Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Tagalog Script Request

Zelaya
Complete / 150 Words
by JPF8 0:00 - 0:20

Mike Enriquez: Siksik tayo ng mga balita, maiinit na mga balita. Sa larangan ng showbiz at ngayong gabi, makakasama na naman natin muli sa 'Chika Minute' ang
Ka-pusong Ka-chika natin. Maaga pa lang eh, sa 'Unang Hirit', mga Ka-puso. Ay! (Difficult to understand) kung tawagin. Walang iba kundi si Luane Dy, Luan!

Luane Dy: Thanks Mike...

by migscam 0:00:00 - 0:00:20

Mike Enriquez: Siksik tayo ng mga balita, maiinit na mga balita sa larangan ng showbiz. At ngayong gabi, makakasama na naman natin muli sa 'Chika Minute' ang Kapusong ka-chika natin. Maaga pa lang eh, sa 'Unang Hirit' mga Kapuso. Ay, napaka-ika nga ay versatile kung tawagin! Walang iba kung hindi si Luane Dy. Luane!

Luane Dy: Thanks, Mike.

Comments

cashopeia
July 26, 2016

Ay! Napaka ika nga "versatile" kung tawagin.

Leave a comment

Note: this form is not for making a transcription. If you would like to transcribe this Script Request, please click the [ TRANSCRIBE ] button.

Overview

To make a new Audio Request or Script Request, click on Make a Request at the top of the page.

To record or transcribe for users learning your language, click on Help Others at the top of the page.

Recording and transcribing for other users will earn you credits and also move your own Requests ahead in the queue. This will help you get your requests recorded and/or transcribed faster.