All Audio Requests Matching swedish

CulpaCrave
64 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Hej! Varifrån kommer ni? -Hej! Vi kommer från Sverige. Jättecoolt! Var i …"
sleeper
87 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"a a a b b b c c c d d d …"
HN1002
124 Words / 0 Recordings / 0 Comments
"Till Lucy Barfield Min kära Lucy! Jag skrev den här sagan åt …"
bort057
18 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"vit vitt vet vett rät rätt fal fall byt bytt röt rött …"
antoinette1631
14 Words / 0 Recordings / 0 Comments
"skälla källa skelas kelas skällt kält schema kema skjuta tjuta skjuva tjuva …"