Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Latvian Recordings

joy991205
24 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • LOOKING FOR <MAZAIS PRINCIS>AUDIO ( recorded by Rania ), Native

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  HI,THERE IS JOY.I AM STUDING LATVIAN LANGUAGE AND I LOVE <MAZAIS PRINCIS>.

  LABRĪT, ESMU JOY UN ES MĀCOS LATVIEŠU VALODU. MAN ĻOTI PATĪK "MAZAIS PRINCIS".

jsa
158 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • English to Latvian Translations #1. Sentences from "Grammar of Modern Latvian" (T.G. Fennell) ( recorded by Rania ), Native

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  1. Kur ir ārsti un kur ir skolotāji?
  2. Zirgi un lauki ir tur.
  3. Viņš ir tēvs, un viņi ir dēli.
  4. Meži ir tur.
  5. Tur ir zirgi.
  6. Tu esi ārsts; es esmu skolotājs.
  7. Tur ir lauks.
  8. Mēs esam tēvi; tu esi dēls.
  9. Tēvi un dēli ir cilvēki.
  10. Es esmu cilvēks un tu esi cilvēks. Mēs esam cilvēki.
  11. Kur ir viņa? Viņa ir tur.
  12. Kur ir zirgs un lauks?
  13. Zirgs un lauks ir tur.
  14. Kur ir zirgs? Kur ir zirgi.
  15. Zirgs, lauks un mežs ir tur.
  16. Kur tu esi?
  17. Tur ir cilvēki.
  18. Es esmu ārsts; tu esi skolotājs.
  19. Viņš ir ārsts; mēs esam skolotāji.
  20. Kur ir dēls? Dēls ir tur.
  21. Tur ir lauki, un tur ir meži.
  22. Tēvs ir ārsts un dēls ir skolotājs.
  23. Dēli ir skolotāji un tēvi ir ārsti.
  24. Kur viņa ir? Viņa ir tur.

athoma
53 Words / 2 Comments
[ Show Text ]

Recordings

lerner
127 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Векслер - Латышский язык - Занятие 04 - Kas tu esi? ( recorded by Rania ), Native

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Man ir brālis. Vakar mums bija saruna ar draugiem. Temats bija šāds: kas tu esi, un kas tu būsi? Vēl nesen mes bijām skolēni, bet tagad jau esam studenti. Es un brālis esam filologi, bet mūsu draugi ir biologi. Vēlāk mes būsim skolotāji.
  Bet kas esat vai būsiet jūs, mūsu lasītāji?
  — Kas tu esi tagad? — Tagad es esmu students.
  — Kas tu biji agrāk? — Agrāk es biju skolnieks.
  — Kas tu būsi vēlāk? — Velāk es būšu agronoms.
  — Kas ir viņa vecāki? — Viņa vecāki ir strādnieki.
  — Vai jūs, biedri, esat strādnieki? — Nē, mēs neesam strādnieki, mes esam kalpotāji.
  — Vai jūsu kaimiņi arī ir kalpotāji? — Nē, mūsu kaimiņi nav kalpotāji, viņi ir strādnieki.
  Strādnieki, zemnieki un kalpotāji ir darbaļaudis.

lerner
134 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Векслер - Латышский язык - Занятие 03 - Kas mums ir? ( recorded by IlvaR ), -

  Download Unlock
bejoy
5 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Svieki ( recorded by Rania ), Native

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Sveiki, mani sauc Bernard. Paldies!

crystal84
342 Words / 3 Comments
[ Show Text ]

Recordings

mauricio
4 Words / 1 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • I don't speak... ( recorded by Rania ), Native

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  I don't speak Latvian.

  Es nerunāju latviski.

 • I don't speak... ( recorded by harmanozan ), standard russian accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  I don't speak latvian.

  Es nerunāju latviski.

Kuunhalme
887 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

Overview

To make a new Audio Request or Script Request, click on Make a Request at the top of the page.

To record or transcribe for users learning your language, click on Help Others at the top of the page.

Recording and transcribing for other users will earn you credits and also move your own Requests ahead in the queue. This will help you get your requests recorded and/or transcribed faster.