Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Arabic Script Request

iyavor
Incomplete
by jnassar -

-Tamára
+Ḱùlaṡ. Ḱùlaṡ Faraḣ. Lġí mùwxad el mestacfa lli aḱadné honík. Eza saↄalúke léc, ulílon: Ráḣ el ṡabe. Ma bùↄa fí lzúm nofḣaṡo.
-Xmelte l mustaḣíl.
+Haha. Mustaḣíl... Cu elo ṫaxme l mustaḣíl eza ma fí natíje? Ḱùlaṡ.
-Müc mażbúṫ. Müc mażbúṫ Tamára.
+Hiyye zéta. Hèydík el mùrra w hèl mùrra l natíje hiyye zéta: el mót. Plíz, plíz trekíne la waḣde.
-Ṫayyeb. Ntebhe xa ḣálek, okké? Ùlla yirḣamo.
--------------------
-El ḣalↄa...ktír ḣabbuwa l nés. W ktár mnel mucéhidín talfano, baddon raↄmak. Bass akíd nèḣna ma xṫinéhon yé, ḣifáżan xa ḱṡúṡítak. Bel ezn.
+Faraḣ. Kente xárfe ana mín, ma hék?
-Bi ṡaràḣa lamma wṡolt la xènde xal maktab w xarraftne bi esmak, xreftak. Mn ḱbàr Míra.
+Wel xaca kén istinṫáↄ?
-Céyef hèyde l bent lyèlli áxde juwwa? W xam btebke, wel maṡáyeb nézle fóↄ ráṡa metl el cete. Bḱàf xlèya. Bextebera metl eḱte. Kerméla baxmol kell cí.
+Müc xáref eza lézem ezxal mennek, ùww laↄↄ.
-Müc muhemm ana. El muhemm hiyye. Míra bet ḣebbak. Bet ḣebbak ktír. Ya rét fík tbédela nafs el cuxúr. Kento bet xíco oṡṡa ktír ḣelwe. Ma tfakker ḣálak ùkbar w ùnḋaj menna bi ktír. Awↄát el ḣayét bteↄsa xal ensén. W bet ḱatiro men ùwwal el ṫaríↄ. Míra müc bi ḣáje la elak la txallema l noḋj. Bel xaks. Hiyye bi ḣáje la elak la trajjexla cabéba, tḱalliya terjax tedḣak, w txíc ḣayéta. Bel ezn.
--------------------
-Cú? Celtúle l taḱt? Enno l ḣatta ma cúfo w ma ezxal, ma hék? Kaↄanno l taḱt huwwe l oṡṡa. Kaↄanno xyúne l bet cúfo huwwe lli bi zaxxelne. Ma ḱùlaṡ. Kello ṡár maḣfúr hón, w hón...
+Tamára. Mót rámi kén áse xlèyna kellna.
-Lé cú ma kén áse xlèyna? Axdetna hón la ḣálna w ahlna honík, müc áse xlèyna? Oṡṡet Rula, müc áse xlèyna? Oṡṡet Cahíd, oho, rejjél el xayle, lli masḣúↄ. Ḋxíf. El maksúr. Müc áse xlèyna? Walla l màma. Ya ùlla xal màma ma ùhḋama. Aↄsa lùḣażát bxíca lamma bet talfen el màma. Ṡawṫa bḣesso metl el, metl el ḣadíd lli xam bi ḣeff xa bùxḋo. Bet ṡír teḣkíne w btesↄalne asↄila, w ana bṡír metl hól lli xam bi xabbo waraↄ, btaxrfiyon bel maṫáxem waↄta byùxṫúna waraↄ ta nxabbe eza ḣabbèyna hèl akl é ùww laↄↄ? Eza ráḋyín é ùww laↄↄ? Wala mùrra kenna ráḋyín. Lá ana wala hiyye.
+Tamára. Baxref anno l macékel lli maraↄet xlèyna w ḱṡúṡe xlèyke ùwiyye ktír. Plíz. Ma badde mót Rámi l żġír yↄasser xlèyke. W ykún... W ykún yaxne...
-El ḋarbe l áḋye.
+Müc la hèl daraje.
-Míra... Wén el taḱt. Wén ḋabbèytúle l taḱt?
+Cu baddek fí Tamára?
-Míra wén el taḱt!?
+Bi ḱzénte.
-Ṫlùxe la bùrra plíz.
+Tamára plíz...
-Ṫlùxe la bùrra, ṫlùxe la bùrra! Ṫlùxe la bùrra Míra! Ḱùlaṡ! Müc ṫáyↄe cúf ḣadan ana.
--------------------
-Aḣmad ḣabíbe ḱùllaṡt ḋabb ġráḋak?
+É yùlla teↄríban.
-Cu hùwdól, baddak téḱedon kellon maxak?
+É. Màm?
-É?
+Léc lamma cùḱṡ kbír bi mút, men ḣess anno maxlé cí, w xáde. Bass eza bebé żġír mét, men ḣess anno ġùlaṫ w...ma kén lézem ymút... Lé?
-Ḣabíbe... Ma fí mùhrab mnel mót. Bass el ensén lamma yikbar bel xomr, bi ṡír yitwùↄↄax el mót, w ḣatta yitↄabbalo bi ayya lùḣża. Bass el ṫofl el yèlli baxdo żġír, w baxd ma xéc ḣayéto, men ḣess anno mùwto ġùlaṫ, w kaↄanno bakkír ktír xlé.
+É, bass lùww ma mét, kén raḣ yrúḣ maxna.
-Ḣabíbe ma tfakker hék. Hèyda malék w rejex xal sama. Hallaↄ ḱallína nfakker addéc raḣ nomboṡet kellna bel safra. Hèyde ùwwal safra la elna kellna max bùxḋ.
+É, bass bala l bàba. El bàba mét bakkír, ma hék?
-É, ṡaḣḣ. El bàba mét bakkír ktír. Bass hallaↄ huwwe bel sama, w xam bi cúfna, w akíd mùbṡúṫ fína. Ìmm, xa fekra. Xreft anno aḱadt macrúx el exlén tabax Teo? Bukra raḣ ṫallex menno maṡáre. Búxedkon elkon hdiyye ktír ḣelwe.
+Mùhḋúme ḱaṫíbto la Teo. W ḣelwe kamén.
-É. Ma Kárla bet jannen. Ṫayyeb, hallaↄ raḣ yije baxd cwèy Teo la yéḱod el fílm. W...ncùlla yixjbo. Ṡallíle.
+Okké.
-Okké.
--------------------

Comments

iyavor
Nov. 16, 2011

I understand most of it and I've transcribed what I know.. Can anyone fill in the blanks?

jnassar
Dec. 12, 2011

Here you go :)

jnassar
Dec. 12, 2011

By the way, I didn't see your transcription. Good night for tonight. Might reply to the emails sometime this week. Busy at work...

Leave a comment

Note: this form is not for making a transcription. If you would like to transcribe this Script Request, please click the [ TRANSCRIBE ] button.

Overview

To make a new Audio Request or Script Request, click on Make a Request at the top of the page.

To record or transcribe for users learning your language, click on Help Others at the top of the page.

Recording and transcribing for other users will earn you credits and also move your own Requests ahead in the queue. This will help you get your requests recorded and/or transcribed faster.