Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Hungarian Audio Request

viktor1981
143 Words / 2 Recordings / 0 Comments

A kiadvány hetven rövid, a mindennapi élethez kapcsolódó szöveget közöl, amelyeket szövegértési és szókincsbővítő feladatok követnek. A szövegek a MagyarOK A1 fejezeteit egészítik ki tematikusan. Egyrészt azt szemléltetik, mi az, amit a diák már el tud mondani az adott témával kapcsolatban, másrészt arra adnak modelleket, hogy ezeket a tartalmakat milyen nyelvi elemek segítségével tudja közölni.

A szövegeket a nyelvtanuló modellként is használhatja saját írásos produktumaihoz.

A gyakorló oldalak olyan nyelvi jelenségeket is bemutatnak kontextusban, amelyek nehezen írhatók le szabályokkal, úgymint szórend, gyakori szavak és idiomatikus kifejezések. A feladatok segítségével a diák megfigyelheti és az aktív gyakorlás által elmélyítheti ezek használatát.

Az utolsó feladat pedig a MagyarOK nyílt korpusz használatára invitál, további lehetőséget adva a nyelvi elemek megfigyelésére.

Az utolsó oldal a legfontosabb szókincset Ez a rész egy oldalon foglalja össze. Az igéket piros színnel jelöltük, hogy a nyelvtanuló könnyebben megfigyelhesse a mondatok szórendjét

Recordings

Comments