Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Armenian Queue

MoribundManatee
24 Words / 0 Recordings / 0 Comments
"Aragatsotn (Արագածոտն) Ararat (Արարատ) Armavir (Արմավիր) Gegharkunik (Գեղարքունիք) Kotayk (Կոտայք) Lori (Լոռի) …"
Cakypa
44 Words / 0 Recordings / 0 Comments
"Բարի գալուստ Հայաստան։ Ես Բադալյան Արշակն եմ։ Ես 28 տարեկան եմ, դերասան …"
thaotom
141 Words / 0 Recordings / 1 Comments
"Today I learned some new words and to remember them for a …"
skiss
2 Words / 0 Recordings / 0 Comments
"Ճանապարհին եմ"
doncoi95
26 Words / 0 Recordings / 0 Comments
"I'm gonna interview at next time. i want to practice listenning about …"
audrey
11 Words / 0 Recordings / 2 Comments
"I want a few slowly English audio , thanks a lot!"
Sigov_r
21 Words / 0 Recordings / 0 Comments
"Մեկ մատանի՝ նրանց բոլորին ղեկավարելու համար, Մեկ մատանի՝ նրանց գտնելու համար, Մեկ …"
Peter
1 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Հայերէն"
DongHyunRyu
7 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"I'd like a seat in the front."