Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

sapere
65 Words / 4 Recordings / 1 Comments
Note to recorder:

Natural speed please.

Anh nằm. Mình may. Ai mua len? Em Lan mua len. Ai ăn? Mình ăn. Mày ăn nhanh. Anh nên mua màn. Ai nhằm mua nhà? Mình im. Nên là màn nhàu này. Em may màn nhanh. Ai làm nhà?
Mình nhằm mua mành mành. Anh Nam làm lều này. Nên lau nhà. Mày mua len mềm. Ai mua màn này? Mình mê mùi lan.

Recordings

 • Mình mê mùi lan. ( recorded by darkzuik ), Northern (unsure)

  Download Unlock
 • Mình mê mùi lan. ( recorded by ashdalat ), 0

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Anh đang nằm.
  Mình đang may.
  Ai mua len?
  Em Lan mua len.
  Ai ăn?
  Mình ăn.
  Mày ăn nhanh lên.
  Anh nên mua cái màn này .
  [
  Ai nhằm mua nhà??????? nonsense]
  Mình im lặng .
  Nên là màn nhàu này[nonsense] .
  Em may màn nhanh quá .
  Ai làm nhà?
  Mình nhằm mua mành mành[ nonsense].
  Anh Nam làm cái lều này.
  Nên lau nhà.
  Mày nên mua loại
  len mềm.
  Ai mua cái màn này?
  Mình mê mùi hoa lan.

 • Mình mê mùi lan. ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Anh nằm. Mình may. Ai mua len? Em Lan mua len. Ai ăn? Mình ăn. Mày ăn nhanh. Anh nên mua màng. Ai muốn mua nhà? Mình im. Nên là màng này. Em may màng nhanh. Ai làm nhà?
  Mình muốn mua màng. Anh Nam làm lều này. Nên lau nhà. Mày mua len mềm. Ai mua màng này? Mình mê mùi lan.

 • Mình mê mùi lan. ( recorded by Pearly_Bean1 ), Northern Vietnam

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Anh nằm. Mình may. Ai mua len? Em Lan mua len. Ai ăn? Mình ăn. Mày ăn nhanh. Anh nên mua màn. Ai nhằm mua nhà? Mình im. Nên là màn nhàu này. Em may màn nhanh. Ai làm nhà?
  Mình nhằm mua mành mành. Anh Nam làm lều này. Nên lau nhà. Mày mua len mềm. Ai mua màn này? Mình mê mùi lan.

Comments

sapere
Feb. 23, 2014

cám ơn rất nhiều

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.

Sponsored Links