Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

jujuslash
129 Words / 4 Recordings / 3 Comments
Note to recorder:

- Slightly slower speech
- Correct any grammar mistakes in the text

Thank you.

Ngày xưa khi tôi còn nhỏ, tôi và gia đình di chơi ở bên Việt Nam.Tôi vẫn nhớ khi anh họ dưa tôi đi trung tâm thành phố trên một chiếc xe máy, và sau đó một nhóm chàng trai chặn đường đẻ chúng tôi không vượt qua được. Nhóm chàng trai bao quanh chúng tôi. Tôi còn nhỏ, tôi không biết những gì đang xảy ra đâu. Chúng tôi ở giữa trong vòng tròn.

Nhóm chàng trai muốn chiến đấu với chúng tôi. Thắng lãnh đạo nhóm nhìn tôi, xong rồi gọi tôi là một thằng ngốc. Anh họ của tôi hét lên những chàng trai ấy đó. Nhưng sau đó tôi không có nhớ cái gì đã xảy ra tiếp theo. Lâu rồi không nhớ được nữa.

Recordings

 • Vietnam Gang ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
 • Vietnam Gang ( recorded by Pearly_Bean1 ), Northern Vietnam

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Ngày xưa khi tôi còn nhỏ, tôi và gia đình đi chơi ở bên Việt Nam.Tôi vẫn nhớ khi anh họ đưa tôi đi trung tâm thành phố trên một chiếc xe máy, và sau đó một nhóm chàng trai chặn đường đ chúng tôi không vượt qua được. Nhóm chàng trai bao quanh chúng tôi. Tôi còn nhỏ, tôi không biết những gì đang xảy ra đâu. Chúng tôi ở giữa vòng tròn.

  Nhóm chàng trai muốn đánh nhau với chúng tôi. Thng lãnh đạo nhóm nhìn tôi, xong rồi gọi tôi là một thằng ngốc. Anh họ của tôi hét lên những chàng trai đó. Nhưng sau đó tôi không có nhớ cái gì đã xảy ra tiếp theo. Lâu rồi không nhớ được nữa.

 • Vietnam Gang ( recorded by Pearly_Bean1 ), Northern Vietnam

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Ngày xưa khi tôi còn nhỏ, tôi và gia đình đi chơi ở bên Việt Nam.Tôi vẫn nhớ khi anh họ đưa tôi đi trung tâm thành phố trên một chiếc xe máy, và sau đó một nhóm chàng trai chặn đường đ chúng tôi không vượt qua được. Nhóm chàng trai bao quanh chúng tôi. Tôi còn nhỏ, tôi không biết những gì đang xảy ra đâu. Chúng tôi ở giữa vòng tròn.

  Nhóm chàng trai muốn đánh nhau với chúng tôi. Thng lãnh đạo nhóm nhìn tôi, xong rồi gọi tôi là một thằng ngốc. Anh họ của tôi hét lên với những chàng trai đó. Nhưng sau đó tôi không có nhớ cái gì đã xảy ra tiếp theo. Lâu rồi không nhớ được nữa.

 • Vietnam Gang ( recorded by Pearly_Bean1 ), Northern Vietnam

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Ngày xưa khi tôi còn nhỏ, tôi và gia đình đi chơi ở bên Việt Nam.Tôi vẫn nhớ khi anh họ đưa tôi đi trung tâm thành phố trên một chiếc xe máy, một nhóm thanh niên chặn đường khiến chúng tôi không vượt qua được. Nhóm thanh niên vây quanh chúng tôi. Tôi còn nhỏ, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chúng tôi thấy mình ở giữa trong vòng tròn.

  Nhóm chàng trai muốn đánh nhau với chúng tôi. Thằng đứng đầu nhóm nhìn tôi, xong rồi gọi tôi là một thằng ngốc. Anh họ của tôi hét lên với những thằng đó. Nhưng sau đó tôi không có nhớ cái gì đã xảy ra tiếp theo. Lâu rồi không nhớ được nữa.

Comments

swansong1609
May 6, 2017

Ngày xưa, khi tôi còn nhỏ - tôi và gia đình qua Việt Nam chơi. Tôi nhớ khi anh họ đưa tôi đi trung tâm thành phố trên một chiếc xe máy. Trên đường đi, một đám choai choai chặn đường, không cho chúng tôi qua. Bọn chúng bao quanh chúng tôi. Tôi còn nhỏ nên không biết chuyện gì đang xảy ra.

Bọn chúng muốn đánh với chúng tôi. Thằng đầu sỏ nhìn tôi xong rồi gọi tôi là một thằng ngốc. Anh họ của tôi hét lên. Sau đó, tôi không còn nhớ cái gì đã xảy ra tiếp theo. Lâu rồi tôi không nhớ được nữa.

swansong1609
May 6, 2017

I have changed the text so that it sounds natural. If you want me to record it again or other future requests, please let me know! :D

jujuslash
May 7, 2017

Thank you, anh!

Yes, I will let you know if I want more requests. :)

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.

Sponsored Links