Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Ukrainian Audio Request

utkapodsousom
75 Words / 3 Recordings / 0 Comments

Пам'ятки історії та культури — це своєрідний літопис жит­тя народів. Історія цивілізації на території сучасної Житомир­щини, як і всієї України, сягає тисячоліть. Вона залишила сліди існування і творчої діяльності багатьох поколінь людей, що не зникли безслідно в глибині століть, а лишились зафіксованими в пам'ятках. Пам'ятки при цьому відіграють роль своєрідних на­шарувань, за якими прослідковуються різноманітні аспекти роз­витку історії та культури краю, їх збереження та пізнання є необхідною умовою духовного відродження і становлення наці­ональної самосвідомості народу.

Recordings

 • Take 1 ( recorded by Euphoria1992 ), Ukrainian, Russian

  Download Unlock
 • Take 1 ( recorded by abeille ), Ukrainian, English

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Пам'ятки історії та культури — це своєрідний літопис жит­тя народів. Історія цивілізації на території сучасної Житомир­щини, як і всієї України, сягає тисячоліть. Вона залишила сліди існування і творчої діяльності багатьох поколінь людей, що не зникли безслідно в глибині століть, а лишились зафіксованими в пам'ятках. Пам'ятки при цьому відіграють роль своєрідних на­шарувань, за якими прослідковуються різноманітні аспекти роз­витку історії та культури краю, тому їх збереження та пізнання є необхідною умовою духовного відродження і становлення наці­ональної самосвідомості народу.

 • Take 1 ( recorded by Irusia ), Ukrainian

  Download Unlock

Comments

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.

Sponsored Links