Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Latvian Audio Request

jsa
158 Words / 1 Recordings / 0 Comments
Note to recorder:

Natural speed, please. Could be lot of grammar mistakes.

1. Kur ir ārsti un kur ir skolotāji?
2. Zirgi un lauki ir tur.
3. Viņš ir tēvs, un viņi ir dēli.
4. Meži ir tur.
5. Tur ir zirgi.
6. Tu esi ārsts; es esmu skolotājs.
7. Tur ir lauks.
8. Mēs esam tēvi; tu esi dēls.
9. Tēvi un dēli ir cilvēki.
10. Es esmu cilvēks un tu esi cilvēks: Mēs esam cilvēki.
11. Kur ir viņa? Viņa ir tur.
12. Kur ir zirgs un lauks?
13. Zirgs un lauks ir tur.
14. Kur ir zirgs? Kur ir zirgi.
15. Zirgs, lauks un mežs ir tur.
16. Kur tu esi?
17. Tur ir cilvēki.
18. Es esmu ārsts: tu esi skolotājs.
19. Viņš ir ārsts: mēs esam skolotāji.
20. Kur ir dēls? Dēls ir tur.
21. Tur ir lauki, un tur ir meži.
22. Tēvs ir ārsts un dēls ir skolotājs.
23. Dēli ir skolotāji un tēvi ir ārsti.
24. Kur viņa ir? Viņa ir tur.

Recordings

 • English to Latvian Translations #1. Sentences from "Grammar of Modern Latvian" (T.G. Fennell) ( recorded by Rania ), Native

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  1. Kur ir ārsti un kur ir skolotāji?
  2. Zirgi un lauki ir tur.
  3. Viņš ir tēvs, un viņi ir dēli.
  4. Meži ir tur.
  5. Tur ir zirgi.
  6. Tu esi ārsts; es esmu skolotājs.
  7. Tur ir lauks.
  8. Mēs esam tēvi; tu esi dēls.
  9. Tēvi un dēli ir cilvēki.
  10. Es esmu cilvēks un tu esi cilvēks. Mēs esam cilvēki.
  11. Kur ir viņa? Viņa ir tur.
  12. Kur ir zirgs un lauks?
  13. Zirgs un lauks ir tur.
  14. Kur ir zirgs? Kur ir zirgi.
  15. Zirgs, lauks un mežs ir tur.
  16. Kur tu esi?
  17. Tur ir cilvēki.
  18. Es esmu ārsts; tu esi skolotājs.
  19. Viņš ir ārsts; mēs esam skolotāji.
  20. Kur ir dēls? Dēls ir tur.
  21. Tur ir lauki, un tur ir meži.
  22. Tēvs ir ārsts un dēls ir skolotājs.
  23. Dēli ir skolotāji un tēvi ir ārsti.
  24. Kur viņa ir? Viņa ir tur.

Comments