Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Script Request

arnaldosfjunior
Complete / 202 Words
by thanhdongsl -

Xin chào. Tôi tên là....
Tôi là người Indonesia
Tôi sống ở Hàn Quốc. TÔi mới học tiếng Việt, tôi mới học tiếng Việt. Tôi muốn tập thêm tiếng VIệt của tôi. Tôi nói tiếng Việt còn dở, xin quí vị bỏ qua cho, tôi nói 1 chút tiếng Việt, tôi thích tiếng Việt, tôi yêu Việt Nam lắm. Tôi đã nhìn quyên sách tiếng Việt. Tôi sợ học tiếng Việt....Nhưng không sao, nhưng Tiếng Việt hay lắm, tôi thích học tiếng Việt.Năm ngoái, tôi có 1 người bạn người Việt, tên bạn đó là Phạm.
Phạm là người tốt ở Hạ Long, Phạm nấu ăn cho tôi, cho tôi ăn, .......
Chúng tôi ăn với nhau, đây là lần đầu tiên mình ăn món ăn Việt Nam, món ăn Việt Nam ngon lắm. tôi thích món ăn Việt Nam. tôi rất vui học tiếng Việt, tôi muốn qua Việt Nam năm sau. Nên trước khi tôi qua Việt Nam, tôi phải học TIếng Việt. OK gặp bạn, xin dạy tôi tiếng Việt, xin thông cảm tiếng Việt của tôi, cảm ơn đã xem video của tôi..video này, tôi bây giờ đi ngủ sớm, tôi chúc các bạn ngủ ngon. Tạm biệt

Comments

arnaldosfjunior
June 3, 2012

Thank you.

Leave a comment

Note: this form is not for making a transcription. If you would like to transcribe this Script Request, please click the [ TRANSCRIBE ] button.

Overview

To make a new Audio Request or Script Request, click on Make a Request at the top of the page.

To record or transcribe for users learning your language, click on Help Others at the top of the page.

Recording and transcribing for other users will earn you credits and also move your own Requests ahead in the queue. This will help you get your requests recorded and/or transcribed faster.

Sponsored Links