Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Swedish Script Request

harmanozan
Complete / 482 Words
by nimnimnim 0:00 - 3:13

De("dom") flesta dagar är till synes alldagliga.

De("dom") börjar och slutar precis som vanligt.

Människor går upp och tar sig an dagen.

Jobbar, studerar, äter, umgås... Inget konstigt med det!

Så ser de("dom") flesta av våra dagar ut.

I den södra delen av Sverige öppnar fabriker som tillverkar papper.

I Sydney sitter inköpschefen för det stora tryckeriet och jämför offerter från tre länder.

Nästa års förbrukning till produktionen av den lokala dagstidningen ska köpas in.

Det kan verka vardagligt, men det här är sanningens minut.

Inte bara för pappersfabriken, men för alla andra människor som är beroende av vad det Australiska tryckeriet väljer.

En affär som skapar ringar på vattnet och påverkar oss alla.

Men hur hänger det ihop?

Mer än hälften av det som tillverkas i Sverige säljs utomlands.

Ungefär fem(5) miljarder kronor varje dag.

Eller cirka två hundra tusen(200000) kronor för var och en av oss varje år.

Mer än vad den genomsnittsliga amerikanen, greken, kinesen, brasilianaren och italienaren exporterar tillsammans.

För ett litet land som Sverige är det enkelt att se att vårat välstånd bygger på handel med andra.

Genom att sälja det vi gör, kan vi köpa det vi vill ha.

Det här enkla sambandet gäller precis lika mycket fabriken i Sverige.

Och("å") företaget är("e") lite bättre om dom säljer mer papper.

Kort sagt: Om dom vinner lite fler matcher så gynnar det oss alla.

För varje ny pappers(-)order blir jobben i fabriken säkrare.

Men också jobben på restaurangen över gatan, där de(dom) flesta på fabriken äter.

Företaget kan också fortsätta att("å") köpa in tjänster.

Som transporter från det lokala åkeriet.

Eller IT-tjänster från ett konsult(-)företag.

Det kanske inte låter så märkvärdigt, men företaget har över åtta hundra(800) anställda.

Tillsammans bidrar de("dom") med över hundra(-)åttio miljoner(180'000'000) kronor, varje år, till vår gemensamma välfärd.

Det motsvarar kostnaden för åttio("åtti")(80) skol(-)klasser under ett helt år.

Kostnaden för äldre(-)omsorgen i en medelstor kommun under sex(6) månader.

Eller alla gymnasie(-)skolor i Sverige under en hel dag.

Det("de)" är("e") stort och fantastiskt!

Eller hur?

När svenska företag vinner matchen om kunderna skapas större resurser för dig och mig.

Mer resurser skapar trygghet i allas vår vardag("varda").

Varje minut, varje timme, varje dag.

Både för de("dom") som jobbar, men också för ett barn som får sin skadade arm fixad på akuten.

Ja. Helt enkelt det som vi kallar "välstånd".

Men allt kokar ned till om duktiga företag kan konkurrera genom att sälja sina varor och tjänster till ett lägre pris än konkurrenterna.

Eller att de("dom") gör vassare produkter och("å") är smartare och("å") samarbetar bättre, varje dag.

Helt enkelt att de("dom") är("e") konkurrans(-)kraftiga nog att nå fram till det där avgörande ögonblicket när kunderna väljer att köpa av just dom.

De("dom") flesta dagar slutar som vanligt.

Inga dramatiska händelser i vare sig Sverige eller omvärlden.

Men varje dag tar Sverige matchen, om jobben och välfärden.

Den här dagen var just en sån helt vanlig dag.

Comments

harmanozan
Nov. 11, 2013

Tack för hjälpen! Nu måste jag bara plugga alla nya ord som det finns

Leave a comment

Note: this form is not for making a transcription. If you would like to transcribe this Script Request, please click the [ TRANSCRIBE ] button.

Overview

To make a new Audio Request or Script Request, click on Make a Request at the top of the page.

To record or transcribe for users learning your language, click on Help Others at the top of the page.

Recording and transcribing for other users will earn you credits and also move your own Requests ahead in the queue. This will help you get your requests recorded and/or transcribed faster.