Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Polish Audio Request

vankrot
156 Words / 2 Recordings / 3 Comments

Mao Zedong:

1)Ty mówisz; „Precz z Wami komunistami!”, my mówimy; „Precz z Wami imperialistami!”.

2)Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu.

Lew Tolstoj:

1)Jedno z dwojga: albo ludzie są rozumnemi istotami, albo nie? Jeżeli są nierozumnemi, to wszyscy, i wówczas rozstrzyga u nich gwałt, ale też wszyscy powinni doń mieć prawo. Jeżeli zaś ludzie są istotami rozumnymi, to stosunki między nimi, powinny być oparte nie na gwałcie, a na rozumie.

2)Okrucieństwo wszystkich rewolucji jest tylko skutkiem okrucieństwa władców.

3)Sto lat minęło odkąd idea ludzkości wolnej od niewolnictwa została jasno wyrażona po raz pierwszy, a w narodach chrześcijańskich nie ma już niewolnictwa. Nie minie kolejnych sto lat, a idea, że ludzkość może żyć nie prowadząc wojen, zostanie wcielona w życie. Najprawdopodobniej pozostanie jakaś forma przemocy, tak, jak po zniesieniu niewolnictwa pozostała praca najemna, ale przynajmniej nie będzie już armii, jakie znamy – tak wstrętnych rozumowi i poczuciu moralności. Jest wiele znaków, które wskazują, że ten czas jest bliski.

Recordings

Comments

sobar
Aug. 25, 2011

I think that the text requires a few tiny ortographical touch-ups:

1)Ty mówisz[:] „Precz z [w]ami komunistami!”, my mówimy[:] „Precz z [w]ami imperialistami!”.

Lew To[ł]stoj:

1)Jedno z dwojga: albo ludzie są rozumn[y]mi istotami, albo nie[.] Jeżeli są nierozumn[y]mi, to wszyscy, i wówczas rozstrzyga u nich gwałt, ale też wszyscy powinni doń mieć prawo. Jeżeli zaś ludzie są istotami rozumnymi, to stosunki między nimi[-,] powinny być oparte nie na gwałcie, a na rozumie.

impos
Aug. 31, 2011

These are quotations, so I think it's written correct, sobar.

Very long time ago Polish people spoke in this way ;).

sobar
Aug. 31, 2011

I beg to disagree :)

I know these are quotations. I even think I know their source -- I found them on Wikipedia. :) And while I have an awful lot of respect for Wikipedia, it is not always tremendously reliable what concerns little details.

Just observe the illogical and incorrect punctuation or the unjustified use of the polite capitalized "Wami" in the first quote.

Also the "rozumnemi", should that be considered a conscious use of the obsolete form, would have to be employed consequently throughout, and it wasn't.

And I bet "Tołstoj" has always been spelt with "ł". :)

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.