Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

nickangiers
250 Words / 2 Recordings / 0 Comments
Note to recorder:

Đây là 1,000 từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣và tôi đang làm một phần của các từ này.(Tôi đang làm một phần trong 1000 từ thông dụng nhất của tiếng Việt). Tôi đã chia nó ra làm 10 phần, hy vọng nó không sẽ không làm người đọc cảm thấy mệt lắm/nhiều lắm.

Tôi đang tìm hai giọng đọc khác nhau, giọng miền Bắc (Hà Nội) và giọng miền Nam (Hồ Chí Minh), bởi vì tôi muốn so sánh hai phần này. Do đó, bạn có thể nói 1 trong 2 giọng này, nhưng đừng trộn chúng nhé.

Chỉ cần ghi âm từ tiếng Việt là đủ, không cần đọc phần tiếng Anh. Thỉnh thoảng 1 vài từ sẽ bị trùng, nhưng bạn đừng lo, tôi chỉ sử dụng nó để tham khảo.

Cảm ơn bạn rất nhiều!

đơn vị unit
điện power
thị trấn town
tốt fine
nhất định certain
bay fly
giảm fall
dẫn lead
khóc cry
tối dark
máy machine
ghi note
đợi wait
kế hoạch plan
con số figure
sao star
hộp box
danh từ noun
lĩnh vực field
phần còn lại rest
chính xác correct
thể able
bảng pound
Xong done
vẻ đẹp beauty
ổ đĩa drive
đứng stood
chứa contain
trước front
dạy teach
tuần week
cuối cùng final
đã gave
màu xanh lá cây green
oh oh
nhanh chóng quick
phát triển develop
đại dương ocean
ấm áp warm
miễn phí free
phút minute
mạnh mẽ strong
đặc biệt special
tâm mind
sau behind
trong clear
đuôi tail
sản xuất produce
thực tế fact
không gian space
nghe heard
tốt nhất best
giờ hour
tốt hơn better
đúng correct
trong khi during
trăm hundred
năm five
nhớ remember
bước step
đầu early
giữ hold
tây west
mặt đất ground
quan tâm interest
đạt reach
nhanh chóng fast
động từ verb
hát sing
lắng nghe listen
sáu six
bảng table
du lịch travel
ít less
buổi sáng morning
mười ten
đơn giản simple
nhiều several
nguyên âm vowel
hướng toward
chiến tranh war
đặt lay
chống lại against
mô hình pattern
chậm slow
trung tâm center
tình yêu love
người person
tiền money
phục vụ serve
xuất hiện appear
đường road
Bản đồ map
mưa rain
quy tắc rule
quản lý govern
kéo pull
lạnh cold
thông báo notice
giọng nói voice

Recordings

  • 1,000 Từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣401-500 ( recorded by anhnnynu ), Northern Accent (Standard)

    Download Unlock
  • 1,000 Từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣401-500 ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

    Download Unlock

Comments

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.