Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

jiback7
75 Words / 5 Recordings / 4 Comments
Note to recorder:

-Natural, but not fast

Mấy ngày nay tôi đang học Tiếng Việt, nhưng mặc dù tôi học rất chăm chỉ nhưng tôi không thể hiểu được người ta nói những gì? Tôi thường dùng Skype để nói chuyện với người Việt, và bạn nào cũng nói tôi nói tốt lắm, nhưng ngay cả khi tôi yêu cầu các bạn ấy nói chậm lại thì tôi vẫn không hiểu gì.Thực sự tôi không biết mình phải làm như thế nào?

Recordings

 • Về vấn đề học Tiếng Việt của tôi ( recorded by Thom ), Sourthern Vietnamese

  Download Unlock
 • Về vấn đề học Tiếng Việt của tôi ( recorded by XanhcOm ), Hanoi

  Download Unlock
 • Về vấn đề học Tiếng Việt của tôi ( recorded by tinimissvn ), Southern

  Download Unlock
 • Về vấn đề học Tiếng Việt của tôi ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
 • Về vấn đề học Tiếng Việt của tôi ( recorded by Adam_Do ), unspecified accent

  Download Unlock

Comments

jiback7
April 10, 2012

cảm ơn rất nhiêù!

tinimissvn
April 14, 2012

sorry for the pause in the beginning, i don't know why that happened...

jiback7
April 16, 2012

that's okay. Thanks alot!! :)

AqQoyriq
May 15, 2012

Em có quyền một phần. Trong Skype có nhiều người từ miền Nam Việt Nam.

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.