . Trả chị Kiều Linh .
Linh phù thủy : Hừmm đại ca ơi , đại ca cho em ra ngoài có tý việc quan trọng lắm .
Quyết đại ca : Hửm , việc gì lại quan trọng hơn cả việc làm ý tưởng đấy cô Kiều Linh ?
Linh phù thủy : Hì thật ra á , bạn trai của em hôm nay mời em đến nhà , mà còn có sự có mặt của mẹ nữa , thế nên là . . . Mà thôi! anh giúp e thoát cảnh FA đi chứ :(
Quyết đại ca : thôi được rồ i. Tôi chấp nhận , đơn giản chỉ là vì tôi cũng muốn cô thoát khỏi cảnh FA , chứ đến văn phòng cơ quan cô gào rú như con cú , ai mà chịu nổi ? đi sớm về sớm nhá ?
Linh phù thủy : Vâng , e cám tơn , ý hú hú .
Phan lãng tử : Bà đi đâu đấy ?
Linh phù thủy : đi gặp mẹ chàng ! Uống viên thuốc cho đẹp da , đi nhá .
Phan lãng tử : bà này , sao bà xin được sếp về đấy ? xin cho tôi với .
Linh phù thủy : Nghĩ gì ? Trình độ của ông đến đâu ? Khi nào tự khắc đầu óc nó thông thái, lsuc đó tính ra nhiều kế , còn ế như bh thì . . . khổ lắm ! Ngày nào anh lang thang , trên phố khuya đi từng bước 1. Từ nơi xa xa , trông thấy Linh đứng chờ ở xe bus . A mon men lại gần , lòng nốn nao không tả xiết , mong sao quen được mình, vì chưa yêu bao giờ hết , nên a mơ có được tình yêu shâu shắc này là tình yêu với Linh Linh đi đây .
Phan lãng tử : ôi dời ơi , rồi từ khi quen Linh , a mới hay a gặp phải bà chằn . Nàng này ăn tham đây , chắc a khó đầy hầu bao lắm . Ăn xong Linh lại hẹn ô ngày mai ăn gì nữa ? Anh lao đao vì tiền để khao Linh lần nữa . Ôi Linh hỡi Linh , có phải tình xe bus , làm xẹp hầu bao của anh ? Hứ

Đạo diễn: Nguyễn Hữu Trọng
Diễn viên: Mạnh Quân, Vân Navy,Thùy Chi (Chi Pu),Quốc Anh (Bê Trần)
Phát hành: 2013
Thể loại: Sitcom Hài hước‏
5 S On l i n e l à m ộ t b ộ p h i m s it c o m h à i h ư ớ c , h ó m h ỉ n h th u ộ c b ả n q u y ề n c ủ a Đ à i T r u y ền h ì n h V i ệ t Na m . P h i m 5 S On l i n e B ộ p h i m đ ư ợ c x ây d ự n g và d à nh r i ê n g ch o l ứa t u ổ i t rẻ nă n g đ ộ n g v à h i ệ n đ ại n g à y n a y . N ộ i d u ng p h i m x oá y s âu v à o đờ i s ố n g củ a m ộ t nh óm b ạ n t r ẻ l à m c h u n g t r o n g m ộ t v ă n p h ò n g c h u y ê n v ẽ v à s á n g t á c t r u y ệ n t r a n h ,m ỗi n g ư ờ i đ ề u c ó t í n h c á c h v à s ở t h í c h r i ê n g n ê n đ ô i l ú c q u á t r ì n h l à m v i ệc t hư ờ n g c ó n h ữ n g t r a n h c ã i rấ t d ễ t h ư ơ n g d o c á c n h â n v ật t h ể h i ệ n . P h i m c h ắ c ch ắ n sẽ l à m ó n ă n t i n h t h ầ n d à n h c h o c á c bạ n t r ẻ h iệ n n a y , k è m t h e o s a u đ ó l à s ự t h a m g i a c ủ a c á c h o t b o y v à g i r l đ a n g n ổ i đ ì n h đ á m hi ệ n n a y c h ắ c ch ắ n b ộ p h i m s ẽ t h u h ú t r ấ t n h i ề u k h án g iả t r ẻ .
Comment:
I always found it strange that artists create very beautiful but complicated pictures, like hyperrealism, to show something, that people can easily see themselves.
So I just tried to create paintings reflecting the character of different animals using a very simple technique. For me, it’s not important, how art is made, but the most valuable thing is what people feel when they look at the painting.
Maybe my paintings consist only of dots, but the se dots tell everything I want to tell.
( not included: Articles are words that define a noun as specific or unspecific. Consider the following examples:

After the long day, the cup of tea tasted particularly good.
By using the article the, we’ve shown that it was one specific day that was long and one specific cup of tea that tasted good.

After a long day, a cup of tea tastes particularly good.
By using the article a, we’ve created a general statement, implying that any cup of tea would taste good after any long day.

English has two types of articles: definite and indefinite. Let’s discuss them now in more detail.

The Definite Article
The definite article is the word the. It limits the meaning of a noun to one particular thing. For example, your friend might ask, “Are you going to the party this weekend?” The definite article tells you that your friend is referring to a specific party that both of you know about. The definite article can be used with singular, plural, or uncountable nouns. Below are some examples of the definite article the used in context:

Please give me the hammer.
Please give me the red hammer; the blue one is too small.
Please give me the nail.
Please give me the large nail; it’s the only one strong enough to hold this painting.
Please give me the hammer and the nail.
The Indefinite Article
The indefinite article takes two forms. It’s the word a when it precedes a word that begins with a consonant. It’s the word an when it precedes a word that begins with a vowel. The indefinite article indicates that a noun refers to a general idea rather than a particular thing. For example, you might ask your friend, “Should I bring a gift to the party?” Your friend will understand that you are not asking about a specific type of gift or a specific item. “I am going to bring an apple pie,” your friend tells you. Again, the indefinite article indicates that she is not talking about a specific apple pie. Your friend probably doesn’t even have any pie yet. The indefinite article only appears with singular nouns. Consider the following examples of indefinite articles used in context:

Please hand me a book; any book will do.
Please hand me an autobiography; any autobiography will do.
Exceptions: Choosing A or An

There are a few exceptions to the general rule of using a before words that start with consonants and an before words that begin with vowels. The first letter of the word honor, for example, is a consonant, but it’s unpronounced. In spite of its spelling, the word honor begins with a vowel sound. Therefore, we use an. Consider the example sentence below for an illustration of this concept.

My mother is a honest woman.
My mother is an honest woman.
Similarly, when the first letter of a word is a vowel but is pronounced with a consonant sound, use a, as in the sample sentence below:

She is an United States senator.
She is a United States senator.
This holds true with acronyms and initialisms, too: an LCD display, a UK-based company, an HR department, a URL.

Article Before an Adjective
Sometimes an article modifies a noun that is also modified by an adjective. The usual word order is article + adjective + noun. If the article is indefinite, choose a or an based on the word that immediately follows it. Consider the following examples for reference:

Eliza will bring a small gift to Sophie’s party.
I heard an interesting story yesterday.
Indefinite Articles with Uncountable Nouns
Uncountable nouns are nouns that are either difficult or impossible to count. Uncountable nouns include intangible things (e.g., information, air), liquids (e.g., milk, wine), and things that are too large or numerous to count (e.g., equipment, sand, wood). Because these things can’t be counted, you should never use a or an with them—remember, the indefinite article is only for singular nouns. Uncountable nouns can be modified by words like some, however. Consider the examples below for reference:

Please give me a water.
Water is an uncountable noun and should not be used with the indefinite article.

Please give me some water.
However, if you describe the water in terms of countable units (like bottles), you can use the indefinite article.

Please give me a bottle of water.
Please give me an ice.
Please give me an ice cube.
Please give me some ice.
Note that depending on the context, some nouns can be countable or uncountable (e.g., hair, noise, time):

We need a light in this room.
We need some light in this room.
Using Articles with Pronouns
Possessive pronouns can help identify whether you’re talking about specific or nonspecific items. As we’ve seen, articles also indicate specificity. But if you use both a possessive pronoun and an article at the same time, readers will become confused. Possessive pronouns are words like he, I, we, our, it, her, and their. Articles should not be used with pronouns. Consider the examples below.

Why are you reading the my book?
The and my should not be used together since they are both meant to modify the same noun. Instead, you should use one or the other, depending on the intended meaning:

Why are you reading the book?
Why are you reading my book?
Omission of Articles
Occasionally, articles are omitted altogether before certain nouns. In these cases, the article is implied but not actually present. This implied article is sometimes called a “zero article.” Often, the article is omitted before nouns that refer to abstract ideas. Look at the following examples:

Let’s go out for a dinner tonight.
Let’s go out for dinner tonight.
The creativity is a valuable quality in children.
Creativity is a valuable quality in children.
Many languages and nationalities are not preceded by an article. Consider the example below:

I studied the French in high school for four years.
I studied French in high school for four years.
Sports and academic subjects do not require articles. See the sentences below for reference:

I like to play the baseball.
I like to play baseball.
My sister was always good at the math.
My sister was always good at math.)

by kaywindnwindies 4:41 - 5:41

Understand the philosophy behind karate. To the untrained observer, karate may look like its about showy displays of violence. In fact, it's the polar opposite. Karate is about peace and, what's more, peace of mind. In life conflict is unavoidable. When this happens, it should be handled swiftly and with power. The result is a natural confidence that has an air of humility.
This is an art form that involves the mind and spirit as much as the body. All three must develop simultaneously for the practitioner to truly master this sport. While the body must remember how to move, the mind, in turn, must remember how to be still.
All of the martial arts begin and end with courtesy. There is very little that is selfish about karate. It is believed that in your devotion there is reward.

by Pearly_Bean1 5:41 - 7:42

Người mẹ: Con đưa đi nhanh cho mẹ nhờ.Nghỉ! Để đấy mẹ tìm người yêu cho. Khiếp, con gái con đứa bây giờ khiếp thật.
(cười)
Phù thuỷ: Cười cái gì mà cười! Na Na, chị không ngờ em là người chị tin tưởng nhất lại đi làm cho chị nhục nhã cả tháng trời, xấu hổ như thế. Em có biết tội em to lắm không? Hả
Na Na: Em xin lỗi chị Kiều Linh ạ. Tại em không biết thuốc của anh Phan là thuốc ngủ mà nó lại có tác dụng kinh khủng như thế nữa chứ. A, anh Trung, lớn rồi tự giác đi chứ.
Phù Thuỷ: Na Na!
Na Na: Chỉ chỉ cái gì? Chỉ bên này này.
Trung: Ơ, truyện là. . .
Cô gái áo đỏ: Có cái tên nào cứ nhắn tin cho em suốt cả tuần nay ý. Không có cách nào để hắn thôi đi.
Trung: Đâu? Cho anh xem nó nhắn như nào nào.
Cô gái áo đỏ: Đây này. " Em có thể làm bạn gái anh được không?"
Trung: Thế em trả lời nó như thế nào?
Cô gái áo đỏ: Thì em trả lời là em có bạn trai rồi. Nhưng hắn lại bảo là " không sao, mình cũng từng có bạn gái. Mình là rổ rá cạp lại cũng tốt mà."
Trung: Ô! Cái định mệnh. Thằng này trơ trẽn thật đấy. Thế mà em còn đi trả lời nó.Sao không block số nó lại
?
Cô gái áo đỏ: Em làm rồi nhưng hắn lại dùng sim khác. Khoá đến phát mệt mà không sao thoát ra được. Anh tìm cách gì giúp em đi.
Trung: Thôi được rồi. Em nhắn tin với nó. Bảo đầu giờ chiều đến văn phòng 5S gặp anh. Anh sẽ nói chuyện thẳng thắn cho nó biết là em là hoa đã có chủ. Mà chủ của hoa chính là anh. ( cô gái " ừ hừ" ). À không, ý anh là em có bạn trai rồi.
Phù Thuỷ: Trời nóng thế nhỉ. Này hai anh em, trời nóng sao không rủ đi cà phê chém gió đi. Chiều được nghỉ.
Phan: Bà mời à?
Phù Thuỷ: Không, ý tôi là mấy anh em mời nhau đi.
Na Na: Cái gì? Làm gì có tiền ạ. Chém gió thì thà ngồi đây còn mát hơn.
Phan: Ừ
Phù Thuỷ: Thôi đi đi.
Phan: Này, bà định đuổi bọn tôi đi là có ý đồ gì đấy? Hay là định sử dụng phòng này có mục đích gì?
Phù Thuỷ: Chỉ ông hiểu tôi. Thật ra là hôm nay có offline buổi đầu tiên với giai. Nhưng mà ở đây đông quá nên ngại. Thôi hai ông đi cà phê đi. Cho tôi mượn văn phòng một tí nhá?
Mọi người: Không.
Phù Thuỷ: Căng nhỉ? Thế bây giờ phải làm thế nào cho hết căng?

by Learnlanguage1314 7:42 - 0:08:05

Căng nhở, thế giờ phải làm thế nào cho hết căng.
Chờ mãi mới hỏi câu này đấy. Tiền cà phê nhá?
Chị cho em cả bánh kem nhá?
Bạn bè tốt gớm, các người chỉ giỏi cướp tiền không dao thôi. Thôi được rồi sau này sẽ có lúc ?? lấy lại gấp bội. Tiền đây, cầm lấy tôi đi trước đây.
Chị đi đâu?
Bọn tôi đi rồi để phòng để không thế này à?
Tôi đi mua hoa để trang trí cho căn phòng lộng lẫy lãng mạn.

by AlexKevin 0:08:05 - 0:08:06

Can you resend the video?

by AlexKevin 0:08:06 - 0:08:06

Can you resend the video?

by maiphuonghaha 0:08:06 - 0:10:00

This video is now unavailable.

Comments

Leave a comment

Note: this form is not for making a transcription. If you would like to transcribe this Script Request, please click the [ TRANSCRIBE ] button.

Overview

To make a new Audio Request or Script Request, click on Make a Request at the top of the page.

To record or transcribe for users learning your language, click on Help Others at the top of the page.

Recording and transcribing for other users will earn you credits and also move your own Requests ahead in the queue. This will help you get your requests recorded and/or transcribed faster.